PSALM 150
Chwalcie Pana
1 Alleluja!
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na firmamencie,
gdzie jaśnieje moc Jego!
2 Chwalcie Go za Jego potężne czyny,
chwalcie Go za Jego niezmierzoną wielkość!
3 Chwalcie Go dźwiękiem trąby,
chwalcie Go harfą i cytrą!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
5 Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie Go na cymbałach donośnych!
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja!
PSALM 150
Chwalcie Pana
1 Alleluja!
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na firmamencie,
gdzie jaśnieje moc Jego!
2 Chwalcie Go za Jego potężne czyny,
chwalcie Go za Jego niezmierzoną wielkość!
3 Chwalcie Go dźwiękiem trąby,
chwalcie Go harfą i cytrą!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
5 Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie Go na cymbałach donośnych!
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja!