Posłuszeństwo władzy
1 Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzom. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Te zaś, które są, ustanowione są przez Boga. 2 Tak więc ten, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się postanowieniu Boga. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, ściągną na siebie potępienie. 3 Rządzący przecież nie są postrachem dla tych, którzy dobrze czynią, lecz dla tych, którzy źle postępują. Czy chcesz się nie bać władzy? Czyń więc dobro, a będziesz miał od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest przecież sługą Boga, wymierzającym karę temu, kto popełnia zło. 5 Dlatego należy się podporządkować nie tylko z powodu gniewu, lecz także ze względu na sumienie. 6 Z tego samego powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy są przeznaczeni do ich pobierania, są sługami Boga. 7 Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu bojaźń – bojaźń, komu szacunek – szacunek.
Miłość braterska
8 Nikomu nic nie bądźcie dłużni, z wyjątkiem wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje drugiego człowieka, wypełnił Prawo. 9 Przecież przykazania: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał , i każde inne, streszczają się w tym nakazie: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego . 10 Miłość bliźniemu nie wyrządza zła. Miłość jest więc wypełnieniem Prawa.
Przybliżanie się Dnia Chrystusa
11 I tak rozumiejcie ten czas, że nadeszła godzina, abyście się ze snu obudzili. Teraz bowiem nasze zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 12 Noc prawie przeminęła, a dzień się zbliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w oręż światłości. 13 Postępujmy uczciwie, jak podczas dnia, unikając hulanek i pijaństwa, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zazdrości. 14 Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało, by zaspokoić pożądania.
Posłuszeństwo władzy
1 Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzom. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Te zaś, które są, ustanowione są przez Boga. 2 Tak więc ten, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się postanowieniu Boga. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, ściągną na siebie potępienie. 3 Rządzący przecież nie są postrachem dla tych, którzy dobrze czynią, lecz dla tych, którzy źle postępują. Czy chcesz się nie bać władzy? Czyń więc dobro, a będziesz miał od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest przecież sługą Boga, wymierzającym karę temu, kto popełnia zło. 5 Dlatego należy się podporządkować nie tylko z powodu gniewu, lecz także ze względu na sumienie. 6 Z tego samego powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy są przeznaczeni do ich pobierania, są sługami Boga. 7 Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu bojaźń – bojaźń, komu szacunek – szacunek.
Miłość braterska
8 Nikomu nic nie bądźcie dłużni, z wyjątkiem wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje drugiego człowieka, wypełnił Prawo. 9 Przecież przykazania: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał , i każde inne, streszczają się w tym nakazie: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego . 10 Miłość bliźniemu nie wyrządza zła. Miłość jest więc wypełnieniem Prawa.
Przybliżanie się Dnia Chrystusa
11 I tak rozumiejcie ten czas, że nadeszła godzina, abyście się ze snu obudzili. Teraz bowiem nasze zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 12 Noc prawie przeminęła, a dzień się zbliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w oręż światłości. 13 Postępujmy uczciwie, jak podczas dnia, unikając hulanek i pijaństwa, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zazdrości. 14 Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało, by zaspokoić pożądania.