PSALM 12 [11]
Wśród zakłamanego świata
1 Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawida.
2 Ratuj, Panie! Nie ma już pobożnego,
wierni zniknęli spośród ludzi.
3 Wszyscy się okłamują,
języki ich obłudne, a serca nieszczere.
4 Niech Pan wytępi wszystkie usta podstępne
i języki głoszące przechwałki,
5 tych, którzy mówią: Język naszą siłą,
usta naszą bronią, kto jest naszym panem?
6 Z powodu ucisku ubogich i jęku biednych
teraz powstanę – mówi Pan
i ocalę tego, który tego pragnie.
7 Słowa Pana są szczere,
jak srebro wytopione w tyglu,
siedmiokroć oczyszczone z ziemi.
8 Ty, Panie, będziesz ich chronił,
strzegł przed tym pokoleniem na zawsze.
9 Wokoło krążą bezbożni,
gdy podłość bierze górę wśród ludzi.
PSALM 12 [11]
Wśród zakłamanego świata
1 Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawida.
2 Ratuj, Panie! Nie ma już pobożnego,
wierni zniknęli spośród ludzi.
3 Wszyscy się okłamują,
języki ich obłudne, a serca nieszczere.
4 Niech Pan wytępi wszystkie usta podstępne
i języki głoszące przechwałki,
5 tych, którzy mówią: Język naszą siłą,
usta naszą bronią, kto jest naszym panem?
6 Z powodu ucisku ubogich i jęku biednych
teraz powstanę – mówi Pan
i ocalę tego, który tego pragnie.
7 Słowa Pana są szczere,
jak srebro wytopione w tyglu,
siedmiokroć oczyszczone z ziemi.
8 Ty, Panie, będziesz ich chronił,
strzegł przed tym pokoleniem na zawsze.
9 Wokoło krążą bezbożni,
gdy podłość bierze górę wśród ludzi.