PSALM 63 [62]
Tęsknota za Bogiem i świątynią
1 Psalm Dawida. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.
2 Boże mój, Boże, usilnie Cię szukam.
Dusza moja pragnie Ciebie,
moje ciało tęskni za Tobą,
jak ziemia wyschnięta, spragniona, bez wody.
3 Wypatruję Ciebie w świątyni,
by zobaczyć Twoją moc i chwałę.
4 Moje usta będą Cię wysławiać,
gdyż łaska Twoja jest cenniejsza od życia.
5 Będę Cię błogosławił przez całe moje życie,
w Twoje imię będę wznosił ręce.
6 Moja dusza syci się jakby sadłem i tłuszczem,
wysławiają Cię moje usta radosnymi wargami,
7 gdy wspominam Ciebie na moim posłaniu
i myślę o Tobie w czasie moich czuwań.
8 Byłeś bowiem dla mnie pomocą,
byłem radosny w cieniu Twoich skrzydeł.
9 Moja dusza przylgnęła do Ciebie,
a Twoja prawica mnie wspiera.
10 Ci zaś, którzy szukają zguby mojej duszy,
niech się zapadną pod ziemię!
11 Niech będą wydani na pastwę miecza,
niech staną się łupem szakali!
12 A król niech się raduje w Bogu,
niech się chlubi każdy, kto na niego przysięga,
bo usta kłamców zostaną zamknięte.
PSALM 63 [62]
Tęsknota za Bogiem i świątynią
1 Psalm Dawida. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.
2 Boże mój, Boże, usilnie Cię szukam.
Dusza moja pragnie Ciebie,
moje ciało tęskni za Tobą,
jak ziemia wyschnięta, spragniona, bez wody.
3 Wypatruję Ciebie w świątyni,
by zobaczyć Twoją moc i chwałę.
4 Moje usta będą Cię wysławiać,
gdyż łaska Twoja jest cenniejsza od życia.
5 Będę Cię błogosławił przez całe moje życie,
w Twoje imię będę wznosił ręce.
6 Moja dusza syci się jakby sadłem i tłuszczem,
wysławiają Cię moje usta radosnymi wargami,
7 gdy wspominam Ciebie na moim posłaniu
i myślę o Tobie w czasie moich czuwań.
8 Byłeś bowiem dla mnie pomocą,
byłem radosny w cieniu Twoich skrzydeł.
9 Moja dusza przylgnęła do Ciebie,
a Twoja prawica mnie wspiera.
10 Ci zaś, którzy szukają zguby mojej duszy,
niech się zapadną pod ziemię!
11 Niech będą wydani na pastwę miecza,
niech staną się łupem szakali!
12 A król niech się raduje w Bogu,
niech się chlubi każdy, kto na niego przysięga,
bo usta kłamców zostaną zamknięte.