PSALM 118 [117]
Pieśń dziękczynna
1 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki!
2 Niech mówi Izrael:
Jego łaska trwa na wieki.
3 Niech powie dom Aarona:
Jego łaska trwa na wieki.
4 Niech mówią bojący się Pana:
Jego łaska trwa na wieki.
5 Wzywałem Pana w nieszczęściu,
Pan mnie wysłuchał i wyzwolił.
6 Pan jest ze mną, nie będę się lękał,
co może zrobić mi człowiek?
7 Pan jest ze mną,
wśród tych, którzy mi pomagają,
zatriumfuję więc nad nieprzyjaciółmi.
8 Lepiej zaufać Panu,
niż polegać na ludziach.
9 Lepiej zaufać Panu,
niż polegać na możnych.
10 Otoczyły mnie zewsząd narody
– wytępiłem je w imię Pana.
11 Okrążyły mnie i osaczyły
– wytępiłem ich w imię Pana.
12 Otoczyły mnie jak pszczoły,
zgasły jak ogień w cierniach
– wytępiłem je w imię Pana.
13 Potężny cios mnie dosięgnął,
o mały włos nie upadłem,
ale Pan mnie podtrzymał.
14 Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się moim wybawcą.
15 Okrzyk radości i zwycięstwa
w namiotach sprawiedliwych:
Prawica Pana moc okazuje!
16 Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pana moc okazuje!
17 Nie umrę, lecz żyć będę,
by opowiadać o dziełach Pana.
18 Pan surowo mnie ukarał,
ale na śmierć nie wydał.
19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
abym mógł wejść i wysławiać Pana!
20 To jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
21 Wysławiam Cię, bo mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.
22 Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to dzięki Panu,
cudem jest w naszych oczach.
24 Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
25 O Panie, wybaw,
o Panie, daj powodzenie!
26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!
Błogosławimy wam z domu Pana!
27 Pan jest Bogiem,
niech nas oświeci.
Stańcie w tanecznym kręgu z gałązkami,
aż do rogów ołtarza.
28 Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wysławiać,
mój Boże, chcę Cię wywyższać!
29 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki!
PSALM 118 [117]
Pieśń dziękczynna
1 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki!
2 Niech mówi Izrael:
Jego łaska trwa na wieki.
3 Niech powie dom Aarona:
Jego łaska trwa na wieki.
4 Niech mówią bojący się Pana:
Jego łaska trwa na wieki.
5 Wzywałem Pana w nieszczęściu,
Pan mnie wysłuchał i wyzwolił.
6 Pan jest ze mną, nie będę się lękał,
co może zrobić mi człowiek?
7 Pan jest ze mną,
wśród tych, którzy mi pomagają,
zatriumfuję więc nad nieprzyjaciółmi.
8 Lepiej zaufać Panu,
niż polegać na ludziach.
9 Lepiej zaufać Panu,
niż polegać na możnych.
10 Otoczyły mnie zewsząd narody
– wytępiłem je w imię Pana.
11 Okrążyły mnie i osaczyły
– wytępiłem ich w imię Pana.
12 Otoczyły mnie jak pszczoły,
zgasły jak ogień w cierniach
– wytępiłem je w imię Pana.
13 Potężny cios mnie dosięgnął,
o mały włos nie upadłem,
ale Pan mnie podtrzymał.
14 Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się moim wybawcą.
15 Okrzyk radości i zwycięstwa
w namiotach sprawiedliwych:
Prawica Pana moc okazuje!
16 Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pana moc okazuje!
17 Nie umrę, lecz żyć będę,
by opowiadać o dziełach Pana.
18 Pan surowo mnie ukarał,
ale na śmierć nie wydał.
19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
abym mógł wejść i wysławiać Pana!
20 To jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
21 Wysławiam Cię, bo mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.
22 Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to dzięki Panu,
cudem jest w naszych oczach.
24 Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
25 O Panie, wybaw,
o Panie, daj powodzenie!
26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!
Błogosławimy wam z domu Pana!
27 Pan jest Bogiem,
niech nas oświeci.
Stańcie w tanecznym kręgu z gałązkami,
aż do rogów ołtarza.
28 Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wysławiać,
mój Boże, chcę Cię wywyższać!
29 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki!