PSALM 8
Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka
1 Przewodnikowi chóru na instrument z Gat. Psalm Dawida.
2 Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi!
Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa.
3 Ustami dzieci i niemowląt
potwierdziłeś swoją potęgę,
wbrew Twoim przeciwnikom,
dla poskromienia wroga i mściciela.
4 Gdy oglądam Twoje niebo,
dzieło palców Twoich,
księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś,
5 – czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że masz go w opiece?
6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem.
7 Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś u jego stóp:
8 owce i wszelkie bydło,
a nawet dzikie zwierzęta,
9 ptaki w powietrzu i ryby w morzu,
wszystko, co szlaki morskie przemierza.
10 Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi!
PSALM 8
Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka
1 Przewodnikowi chóru na instrument z Gat. Psalm Dawida.
2 Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi!
Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa.
3 Ustami dzieci i niemowląt
potwierdziłeś swoją potęgę,
wbrew Twoim przeciwnikom,
dla poskromienia wroga i mściciela.
4 Gdy oglądam Twoje niebo,
dzieło palców Twoich,
księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś,
5 – czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że masz go w opiece?
6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem.
7 Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś u jego stóp:
8 owce i wszelkie bydło,
a nawet dzikie zwierzęta,
9 ptaki w powietrzu i ryby w morzu,
wszystko, co szlaki morskie przemierza.
10 Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi!