ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł – sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa ze względu na wiarę wybranych Boga i na poznanie prawdy, prowadzącej do pobożności; 2 z powodu nadziei życia wiecznego, które przed wiekami obiecał prawdomówny Bóg 3 i we właściwym czasie objawił swoje Słowo przez głoszenie, powierzone mi zgodnie z poleceniem naszego Zbawiciela, Boga. 4 Tytusowi, mojemu prawdziwemu dziecku ze względu na wspólną wiarę: Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.
ORGANIZACJA KOŚCIOŁA
Działalność Tytusa na Krecie
5 Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, zgodnie z tym, co ci poleciłem. 6 Może to być ktoś, kto jest nienaganny, jest mężem jednej żony i ma dzieci wierzące, nieoskarżane o rozpustę lub niekarność. 7 Trzeba bowiem, aby biskup, jako szafarz Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nieskory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści, 8 ale był gościnny, kochający dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, 9 trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają.
10 Jest bowiem wielu, zwłaszcza wśród obrzezanych, nieposłusznych, oddających się pustej gadaninie, zwodzicieli. 11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając tego, czego nie należy, dla niegodziwego zysku. 12 Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok:
Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze 14 i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi, którzy odwracają się od prawdy. 15 Dla czystych wszystko jest czyste! Dla nieczystych zaś i niewierzących nie ma nic czystego, bo ich umysł i sumienie są nieczyste. 16 Twierdzą, że znają Boga, ale czynami Go odrzucają, gdyż budzą wstręt, są nieposłuszni i niezdolni do niczego dobrego.
ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł – sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa ze względu na wiarę wybranych Boga i na poznanie prawdy, prowadzącej do pobożności; 2 z powodu nadziei życia wiecznego, które przed wiekami obiecał prawdomówny Bóg 3 i we właściwym czasie objawił swoje Słowo przez głoszenie, powierzone mi zgodnie z poleceniem naszego Zbawiciela, Boga. 4 Tytusowi, mojemu prawdziwemu dziecku ze względu na wspólną wiarę: Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.
ORGANIZACJA KOŚCIOŁA
Działalność Tytusa na Krecie
5 Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, zgodnie z tym, co ci poleciłem. 6 Może to być ktoś, kto jest nienaganny, jest mężem jednej żony i ma dzieci wierzące, nieoskarżane o rozpustę lub niekarność. 7 Trzeba bowiem, aby biskup, jako szafarz Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nieskory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści, 8 ale był gościnny, kochający dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, 9 trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają.
10 Jest bowiem wielu, zwłaszcza wśród obrzezanych, nieposłusznych, oddających się pustej gadaninie, zwodzicieli. 11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając tego, czego nie należy, dla niegodziwego zysku. 12 Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok:
Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze 14 i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi, którzy odwracają się od prawdy. 15 Dla czystych wszystko jest czyste! Dla nieczystych zaś i niewierzących nie ma nic czystego, bo ich umysł i sumienie są nieczyste. 16 Twierdzą, że znają Boga, ale czynami Go odrzucają, gdyż budzą wstręt, są nieposłuszni i niezdolni do niczego dobrego.