1 Nie wzbogaci się robotnik, który nadużywa wina,
a ten, kto lekceważy drobne wydatki, szybko upadnie.
2 Wino i kobiety zwiodą nawet ludzi rozumnych,
a lgnący do nierządnic, staje się coraz bardziej wyuzdany.
3 Jego dziedzictwem będą zgnilizna i robaki
– tak zostanie zniszczona jego zuchwałość.
Powściągliwość
4 Kto szybko zaufa, jest lekkomyślny,
a ten, kto grzeszy, krzywdzi samego siebie.
5 Kto lubuje się w złośliwości, będzie potępiony,
6 a ten, kto nie lubi plotek, pomniejsza zło.
7 Nigdy nie powtarzaj usłyszanego słowa,
a nic ci nie zostanie odebrane.
8 O przyjacielu i wrogu nie opowiadaj,
a jeśli nie jest to dla ciebie grzechem – nie ujawniaj.
9 Dowie się o tym i zacznie się ciebie wystrzegać,
a w swoim czasie cię znienawidzi.
10 Usłyszałeś słowo? Niech umrze razem z tobą.
Nie obawiaj się, nie rozsadzi cię.
11 Głupiec cierpi ból, gdy nie może wyjawić sekretu,
podobnie jak kobieta, która ma urodzić dziecko.
12 Jak strzała utkwiona w mięśniu uda,
tak słowo we wnętrzu głupiego.
Sprawdzenie pogłosek
13 Upominaj przyjaciela, aby tak nie czynił,
a jeśli już uczynił, aby tego nie ponowił.
14 Upominaj bliźniego, by nie rozpowiadał,
a jeśli już powiedział, aby nie powtórzył.
15 Upominaj przyjaciela, bo często rzuca się oszczerstwa,
nie wierz każdemu słowu.
16 Bywa, że ktoś się potyka, ale nieumyślnie,
lecz któż nie zgrzeszył swoim językiem?
17 Zanim zagrozisz, upomnij swego bliźniego
i ustąp miejsca Prawu Najwyższego.
Prawdziwa i fałszywa mądrość
20 Cała mądrość to bojaźń Pana,
a w każdej mądrości jest przestrzeganie Prawa.
22 Nie jest mądrością obcowanie ze złem
i nie ma rozwagi tam, gdzie radzą grzesznicy.
23 Bywa zaradność, która może być obrzydliwością,
jest też głupiec, który traci z powodu mądrości.
24 Lepszy jest ustępujący rozumem, a pełen bojaźni,
niż zbyt przebiegły, lecz naruszający Prawo.
25 Bywa przemyślna zaradność, która może być niesprawiedliwa,
jest też taki, który niweczy łaskę, aby wydać wyrok.
26 Jest przebiegły, zgarbiony od smutku,
lecz jego wnętrze jest pełne fałszu.
27 Ukrywa twarz i udaje głuchego,
a tam, gdzie go nie znają, ciebie wyprzedza.
28 A choć brak sił nie pozwala mu grzeszyć,
gdy jednak nadarzy się okazja, to wyrządza krzywdę.
29 Człowieka poznaje się po wyglądzie,
po sposobie odpowiedzi zaś rozumnego.
30 Ubranie człowieka i jego szeroki uśmiech,
a także sposób chodzenia powiedzą, kim on jest.
1 Nie wzbogaci się robotnik, który nadużywa wina,
a ten, kto lekceważy drobne wydatki, szybko upadnie.
2 Wino i kobiety zwiodą nawet ludzi rozumnych,
a lgnący do nierządnic, staje się coraz bardziej wyuzdany.
3 Jego dziedzictwem będą zgnilizna i robaki
– tak zostanie zniszczona jego zuchwałość.
Powściągliwość
4 Kto szybko zaufa, jest lekkomyślny,
a ten, kto grzeszy, krzywdzi samego siebie.
5 Kto lubuje się w złośliwości, będzie potępiony,
6 a ten, kto nie lubi plotek, pomniejsza zło.
7 Nigdy nie powtarzaj usłyszanego słowa,
a nic ci nie zostanie odebrane.
8 O przyjacielu i wrogu nie opowiadaj,
a jeśli nie jest to dla ciebie grzechem – nie ujawniaj.
9 Dowie się o tym i zacznie się ciebie wystrzegać,
a w swoim czasie cię znienawidzi.
10 Usłyszałeś słowo? Niech umrze razem z tobą.
Nie obawiaj się, nie rozsadzi cię.
11 Głupiec cierpi ból, gdy nie może wyjawić sekretu,
podobnie jak kobieta, która ma urodzić dziecko.
12 Jak strzała utkwiona w mięśniu uda,
tak słowo we wnętrzu głupiego.
Sprawdzenie pogłosek
13 Upominaj przyjaciela, aby tak nie czynił,
a jeśli już uczynił, aby tego nie ponowił.
14 Upominaj bliźniego, by nie rozpowiadał,
a jeśli już powiedział, aby nie powtórzył.
15 Upominaj przyjaciela, bo często rzuca się oszczerstwa,
nie wierz każdemu słowu.
16 Bywa, że ktoś się potyka, ale nieumyślnie,
lecz któż nie zgrzeszył swoim językiem?
17 Zanim zagrozisz, upomnij swego bliźniego
i ustąp miejsca Prawu Najwyższego.
Prawdziwa i fałszywa mądrość
20 Cała mądrość to bojaźń Pana,
a w każdej mądrości jest przestrzeganie Prawa.
22 Nie jest mądrością obcowanie ze złem
i nie ma rozwagi tam, gdzie radzą grzesznicy.
23 Bywa zaradność, która może być obrzydliwością,
jest też głupiec, który traci z powodu mądrości.
24 Lepszy jest ustępujący rozumem, a pełen bojaźni,
niż zbyt przebiegły, lecz naruszający Prawo.
25 Bywa przemyślna zaradność, która może być niesprawiedliwa,
jest też taki, który niweczy łaskę, aby wydać wyrok.
26 Jest przebiegły, zgarbiony od smutku,
lecz jego wnętrze jest pełne fałszu.
27 Ukrywa twarz i udaje głuchego,
a tam, gdzie go nie znają, ciebie wyprzedza.
28 A choć brak sił nie pozwala mu grzeszyć,
gdy jednak nadarzy się okazja, to wyrządza krzywdę.
29 Człowieka poznaje się po wyglądzie,
po sposobie odpowiedzi zaś rozumnego.
30 Ubranie człowieka i jego szeroki uśmiech,
a także sposób chodzenia powiedzą, kim on jest.