PSALM 37 [36]
Los złych i dobrych
1 Dawida.
Alef Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców,
nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość,
2 bo uschną szybko jak trawa
i zwiędną jak bujna zieleń.
Bet 3 Ufaj Panu i czyń dobrze,
mieszkaj w swej ziemi i bądź wierny.
4 Raduj się w Panu,
On spełni pragnienia twego serca.
Gimel 5 Powierz Panu swoją drogę,
zaufaj Mu, a On będzie działał.
6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zajaśnieje jak światło,
a prawość niczym blask południa.
Dalet 7 Zamilknij przed Panem i Jemu zaufaj,
nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści,
na człowieka, który knuje intrygi.
He 8 Zaprzestań gniewu, porzuć zapalczywość,
nie oburzaj się, gdyż to prowadzi tylko do złego.
9 Złoczyńcy i tak zostaną wytępieni,
a ufający Panu odziedziczą ziemię.
Waw 10 Jeszcze trochę, a zniknie bezbożny,
spojrzysz na jego miejsce
– i już go nie będzie.
11 Pokorni zaś odziedziczą ziemię
i będą się cieszyć pełnią pokoju.
Zajin 12 Bezbożny spiskuje przeciw sprawiedliwemu
i zgrzyta na niego zębami.
13 Ale Pan się z niego śmieje,
bo widzi, że dzień jego nadchodzi.
Chet 14 Bezbożni dobyli mieczy
i swoje łuki napinają,
aby powalić ubogich i biednych,
by zabić tych, co kroczą prostą drogą.
15 Lecz miecze przeszyją ich własne serca,
a łuki zostaną połamane.
Tet 16 Lepsze jest ubóstwo sprawiedliwego
niż wielkie bogactwo bezbożnych,
17 bo ramiona bezbożnych zostaną złamane,
a sprawiedliwym Pan pomoże.
Jod 18 Pan zna dni nienagannych,
więc dziedzictwo ich będzie trwało na wieki.
19 Nie zaznają wstydu podczas nieszczęścia,
a w czasie głodu będą nasyceni.
Kaf 20 Bezbożni natomiast wyginą,
wrogowie Pana skończą jak wspaniałe barany,
w dymie skończą.
Lamed 21 Bezbożny pożycza i nie zwraca,
a sprawiedliwy jest życzliwy i rozdaje.
22 Błogosławieni przez Niego posiądą ziemię,
a przeklęci przez Niego będą wytępieni.
Mem 23 Pan umacnia kroki człowieka
i drogę tego, kogo kocha.
24 Ten, choćby się potknął, nie upadnie,
bo Pan podtrzyma go swoją ręką.
Nun 25 Byłem młody, teraz zaś się zestarzałem,
lecz nigdy nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony,
a jego potomstwo żebrało o chleb.
26 Każdego dnia pożycza z litości,
a jego potomstwo jest błogosławieństwem.
Samek 27 Unikaj złego i czyń dobro,
a będziesz żył na wieki,
28 bo Pan miłuje prawo
i nie opuszcza swoich świętych
Ajin – strzeże ich na wieki.
Potomstwo zaś bezbożnych będzie wytępione.
29 Sprawiedliwi odziedziczą ziemię
i na zawsze na niej zamieszkają.
Pe 30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,
jego język mówi to, co słuszne.
31 Zachowuje w sercu pouczenie Boga,
jego kroki się nie zachwieją.
Sade 32 Bezbożny czyha na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić.
33 Lecz Pan go nie zostawi w jego rękach,
nie pozwoli skazać przed sądem.
Kof 34 Pokładaj nadzieję w Panu i krocz Jego drogą,
On cię wywyższy, byś odziedziczył ziemię
i zobaczył zagładę bezbożnych.
Resz 35 Widziałem jak bezbożny wzbudzał przerażenie
i rozpierał się niczym potężne zielone drzewo,
36 lecz przeminął i już go nie ma
– szukałem go, ale nie znalazłem.
Szin 37 Postępuj uczciwie, patrz na prawego,
bo przyszłość należy do ludzi pokoju,
38 wszyscy zaś przestępcy zostaną zgładzeni
i potomstwo bezbożnych będzie wyniszczone.
Taw 39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
On jest ich ochroną w czasie niedoli.
40 Pan ich wspomaga i wyzwala,
wyzwala od bezbożnych i wybawia,
bo u Niego szukają schronienia.
