PSALM 48 [47]
Piękno i chwała Syjonu
1 Pieśń. Psalm synów Koracha.
2 Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały
w mieście naszego Boga
na swej świętej górze.
3 Piękne wzgórze jest radością całej ziemi
– góra Syjon na krańcach północy,
miasto wielkiego króla.
4 Bóg w swoich pałacach
okazał się twierdzą.
5 Sprzymierzyli się bowiem królowie
i razem natarli,
6 ale kiedy zobaczyli, osłupieli,
przerazili się i uciekli w popłochu.
7 Tam ogarnęła ich trwoga,
jak ból kobietę, gdy rodzi,
8 jak wschodni wicher,
który druzgoce okręty Tarszisz.
9 Co usłyszeliśmy, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga
– Bóg je umacnia na wieki.
10 Boże, rozmyślamy o Twojej łasce
wewnątrz Twojej świątyni.
11 Twoja chwała, Boże,
tak jak Twoje imię, sięga aż po krańce ziemi,
Twoja prawica jest pełna sprawiedliwości.
12 Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują miasta Judy
Twoimi wyrokami.
13 Obchodźcie Syjon dookoła,
policzcie jego baszty,
14 przyjrzyjcie się jego murom,
przejdźcie jego pałace,
abyście mogli opowiadać przyszłym pokoleniom,
15 że to Bóg, nasz Bóg, na wieki
– On poza śmierć nas poprowadzi.
PSALM 48 [47]
Piękno i chwała Syjonu
1 Pieśń. Psalm synów Koracha.
2 Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały
w mieście naszego Boga
na swej świętej górze.
3 Piękne wzgórze jest radością całej ziemi
– góra Syjon na krańcach północy,
miasto wielkiego króla.
4 Bóg w swoich pałacach
okazał się twierdzą.
5 Sprzymierzyli się bowiem królowie
i razem natarli,
6 ale kiedy zobaczyli, osłupieli,
przerazili się i uciekli w popłochu.
7 Tam ogarnęła ich trwoga,
jak ból kobietę, gdy rodzi,
8 jak wschodni wicher,
który druzgoce okręty Tarszisz.
9 Co usłyszeliśmy, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga
– Bóg je umacnia na wieki.
10 Boże, rozmyślamy o Twojej łasce
wewnątrz Twojej świątyni.
11 Twoja chwała, Boże,
tak jak Twoje imię, sięga aż po krańce ziemi,
Twoja prawica jest pełna sprawiedliwości.
12 Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują miasta Judy
Twoimi wyrokami.
13 Obchodźcie Syjon dookoła,
policzcie jego baszty,
14 przyjrzyjcie się jego murom,
przejdźcie jego pałace,
abyście mogli opowiadać przyszłym pokoleniom,
15 że to Bóg, nasz Bóg, na wieki
– On poza śmierć nas poprowadzi.