PSALM 142 [141]
Bóg moją ucieczką
1 Pieśń pouczająca, Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa.
2 Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
3 Wylewam przed Nim swoją skargę,
wyjawiam przed Nim swą niedolę.
4 Gdy duch we mnie słabnie,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, którą idę,
zastawili na mnie sidła.
5 Spójrz w prawo i zobacz,
nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc!
Nie ma dla mnie ucieczki,
nikt nie troszczy się o moje życie.
6 Do Ciebie wołam, Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
dziedzictwem moim w krainie żyjących.
7 Usłysz moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby!
Ratuj mnie przed tymi, którzy mnie prześladują,
bo są silniejsi ode mnie!
8 Wyprowadź mnie z więzienia,
bym mógł wysławiać Twoje imię!
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.
PSALM 142 [141]
Bóg moją ucieczką
1 Pieśń pouczająca, Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa.
2 Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
3 Wylewam przed Nim swoją skargę,
wyjawiam przed Nim swą niedolę.
4 Gdy duch we mnie słabnie,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, którą idę,
zastawili na mnie sidła.
5 Spójrz w prawo i zobacz,
nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc!
Nie ma dla mnie ucieczki,
nikt nie troszczy się o moje życie.
6 Do Ciebie wołam, Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
dziedzictwem moim w krainie żyjących.
7 Usłysz moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby!
Ratuj mnie przed tymi, którzy mnie prześladują,
bo są silniejsi ode mnie!
8 Wyprowadź mnie z więzienia,
bym mógł wysławiać Twoje imię!
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.