PSALM 37 [36]
Los złych i dobrych
1 Dawida.
Alef Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców,
nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość,
2 bo uschną szybko jak trawa
i zwiędną jak bujna zieleń.
Bet 3 Ufaj Panu i czyń dobrze,
mieszkaj w swej ziemi i bądź wierny.
4 Raduj się w Panu,
On spełni pragnienia twego serca.
Gimel 5 Powierz Panu swoją drogę,
zaufaj Mu, a On będzie działał.
6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zajaśnieje jak światło,
a prawość niczym blask południa.
Dalet 7 Zamilknij przed Panem i Jemu zaufaj,
nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści,
na człowieka, który knuje intrygi.
He 8 Zaprzestań gniewu, porzuć zapalczywość,
nie oburzaj się, gdyż to prowadzi tylko do złego.
9 Złoczyńcy i tak zostaną wytępieni,
a ufający Panu odziedziczą ziemię.
Waw 10 Jeszcze trochę, a zniknie bezbożny,
spojrzysz na jego miejsce
– i już go nie będzie.
11 Pokorni zaś odziedziczą ziemię
i będą się cieszyć pełnią pokoju.
Zajin 12 Bezbożny spiskuje przeciw sprawiedliwemu
i zgrzyta na niego zębami.
13 Ale Pan się z niego śmieje,
bo widzi, że dzień jego nadchodzi.
Chet 14 Bezbożni dobyli mieczy
i swoje łuki napinają,
aby powalić ubogich i biednych,
by zabić tych, co kroczą prostą drogą.
15 Lecz miecze przeszyją ich własne serca,
a łuki zostaną połamane.
Tet 16 Lepsze jest ubóstwo sprawiedliwego
niż wielkie bogactwo bezbożnych,
17 bo ramiona bezbożnych zostaną złamane,
a sprawiedliwym Pan pomoże.
Jod 18 Pan zna dni nienagannych,
więc dziedzictwo ich będzie trwało na wieki.
19 Nie zaznają wstydu podczas nieszczęścia,
a w czasie głodu będą nasyceni.
Kaf 20 Bezbożni natomiast wyginą,
wrogowie Pana skończą jak wspaniałe barany,
w dymie skończą.
Lamed 21 Bezbożny pożycza i nie zwraca,
a sprawiedliwy jest życzliwy i rozdaje.
22 Błogosławieni przez Niego posiądą ziemię,
a przeklęci przez Niego będą wytępieni.
Mem 23 Pan umacnia kroki człowieka
i drogę tego, kogo kocha.
24 Ten, choćby się potknął, nie upadnie,
bo Pan podtrzyma go swoją ręką.
Nun 25 Byłem młody, teraz zaś się zestarzałem,
lecz nigdy nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony,
a jego potomstwo żebrało o chleb.
26 Każdego dnia pożycza z litości,
a jego potomstwo jest błogosławieństwem.
Samek 27 Unikaj złego i czyń dobro,
a będziesz żył na wieki,
28 bo Pan miłuje prawo
i nie opuszcza swoich świętych
Ajin – strzeże ich na wieki.
Potomstwo zaś bezbożnych będzie wytępione.
29 Sprawiedliwi odziedziczą ziemię
i na zawsze na niej zamieszkają.
Pe 30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,
jego język mówi to, co słuszne.
31 Zachowuje w sercu pouczenie Boga,
jego kroki się nie zachwieją.
Sade 32 Bezbożny czyha na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić.
33 Lecz Pan go nie zostawi w jego rękach,
nie pozwoli skazać przed sądem.
Kof 34 Pokładaj nadzieję w Panu i krocz Jego drogą,
On cię wywyższy, byś odziedziczył ziemię
i zobaczył zagładę bezbożnych.
Resz 35 Widziałem jak bezbożny wzbudzał przerażenie
i rozpierał się niczym potężne zielone drzewo,
36 lecz przeminął i już go nie ma
– szukałem go, ale nie znalazłem.
Szin 37 Postępuj uczciwie, patrz na prawego,
bo przyszłość należy do ludzi pokoju,
38 wszyscy zaś przestępcy zostaną zgładzeni
i potomstwo bezbożnych będzie wyniszczone.
Taw 39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
On jest ich ochroną w czasie niedoli.
40 Pan ich wspomaga i wyzwala,
wyzwala od bezbożnych i wybawia,
bo u Niego szukają schronienia.