PSALM 121 [120]
Bóg moim stróżem
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Wznoszę oczy ku górom:
Skąd nadejdzie mi pomoc?
2 Pomoc nadejdzie od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
3 On nie pozwoli, abyś się potknął,
bo Ten, który cię strzeże, nie drzemie.
4 Przecież nie drzemie, nie przysypia
Ten, który strzeże Izraela.
5 Pan jest Tym, który cię strzeże,
Pan cieniem po twojej prawicy.
6 W dzień nie porazi cię słońce
ani księżyc w nocy.
7 Od zła wszelkiego Pan cię ustrzeże,
będzie strzegł twego życia.
8 Pan będzie strzegł twojego wyjścia i wejścia,
teraz i na wieki.
PSALM 121 [120]
Bóg moim stróżem
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Wznoszę oczy ku górom:
Skąd nadejdzie mi pomoc?
2 Pomoc nadejdzie od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
3 On nie pozwoli, abyś się potknął,
bo Ten, który cię strzeże, nie drzemie.
4 Przecież nie drzemie, nie przysypia
Ten, który strzeże Izraela.
5 Pan jest Tym, który cię strzeże,
Pan cieniem po twojej prawicy.
6 W dzień nie porazi cię słońce
ani księżyc w nocy.
7 Od zła wszelkiego Pan cię ustrzeże,
będzie strzegł twego życia.
8 Pan będzie strzegł twojego wyjścia i wejścia,
teraz i na wieki.