PSALM 87 [86]
Syjon matką wszystkich ludów
1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Na świętych górach założył swoje miasto,
2 Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba.
3 Wspaniałe rzeczy mówi się o tobie,
miasto Boże!
4 Wspomnę Rahab i Babilon
jako tych, którzy mnie znają.
Oto Filistyni i Tyr oraz Kusz
– każdy z nich się tam urodził.
5 O Syjonie natomiast się powie:
Jeden i drugi tam się urodził,
On, Najwyższy, go umocni.
6 Pan zapisze na liście ludów:
Ten się tam urodził.
7 I zaśpiewają, tańcząc:
Wszystkie moje źródła są w Tobie!
PSALM 87 [86]
Syjon matką wszystkich ludów
1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Na świętych górach założył swoje miasto,
2 Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba.
3 Wspaniałe rzeczy mówi się o tobie,
miasto Boże!
4 Wspomnę Rahab i Babilon
jako tych, którzy mnie znają.
Oto Filistyni i Tyr oraz Kusz
– każdy z nich się tam urodził.
5 O Syjonie natomiast się powie:
Jeden i drugi tam się urodził,
On, Najwyższy, go umocni.
6 Pan zapisze na liście ludów:
Ten się tam urodził.
7 I zaśpiewają, tańcząc:
Wszystkie moje źródła są w Tobie!