Siódma pieczęć i złote naczynie na żar
1 A gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na około pół godziny. 2 I zobaczyłem siedmiu aniołów, którzy stali przed Bogiem. I dano im siedem trąb.
3 I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. Dano mu też wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. 4 A dym kadzideł wzniósł się z modlitwami świętych – z ręki anioła przed Bogiem. 5 Następnie anioł wziął naczynie na żar i napełnił ogniem z ołtarza, i rzucił na ziemię. I nastąpiły gromy i głosy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi.
Siedem tra˛b
6 A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.
7 I zatrąbił ten pierwszy, i powstały grad i ogień zmieszane z krwią, i zrzucono je na ziemię. I została spalona trzecia część ziemi, i trzecia część drzew, i cała zielona trawa.
8 I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona w morze, i trzecia część morza zamieniła się w krew. 9 I zginęła w morzu trzecia część żywych stworzeń, i trzecia część statków uległa zniszczeniu.
10 I trzeci anioł zatrąbił, i spadła z nieba wielka gwiazda, paląca się jak lampa, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. 11 A imię gwiazdy brzmi Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi umarło od tych wód, gdyż były gorzkie.
12 I czwarty anioł zatrąbił, i została ugodzona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, aby została zaciemniona ich trzecia część. I dzień nie jaśniał w swojej trzeciej części, i podobnie noc.
13 I zobaczyłem, i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, który mówił donośnym głosem: Biada, biada, biada tym, którzy mieszkają na ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, mających zatrąbić.
Siódma pieczęć i złote naczynie na żar
1 A gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na około pół godziny. 2 I zobaczyłem siedmiu aniołów, którzy stali przed Bogiem. I dano im siedem trąb.
3 I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. Dano mu też wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. 4 A dym kadzideł wzniósł się z modlitwami świętych – z ręki anioła przed Bogiem. 5 Następnie anioł wziął naczynie na żar i napełnił ogniem z ołtarza, i rzucił na ziemię. I nastąpiły gromy i głosy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi.
Siedem tra˛b
6 A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.
7 I zatrąbił ten pierwszy, i powstały grad i ogień zmieszane z krwią, i zrzucono je na ziemię. I została spalona trzecia część ziemi, i trzecia część drzew, i cała zielona trawa.
8 I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona w morze, i trzecia część morza zamieniła się w krew. 9 I zginęła w morzu trzecia część żywych stworzeń, i trzecia część statków uległa zniszczeniu.
10 I trzeci anioł zatrąbił, i spadła z nieba wielka gwiazda, paląca się jak lampa, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. 11 A imię gwiazdy brzmi Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi umarło od tych wód, gdyż były gorzkie.
12 I czwarty anioł zatrąbił, i została ugodzona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, aby została zaciemniona ich trzecia część. I dzień nie jaśniał w swojej trzeciej części, i podobnie noc.
13 I zobaczyłem, i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, który mówił donośnym głosem: Biada, biada, biada tym, którzy mieszkają na ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, mających zatrąbić.