1 Bracia, pragnieniem mojego serca i przedmiotem modlitwy zanoszonej do Boga jest ich zbawienie. 2 Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie wynika ona z poznania. 3 Nie znając przecież sprawiedliwości Bożej i dążąc do ustanowienia własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej, 4 ponieważ końcem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
Powszechne zbawienie
5 Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która pochodzi z Prawa: Człowiek, który jewypełnił, przez nie będzie żył . 6 Usprawiedliwienie z wiary zaś tak mówi: Nie pytaj w swoim sercu: Kto zdoła wstąpić do nieba ? – po to, żeby Chrystusa sprowadzić, 7 albo: Kto zstąpi do otchłani ? – po to, żeby Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. 8 I co jeszcze mówi?
Blisko ciebie jest Słowo,
w twoich ustach i w twoim sercu,
a jest to Słowo wiary, które głosimy. 9 Jeśli więc swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. 10 Sercem bowiem wierzy się dla usprawiedliwienia, ustami zaś wyznaje się dla zbawienia. 11 Pismo przecież mówi: Nikt, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony . 12 Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż ten sam jest Pan dla wszystkich, bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. 13 Każdy bowiem, kto wzywa imię Pana, będzie zbawiony .
14 Jak jednak mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w Tego, którego nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć bez tego, który by zwiastował? 15 Jak zaś mieliby zwiastować, jeśliby nie zostali posłani? Tak, jak napisano: Jak piękne są nogi tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę . 16 Ale nie wszyscy okazali posłuszeństwo Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, kto uwierzył w nasze zwiastowanie ? 17 Wiara przecież rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa. 18 Pytam jednak: Czy nie usłyszeli? Ależ tak.
Po całej ziemi rozległ się ich głos,
a ich słowa aż do krańców świata.
19 Pytam dalej: Czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz pierwszy mówi:
Wzbudzę w was zazdrość z powodu ludu, który nie jest ludem,
z powodu nierozumnego ludu doprowadzę was do gniewu.
20 A Izajasz nawet się ośmiela i mówi:
Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukają,
objawiłem się tym, którzy nie pytają się o Mnie.
21 Do Izraela zaś mówi: Cały dzień wyciągałem Moje ręce do nieposłusznego i buntującego się ludu .
1 Bracia, pragnieniem mojego serca i przedmiotem modlitwy zanoszonej do Boga jest ich zbawienie. 2 Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie wynika ona z poznania. 3 Nie znając przecież sprawiedliwości Bożej i dążąc do ustanowienia własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej, 4 ponieważ końcem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
Powszechne zbawienie
5 Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która pochodzi z Prawa: Człowiek, który jewypełnił, przez nie będzie żył . 6 Usprawiedliwienie z wiary zaś tak mówi: Nie pytaj w swoim sercu: Kto zdoła wstąpić do nieba ? – po to, żeby Chrystusa sprowadzić, 7 albo: Kto zstąpi do otchłani ? – po to, żeby Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. 8 I co jeszcze mówi?
Blisko ciebie jest Słowo,
w twoich ustach i w twoim sercu,
a jest to Słowo wiary, które głosimy. 9 Jeśli więc swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. 10 Sercem bowiem wierzy się dla usprawiedliwienia, ustami zaś wyznaje się dla zbawienia. 11 Pismo przecież mówi: Nikt, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony . 12 Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż ten sam jest Pan dla wszystkich, bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. 13 Każdy bowiem, kto wzywa imię Pana, będzie zbawiony .
14 Jak jednak mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w Tego, którego nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć bez tego, który by zwiastował? 15 Jak zaś mieliby zwiastować, jeśliby nie zostali posłani? Tak, jak napisano: Jak piękne są nogi tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę . 16 Ale nie wszyscy okazali posłuszeństwo Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, kto uwierzył w nasze zwiastowanie ? 17 Wiara przecież rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa. 18 Pytam jednak: Czy nie usłyszeli? Ależ tak.
Po całej ziemi rozległ się ich głos,
a ich słowa aż do krańców świata.
19 Pytam dalej: Czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz pierwszy mówi:
Wzbudzę w was zazdrość z powodu ludu, który nie jest ludem,
z powodu nierozumnego ludu doprowadzę was do gniewu.
20 A Izajasz nawet się ośmiela i mówi:
Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukają,
objawiłem się tym, którzy nie pytają się o Mnie.
21 Do Izraela zaś mówi: Cały dzień wyciągałem Moje ręce do nieposłusznego i buntującego się ludu .