PSALM 85 [84]
Bliskie jest nasze zbawienie
1 Przewodnikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Panie, obdarzyłeś Twoją ziemię życzliwością,
odmieniłeś los Jakuba.
3 Darowałeś winę Twojego ludu,
wybaczyłeś wszystkie jego grzechy.
4 Powstrzymałeś całe swoje zagniewanie,
zaniechałeś swojej zapalczywości.
5 Odnów nas Boże, nasz Zbawco,
przestań się na nas gniewać!
6 Czy zawsze będziesz się na nas gniewał,
czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia?
7 Czy nie ożywisz nas na nowo,
by lud Twój radował się w Tobie?
8 Okaż nam, Panie, swoją łaskę
i daj nam Twoje zbawienie!
9 Chcę słuchać, co Pan Bóg mówi,
gdyż obwieszcza pokój swojemu ludowi
i swoim świętym.
Niech nie wracają do swojej głupoty!
10 Naprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy się Go boją.
Niech zamieszka Jego chwała w naszym kraju!
11 Spotkają się z sobą łaska i wierność,
sprawiedliwość i pokój się ucałują.
12 Wierność wyrośnie z ziemi,
a sprawiedliwość wyjrzy z niebios.
13 Tak Pan obdarzy nas dobrem
i plon swój wyda nasza ziemia.
14 Sprawiedliwość przed Nim podąży,
będzie torować drogę Jego krokom.
PSALM 85 [84]
Bliskie jest nasze zbawienie
1 Przewodnikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Panie, obdarzyłeś Twoją ziemię życzliwością,
odmieniłeś los Jakuba.
3 Darowałeś winę Twojego ludu,
wybaczyłeś wszystkie jego grzechy.
4 Powstrzymałeś całe swoje zagniewanie,
zaniechałeś swojej zapalczywości.
5 Odnów nas Boże, nasz Zbawco,
przestań się na nas gniewać!
6 Czy zawsze będziesz się na nas gniewał,
czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia?
7 Czy nie ożywisz nas na nowo,
by lud Twój radował się w Tobie?
8 Okaż nam, Panie, swoją łaskę
i daj nam Twoje zbawienie!
9 Chcę słuchać, co Pan Bóg mówi,
gdyż obwieszcza pokój swojemu ludowi
i swoim świętym.
Niech nie wracają do swojej głupoty!
10 Naprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy się Go boją.
Niech zamieszka Jego chwała w naszym kraju!
11 Spotkają się z sobą łaska i wierność,
sprawiedliwość i pokój się ucałują.
12 Wierność wyrośnie z ziemi,
a sprawiedliwość wyjrzy z niebios.
13 Tak Pan obdarzy nas dobrem
i plon swój wyda nasza ziemia.
14 Sprawiedliwość przed Nim podąży,
będzie torować drogę Jego krokom.