PSALM 67 [66]
Prośba o błogosławieństwo
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
2 Niech Bóg się nad nami zlituje
i niech nam błogosławi,
niech rozjaśni nad nami swoje oblicze,
3 aby poznano na ziemi Jego drogę,
wśród wszystkich narodów Jego zbawienie.
4 Niech wysławiają Ciebie, Boże, ludy,
niech wysławiają Ciebie wszystkie narody!
5 Niech ludy cieszą się i radują,
bo Ty sprawiedliwie sądzisz narody,
a ludom przewodzisz na ziemi.
6 Niech wysławiają Ciebie, Boże, ludy,
niech wysławiają Ciebie wszystkie narody!
7 Ziemia wydała swoje plony
– niech nam Bóg, nasz Bóg, błogosławi!
8 Niech nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi!
PSALM 67 [66]
Prośba o błogosławieństwo
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
2 Niech Bóg się nad nami zlituje
i niech nam błogosławi,
niech rozjaśni nad nami swoje oblicze,
3 aby poznano na ziemi Jego drogę,
wśród wszystkich narodów Jego zbawienie.
4 Niech wysławiają Ciebie, Boże, ludy,
niech wysławiają Ciebie wszystkie narody!
5 Niech ludy cieszą się i radują,
bo Ty sprawiedliwie sądzisz narody,
a ludom przewodzisz na ziemi.
6 Niech wysławiają Ciebie, Boże, ludy,
niech wysławiają Ciebie wszystkie narody!
7 Ziemia wydała swoje plony
– niech nam Bóg, nasz Bóg, błogosławi!
8 Niech nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi!