PSALM 136 [135]
Łaska Boża
1 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
2 Wysławiajcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska trwa na wieki.
3 Wysławiajcie Pana nad panami,
bo Jego łaska trwa na wieki.
4 On sam dokonuje wielkich cudów,
bo Jego łaska trwa na wieki.
5 On mądrze stworzył niebiosa,
bo Jego łaska trwa na wieki.
6 On umocnił ziemię nad wodami,
bo Jego łaska trwa na wieki.
7 On stworzył wielkie światła,
bo Jego łaska trwa na wieki,
8 słońce, aby dniem władało,
bo Jego łaska trwa na wieki,
9 księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska trwa na wieki.
10 On poraził pierworodnych w Egipcie,
bo Jego łaska trwa na wieki,
11 i wyprowadził stamtąd Izraela,
bo Jego łaska trwa na wieki,
12 mocną ręką i podniesionym ramieniem,
bo Jego łaska trwa na wieki.
13 On rozdzielił Morze Sitowia,
bo Jego łaska trwa na wieki,
14 przeprowadził Izraela środkiem,
bo Jego łaska trwa na wieki.
15 Rzucił w Morze Sitowia faraona i jego wojsko,
bo Jego łaska trwa na wieki.
16 On swój lud przeprowadził przez pustynię,
bo Jego łaska trwa na wieki.
17 On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska trwa na wieki.
18 On uśmiercił potężnych królów,
bo Jego łaska trwa na wieki,
19 Sychona, króla Amorytów,
bo Jego łaska trwa na wieki,
20 i Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska trwa na wieki.
21 Dał ich ziemię na własność,
bo Jego łaska trwa na wieki,
22 na własność Izraelowi, swojemu słudze,
bo Jego łaska trwa na wieki.
23 On pamiętał o nas, gdy byliśmy poniżeni,
bo Jego łaska trwa na wieki,
24 i wybawił nas od naszych wrogów,
bo Jego łaska trwa na wieki.
25 On daje pokarm każdemu stworzeniu,
bo Jego łaska trwa na wieki.
26 Wysławiajcie Boga niebios,
bo Jego łaska trwa na wieki!
PSALM 136 [135]
Łaska Boża
1 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
2 Wysławiajcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska trwa na wieki.
3 Wysławiajcie Pana nad panami,
bo Jego łaska trwa na wieki.
4 On sam dokonuje wielkich cudów,
bo Jego łaska trwa na wieki.
5 On mądrze stworzył niebiosa,
bo Jego łaska trwa na wieki.
6 On umocnił ziemię nad wodami,
bo Jego łaska trwa na wieki.
7 On stworzył wielkie światła,
bo Jego łaska trwa na wieki,
8 słońce, aby dniem władało,
bo Jego łaska trwa na wieki,
9 księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska trwa na wieki.
10 On poraził pierworodnych w Egipcie,
bo Jego łaska trwa na wieki,
11 i wyprowadził stamtąd Izraela,
bo Jego łaska trwa na wieki,
12 mocną ręką i podniesionym ramieniem,
bo Jego łaska trwa na wieki.
13 On rozdzielił Morze Sitowia,
bo Jego łaska trwa na wieki,
14 przeprowadził Izraela środkiem,
bo Jego łaska trwa na wieki.
15 Rzucił w Morze Sitowia faraona i jego wojsko,
bo Jego łaska trwa na wieki.
16 On swój lud przeprowadził przez pustynię,
bo Jego łaska trwa na wieki.
17 On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska trwa na wieki.
18 On uśmiercił potężnych królów,
bo Jego łaska trwa na wieki,
19 Sychona, króla Amorytów,
bo Jego łaska trwa na wieki,
20 i Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska trwa na wieki.
21 Dał ich ziemię na własność,
bo Jego łaska trwa na wieki,
22 na własność Izraelowi, swojemu słudze,
bo Jego łaska trwa na wieki.
23 On pamiętał o nas, gdy byliśmy poniżeni,
bo Jego łaska trwa na wieki,
24 i wybawił nas od naszych wrogów,
bo Jego łaska trwa na wieki.
25 On daje pokarm każdemu stworzeniu,
bo Jego łaska trwa na wieki.
26 Wysławiajcie Boga niebios,
bo Jego łaska trwa na wieki!