PSALM 145 [144]
Wielkość i dobroć Boga
Alef 1 Pieśń pochwalna Dawida.
Chcę Ciebie wysławiać, Boże mój i Królu,
chcę błogosławić Twoje imię na wieki.
Bet 2 Codziennie będę Cię błogosławił
będę wysławiał Twoje imię na wieki.
Gimel 3 Pan jest wielki, godny wielkiej chwały,
Jego wielkość jest niezgłębiona.
Dalet 4 Pokolenie pokoleniu niech głosi Twoje dzieła
i ogłasza Twoje potężne czyny.
He 5 Chcę rozważać chwałę Twojego majestatu
i Twoje cudowne dzieła.
Waw 6 Będą mówić o potędze Twoich straszliwych czynów,
a ja opowiem o Twojej wielkości.
Zajin 7 Będą przekazywać pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radować się Twoją sprawiedliwością.
Chet 8 Pan jest łaskawy i miłosierny,
nieskory do gniewu i pełen litości.
Tet 9 Pan jest dobry dla wszystkich,
Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Jod 10 Niech Cię wysławiają, Panie, wszystkie Twoje dzieła,
Twoi święci niech Cię błogosławią.
Kaf 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa,
niech głoszą Twoją potęgę,
Lamed 12 by oznajmić ludziom Twoje cuda
i wspaniałą chwałę Twojego królestwa.
Mem 13 Twoje królestwo jest królestwem wiecznym,
Twoje panowanie trwa przez pokolenia.
Samek 14 Pan podtrzymuje wszystkich upadających,
podnosi wszystkich zgnębionych.
Ajin 15 Oczy wszystkich wpatrują się w Ciebie,
a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.
Pe 16 Otwierasz swoją rękę
i nasycasz wszystko, co żyje.
Sade 17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach,
łaskawy we wszystkim, co czyni.
Kof 18 Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają,
wszystkim, którzy Go wzywają szczerze.
Resz 19 Spełnia pragnienia tych, którzy się Go boją,
wysłuchuje ich wołania i ocala.
Szin 20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają,
a wszystkich bezbożnych wytraci.
Taw 21 Niech moje usta śpiewają hymn Panu,
niech wszystko, co żyje,
błogosławi Jego święte imię na wieki!
PSALM 145 [144]
Wielkość i dobroć Boga
Alef 1 Pieśń pochwalna Dawida.
Chcę Ciebie wysławiać, Boże mój i Królu,
chcę błogosławić Twoje imię na wieki.
Bet 2 Codziennie będę Cię błogosławił
będę wysławiał Twoje imię na wieki.
Gimel 3 Pan jest wielki, godny wielkiej chwały,
Jego wielkość jest niezgłębiona.
Dalet 4 Pokolenie pokoleniu niech głosi Twoje dzieła
i ogłasza Twoje potężne czyny.
He 5 Chcę rozważać chwałę Twojego majestatu
i Twoje cudowne dzieła.
Waw 6 Będą mówić o potędze Twoich straszliwych czynów,
a ja opowiem o Twojej wielkości.
Zajin 7 Będą przekazywać pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radować się Twoją sprawiedliwością.
Chet 8 Pan jest łaskawy i miłosierny,
nieskory do gniewu i pełen litości.
Tet 9 Pan jest dobry dla wszystkich,
Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Jod 10 Niech Cię wysławiają, Panie, wszystkie Twoje dzieła,
Twoi święci niech Cię błogosławią.
Kaf 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa,
niech głoszą Twoją potęgę,
Lamed 12 by oznajmić ludziom Twoje cuda
i wspaniałą chwałę Twojego królestwa.
Mem 13 Twoje królestwo jest królestwem wiecznym,
Twoje panowanie trwa przez pokolenia.
Samek 14 Pan podtrzymuje wszystkich upadających,
podnosi wszystkich zgnębionych.
Ajin 15 Oczy wszystkich wpatrują się w Ciebie,
a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.
Pe 16 Otwierasz swoją rękę
i nasycasz wszystko, co żyje.
Sade 17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach,
łaskawy we wszystkim, co czyni.
Kof 18 Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają,
wszystkim, którzy Go wzywają szczerze.
Resz 19 Spełnia pragnienia tych, którzy się Go boją,
wysłuchuje ich wołania i ocala.
Szin 20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają,
a wszystkich bezbożnych wytraci.
Taw 21 Niech moje usta śpiewają hymn Panu,
niech wszystko, co żyje,
błogosławi Jego święte imię na wieki!