Reszta Izraela
1 Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? To niemożliwe! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z plemienia Beniamina. 2 Bóg nie odrzucił swojego ludu, który wcześniej poznał. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak skarży się przed Bogiem na Izraela: 3 Panie, pozabijali Twoich proroków, zburzyli Twoje ołtarze, mnie samego pozostawili i nastają na moje życie? 4 Co jednak mówi mu głos Boży? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. 5 Podobnie i teraz pozostała reszta dzięki wybraniu przez łaskę. 6 Jeśli zaś dzięki łasce, to nie z powodu uczynków, bo wtedy łaska nie byłaby już łaską. 7 Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, wybrani jednak osiągnęli. Ci natomiast, co pozostali, zostali pogrążeni w zatwardziałości, 8 tak, jak napisano:
Bóg dał im ducha odurzenia,
oczy, aby nie widzieli,
i uszy, aby nie słyszeli,
aż do dnia dzisiejszego.
9 Także Dawid mówi:
Niech ich stół stanie się pułapką i sidłem,
zgorszeniem i odpłatą dla nich.
10 Niech ich oczy zostaną pogrążone w ciemności,
aby nie widzieli,
a ich grzbiet zegnij na zawsze.
Zbawienie pogan
11 Pytam więc: Czy się potknęli, aby upaść? To niemożliwe! Ale z powodu ich występku zbawienie stało się udziałem pogan, aby pobudzić ich do zazdrości. 12 Jeśli ich występek stał się bogactwem dla świata, a ich poniżenie bogactwem dla pogan, to czym zaobfituje ich pełne uczestnictwo?
13 Mówię zaś wam, poganom: Właśnie jako apostoł pogan chlubię się swoją służbą. 14 Obym w ten sposób pobudził moich rodaków do zazdrości i niektórych z nich doprowadził do zbawienia. 15 Jeśli bowiem odrzucenie ich okazało się pojednaniem dla świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? 16 Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.
17 Jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony na ich miejsce i z korzeni czerpiesz soki drzewa oliwnego, 18 to nie chełp się poniżeniem tych gałęzi. Jeśli jednak się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19 Powiesz może: Odłamano gałęzie, abym ja mógł zostać wszczepiony. 20 Słusznie, zostały odłamane z powodu braku wiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie miej jednak o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale się bój. 21 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może i ciebie nie oszczędzić. 22 Spójrz więc na łagodność i surowość Boga: dla tych, którzy upadli, surowość, dla ciebie zaś łagodność Boga, o ile wytrwasz w łagodności. W przeciwnym razie, ty też będziesz odcięty. 23 I oni jednak, jeśli odrzucą niewiarę, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 24 Jeżeli bowiem ty zostałeś odcięty od tego, według natury dzikiego, drzewa oliwnego i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o wiele bardziej tamci, którzy według natury należą do niego, zostaną wszczepieni we własne drzewo oliwne.
Odnowienie Izraela
25 Nie chcę, bracia, żebyście byli nieświadomi tej tajemnicy i sami w sobie zadufani: częściowa zatwardziałość Izraela ma miejsce aż do czasu wejścia wszystkich pogan. 26 I w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony, tak jak napisano:
Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel
i odwróci bezbożności od Jakuba.
27 A to będzie Moje Przymierze z nimi,
gdy zgładzę ich grzechy.
28 Zgodnie z Ewangelią są nieprzyjaciółmi ze względu na was, zgodnie zaś z wybraniem są umiłowanymi ze względu na ojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Podobnie jak kiedyś wy byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31 tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby też i oni dostąpili miłosierdzia. 32 Bóg bowiem wszystkim nałożył więzy nieposłuszeństwa, aby wszystkim okazać miłosierdzie.
33 O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jak niezbadane są Jego sądy i niepoznawalne Jego drogi.
34 Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana,
albo kto był Jego doradcą?
35 Lub kto pierwszy Go obdarował,
aby otrzymać zapłatę?
36 Z Niego bowiem, przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Reszta Izraela
1 Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? To niemożliwe! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z plemienia Beniamina. 2 Bóg nie odrzucił swojego ludu, który wcześniej poznał. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak skarży się przed Bogiem na Izraela: 3 Panie, pozabijali Twoich proroków, zburzyli Twoje ołtarze, mnie samego pozostawili i nastają na moje życie? 4 Co jednak mówi mu głos Boży? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. 5 Podobnie i teraz pozostała reszta dzięki wybraniu przez łaskę. 6 Jeśli zaś dzięki łasce, to nie z powodu uczynków, bo wtedy łaska nie byłaby już łaską. 7 Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, wybrani jednak osiągnęli. Ci natomiast, co pozostali, zostali pogrążeni w zatwardziałości, 8 tak, jak napisano:
Bóg dał im ducha odurzenia,
oczy, aby nie widzieli,
i uszy, aby nie słyszeli,
aż do dnia dzisiejszego.
9 Także Dawid mówi:
Niech ich stół stanie się pułapką i sidłem,
zgorszeniem i odpłatą dla nich.
10 Niech ich oczy zostaną pogrążone w ciemności,
aby nie widzieli,
a ich grzbiet zegnij na zawsze.
Zbawienie pogan
11 Pytam więc: Czy się potknęli, aby upaść? To niemożliwe! Ale z powodu ich występku zbawienie stało się udziałem pogan, aby pobudzić ich do zazdrości. 12 Jeśli ich występek stał się bogactwem dla świata, a ich poniżenie bogactwem dla pogan, to czym zaobfituje ich pełne uczestnictwo?
13 Mówię zaś wam, poganom: Właśnie jako apostoł pogan chlubię się swoją służbą. 14 Obym w ten sposób pobudził moich rodaków do zazdrości i niektórych z nich doprowadził do zbawienia. 15 Jeśli bowiem odrzucenie ich okazało się pojednaniem dla świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? 16 Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, i jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.
17 Jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony na ich miejsce i z korzeni czerpiesz soki drzewa oliwnego, 18 to nie chełp się poniżeniem tych gałęzi. Jeśli jednak się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19 Powiesz może: Odłamano gałęzie, abym ja mógł zostać wszczepiony. 20 Słusznie, zostały odłamane z powodu braku wiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie miej jednak o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale się bój. 21 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może i ciebie nie oszczędzić. 22 Spójrz więc na łagodność i surowość Boga: dla tych, którzy upadli, surowość, dla ciebie zaś łagodność Boga, o ile wytrwasz w łagodności. W przeciwnym razie, ty też będziesz odcięty. 23 I oni jednak, jeśli odrzucą niewiarę, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 24 Jeżeli bowiem ty zostałeś odcięty od tego, według natury dzikiego, drzewa oliwnego i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o wiele bardziej tamci, którzy według natury należą do niego, zostaną wszczepieni we własne drzewo oliwne.
Odnowienie Izraela
25 Nie chcę, bracia, żebyście byli nieświadomi tej tajemnicy i sami w sobie zadufani: częściowa zatwardziałość Izraela ma miejsce aż do czasu wejścia wszystkich pogan. 26 I w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony, tak jak napisano:
Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel
i odwróci bezbożności od Jakuba.
27 A to będzie Moje Przymierze z nimi,
gdy zgładzę ich grzechy.
28 Zgodnie z Ewangelią są nieprzyjaciółmi ze względu na was, zgodnie zaś z wybraniem są umiłowanymi ze względu na ojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Podobnie jak kiedyś wy byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31 tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby też i oni dostąpili miłosierdzia. 32 Bóg bowiem wszystkim nałożył więzy nieposłuszeństwa, aby wszystkim okazać miłosierdzie.
33 O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jak niezbadane są Jego sądy i niepoznawalne Jego drogi.
34 Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana,
albo kto był Jego doradcą?
35 Lub kto pierwszy Go obdarował,
aby otrzymać zapłatę?
36 Z Niego bowiem, przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.