PSALM 32 [31]
Szczęście płynące z odpuszczenia win
1 Dawida. Pieśń pouczająca.
Szczęśliwy, komu odpuszczono przewinienie,
którego grzech został zakryty.
2 Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
który nie nosi w sobie zdrady.
3 Gdy milczałem, próchniały moje kości
wśród codziennych moich narzekań.
4 Dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka,
moja siła osłabła jak w upale letnim.
5 Wyznałem Tobie mój grzech
i winy nie zataiłem.
Powiedziałem: Wyznam Panu moje występki,
a Ty przebaczyłeś nieprawość mojego grzechu.
6 Dlatego każdy pobożny będzie się modlił do Ciebie
w czasie, gdy można Cię znaleźć.
Choćby nawet przyszła wielka powódź
– jego nie dosięgnie.
7 Ty jesteś moją ochroną,
strzeżesz mnie przed uciskiem,
otaczasz mnie radością ocalenia.
8 Powiedziałeś: Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz,
dam ci radę i oka z ciebie nie spuszczę.
9 Nie bądźcie nierozumni jak koń czy muł,
które można okiełznać tylko wędzidłem i uzdą,
bo inaczej nie zbliżą się do ciebie.
10 Bezbożny doznaje wielu cierpień,
tego zaś, kto ufa Panu, otacza łaska.
11 Cieszcie się i radujcie w Panu, sprawiedliwi,
wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca!
PSALM 32 [31]
Szczęście płynące z odpuszczenia win
1 Dawida. Pieśń pouczająca.
Szczęśliwy, komu odpuszczono przewinienie,
którego grzech został zakryty.
2 Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
który nie nosi w sobie zdrady.
3 Gdy milczałem, próchniały moje kości
wśród codziennych moich narzekań.
4 Dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka,
moja siła osłabła jak w upale letnim.
5 Wyznałem Tobie mój grzech
i winy nie zataiłem.
Powiedziałem: Wyznam Panu moje występki,
a Ty przebaczyłeś nieprawość mojego grzechu.
6 Dlatego każdy pobożny będzie się modlił do Ciebie
w czasie, gdy można Cię znaleźć.
Choćby nawet przyszła wielka powódź
– jego nie dosięgnie.
7 Ty jesteś moją ochroną,
strzeżesz mnie przed uciskiem,
otaczasz mnie radością ocalenia.
8 Powiedziałeś: Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz,
dam ci radę i oka z ciebie nie spuszczę.
9 Nie bądźcie nierozumni jak koń czy muł,
które można okiełznać tylko wędzidłem i uzdą,
bo inaczej nie zbliżą się do ciebie.
10 Bezbożny doznaje wielu cierpień,
tego zaś, kto ufa Panu, otacza łaska.
11 Cieszcie się i radujcie w Panu, sprawiedliwi,
wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca!