PSALM 46 [45]
Bóg naszą pomocą
1 Przewodnikowi chóru. Synów Koracha.
Na melodię „Alamot”. Pieśń.
2 Bóg jest naszą ucieczką i mocą,
niezawodną pomocą w utrapieniach.
3 Dlatego się nie zlękniemy,
choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadły w głąb morza.
4 Choćby huczały i pieniły się jego wody,
choćby zadrżały góry pod jego naporem.
5 Rzeka i jej odnogi radują miasto Boże
i świątynię Najwyższego.
6 Bóg jest wewnątrz niego, więc się nie zachwieje,
Bóg mu pomaga, gdy nadchodzi poranek.
7 Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa.
Zagrzmiał swoim głosem i zadrżała ziemia.
8 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem.
9 Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana,
który dokonał zdumiewających rzeczy na ziemi!
10 On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi,
łamie łuki i kruszy włócznie,
w ogniu pali rydwany.
11 Zatrzymajcie się i dowiedzcie, że Ja jestem Bogiem
wywyższonym wśród narodów, wywyższonym na ziemi!
12 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem.
PSALM 46 [45]
Bóg naszą pomocą
1 Przewodnikowi chóru. Synów Koracha.
Na melodię „Alamot”. Pieśń.
2 Bóg jest naszą ucieczką i mocą,
niezawodną pomocą w utrapieniach.
3 Dlatego się nie zlękniemy,
choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadły w głąb morza.
4 Choćby huczały i pieniły się jego wody,
choćby zadrżały góry pod jego naporem.
5 Rzeka i jej odnogi radują miasto Boże
i świątynię Najwyższego.
6 Bóg jest wewnątrz niego, więc się nie zachwieje,
Bóg mu pomaga, gdy nadchodzi poranek.
7 Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa.
Zagrzmiał swoim głosem i zadrżała ziemia.
8 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem.
9 Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana,
który dokonał zdumiewających rzeczy na ziemi!
10 On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi,
łamie łuki i kruszy włócznie,
w ogniu pali rydwany.
11 Zatrzymajcie się i dowiedzcie, że Ja jestem Bogiem
wywyższonym wśród narodów, wywyższonym na ziemi!
12 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem.