1 I pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy główną ulicą miasta a rzeką, stąd i stamtąd, jest drzewo życia, które rodzi dwanaście owoców, wydając owoc w każdym miesiącu. A liście tego drzewa służą do leczenia narodów. 3 I nic już nie będzie obłożone klątwą. A w mieście będzie tron Boga i Baranka, i Jego słudzy będą Mu służyć. 4 I będą oglądali Jego oblicze, i Jego imię będą mieli na czołach. 5 I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy i światła słońca, bo Pan, Bóg, będzie im świecił, i będą królować na wieki wieków.
EPILOG
Przyjście Chrystusa
6 I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów prorockich posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom, co musi się stać wkrótce. 7 Oto przyjdę wkrótce. Szczęśliwy ten, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi.
8 Ja, Jan, słuchałem i patrzyłem na to, a gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, żeby oddać mu pokłon, 9 lecz powiedział mi: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i twoich braci proroków, i tych, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon! 10 I mówi mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. 11 Ten, kto popełnia nieprawość, niech jeszcze dopuści się nieprawości, kto jest podły, niech się jeszcze upodli, kto jest sprawiedliwy, niech jeszcze uczyni sprawiedliwość, a ten, kto jest święty, niech się jeszcze uświęci.
12 Oto przyjdę wkrótce i Moja zapłata wraz ze Mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 13 Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14 Szczęśliwi, którzy płuczą swoje szaty, aby należała do nich władza nad drzewem życia i aby weszli przez bramy do miasta. 15 Na zewnątrz są psy i uprawiający czary, i dopuszczający się nierządu, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza.
16 Ja, Jezus, posłałem Mojego anioła, aby zaświadczył wam o tym, co dotyczy Kościołów. Ja jestem korzeń i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. 17 A Duch i Panna Młoda mówią: Przyjdź! I ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.
18 Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś doda coś do nich, to Bóg doda mu plag opisanych w tej księdze. 19 A jeśli ktoś ujmie coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg ujmie mu z jego udziału w drzewie życia i w mieście świętym, opisanych w tej księdze.
20 Ten, który o tym zaświadcza, mówi:
Tak, wkrótce przyjdę.
Amen, przyjdź, Panie Jezu!
21 Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi.
1 I pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy główną ulicą miasta a rzeką, stąd i stamtąd, jest drzewo życia, które rodzi dwanaście owoców, wydając owoc w każdym miesiącu. A liście tego drzewa służą do leczenia narodów. 3 I nic już nie będzie obłożone klątwą. A w mieście będzie tron Boga i Baranka, i Jego słudzy będą Mu służyć. 4 I będą oglądali Jego oblicze, i Jego imię będą mieli na czołach. 5 I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy i światła słońca, bo Pan, Bóg, będzie im świecił, i będą królować na wieki wieków.
EPILOG
Przyjście Chrystusa
6 I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów prorockich posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom, co musi się stać wkrótce. 7 Oto przyjdę wkrótce. Szczęśliwy ten, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi.
8 Ja, Jan, słuchałem i patrzyłem na to, a gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, żeby oddać mu pokłon, 9 lecz powiedział mi: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i twoich braci proroków, i tych, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon! 10 I mówi mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. 11 Ten, kto popełnia nieprawość, niech jeszcze dopuści się nieprawości, kto jest podły, niech się jeszcze upodli, kto jest sprawiedliwy, niech jeszcze uczyni sprawiedliwość, a ten, kto jest święty, niech się jeszcze uświęci.
12 Oto przyjdę wkrótce i Moja zapłata wraz ze Mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 13 Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14 Szczęśliwi, którzy płuczą swoje szaty, aby należała do nich władza nad drzewem życia i aby weszli przez bramy do miasta. 15 Na zewnątrz są psy i uprawiający czary, i dopuszczający się nierządu, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza.
16 Ja, Jezus, posłałem Mojego anioła, aby zaświadczył wam o tym, co dotyczy Kościołów. Ja jestem korzeń i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. 17 A Duch i Panna Młoda mówią: Przyjdź! I ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.
18 Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś doda coś do nich, to Bóg doda mu plag opisanych w tej księdze. 19 A jeśli ktoś ujmie coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg ujmie mu z jego udziału w drzewie życia i w mieście świętym, opisanych w tej księdze.
20 Ten, który o tym zaświadcza, mówi:
Tak, wkrótce przyjdę.
Amen, przyjdź, Panie Jezu!
21 Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi.