List do Kościoła w Sardes
1 Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny – masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. 2 Bądź czujny i utwierdź resztę, która miała umrzeć. Nie okazały się bowiem twoje czyny doskonałe przed Moim Bogiem. 3 Przypomnij więc sobie, co wziąłeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i nawróć się. Jeśli jednak nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. 4 Ale w Sardes jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą się one przechadzać ze Mną w białych szatach, gdyż są tego godne. 5 Zwycięzca ubierze się w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed Moim Ojcem i Jego aniołami. 6 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.
List do Kościoła w Filadelfii
7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera – i nikt nie zamknie, Ten, który zamyka – i nikt nie może otworzyć. 8 Znam twoje czyny. Oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, to jednak zachowałeś Moje Słowo i nie wyparłeś się Mojego imienia. 9 Daję ci z synagogi szatana tych, którzy mówią, że są Żydami, a nie są nimi, stąd kłamią. Sprawię, że przyjdą i pokłonią się do twoich nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. 10 Ponieważ zachowałeś Mój nakaz wytrwałości, to i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma przyjść na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 11 Przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca. 12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Mojego Boga i na zewnątrz już nie wyjdzie. Napiszę też na nim imię Mojego Boga i nazwę miasta Mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Mojego Boga, i Moje nowe imię. 13 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.
List do Kościoła w Laodycei
14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:
To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. 15 Znam twoje czyny: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. 16 A skoro jesteś letni, a nie gorący ani zimny, zamierzam cię wypluć z Moich ust. 17 Chociaż mówisz: Jestem bogaty; oraz: Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, to jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. 18 Radzę ci kupić u Mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił, białe szaty, abyś się ubrał i aby nie ujawniła się hańba twojej nagości, oraz maść dla namaszczenia swoich oczu, abyś widział. 19 Ja, tych wszystkich, których miłuję, upominam i karcę. Bądź gorliwy i nawróć się. 20 Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 21 Zwycięzcy pozwolę usiąść ze Mną na Moim tronie, podobnie jak i Ja zwyciężyłem i usiadłem z Moim Ojcem na Jego tronie. 22 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.
List do Kościoła w Sardes
1 Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny – masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. 2 Bądź czujny i utwierdź resztę, która miała umrzeć. Nie okazały się bowiem twoje czyny doskonałe przed Moim Bogiem. 3 Przypomnij więc sobie, co wziąłeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i nawróć się. Jeśli jednak nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. 4 Ale w Sardes jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą się one przechadzać ze Mną w białych szatach, gdyż są tego godne. 5 Zwycięzca ubierze się w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed Moim Ojcem i Jego aniołami. 6 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.
List do Kościoła w Filadelfii
7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera – i nikt nie zamknie, Ten, który zamyka – i nikt nie może otworzyć. 8 Znam twoje czyny. Oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, to jednak zachowałeś Moje Słowo i nie wyparłeś się Mojego imienia. 9 Daję ci z synagogi szatana tych, którzy mówią, że są Żydami, a nie są nimi, stąd kłamią. Sprawię, że przyjdą i pokłonią się do twoich nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. 10 Ponieważ zachowałeś Mój nakaz wytrwałości, to i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma przyjść na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 11 Przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca. 12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Mojego Boga i na zewnątrz już nie wyjdzie. Napiszę też na nim imię Mojego Boga i nazwę miasta Mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Mojego Boga, i Moje nowe imię. 13 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.
List do Kościoła w Laodycei
14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:
To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. 15 Znam twoje czyny: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. 16 A skoro jesteś letni, a nie gorący ani zimny, zamierzam cię wypluć z Moich ust. 17 Chociaż mówisz: Jestem bogaty; oraz: Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, to jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. 18 Radzę ci kupić u Mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił, białe szaty, abyś się ubrał i aby nie ujawniła się hańba twojej nagości, oraz maść dla namaszczenia swoich oczu, abyś widział. 19 Ja, tych wszystkich, których miłuję, upominam i karcę. Bądź gorliwy i nawróć się. 20 Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 21 Zwycięzcy pozwolę usiąść ze Mną na Moim tronie, podobnie jak i Ja zwyciężyłem i usiadłem z Moim Ojcem na Jego tronie. 22 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.