PSALM 112 [111]
Szczęście bogobojnych
1 Alleluja!
Alef Szczęśliwy, kto się boi Pana
Bet i kocha Jego przykazania.
Gimel 2 Jego potomstwo będzie potężne na ziemi
Dalet – pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
He 3 W jego domu będą bogactwo i dobrobyt,
Waw a jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Zajin 4 On wschodzi w ciemności jak światło dla prawych,
Chet łaskawy, miłosierny, sprawiedliwy.
Tet 5 Dobrze się wiedzie temu, kto się lituje i pożycza,
Jod postępuje w swoich sprawach uczciwie.
Kaf 6 On nigdy się nie zachwieje,
Lamed na wieki przetrwa pamięć o sprawiedliwym.
Mem 7 Nie będzie się bał złej wiadomości,
Nun jego serce jest mocne, zaufało Panu.
Samek 8 Jego serce jest spokojne, nie będzie się lękać,
Ajin gdy spojrzy z góry na swych nieprzyjaciół.
Pe 9 On rozdaje, obdarza ubogich,
Sade jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki,
Kof jego potęga sięgnie wielkiej chwały.
Resz 10 Niegodziwiec złości się, gdy to widzi,
Szin zgrzyta zębami i zanika.
Taw Pragnienie niegodziwców wniwecz się obróci.
PSALM 112 [111]
Szczęście bogobojnych
1 Alleluja!
Alef Szczęśliwy, kto się boi Pana
Bet i kocha Jego przykazania.
Gimel 2 Jego potomstwo będzie potężne na ziemi
Dalet – pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
He 3 W jego domu będą bogactwo i dobrobyt,
Waw a jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Zajin 4 On wschodzi w ciemności jak światło dla prawych,
Chet łaskawy, miłosierny, sprawiedliwy.
Tet 5 Dobrze się wiedzie temu, kto się lituje i pożycza,
Jod postępuje w swoich sprawach uczciwie.
Kaf 6 On nigdy się nie zachwieje,
Lamed na wieki przetrwa pamięć o sprawiedliwym.
Mem 7 Nie będzie się bał złej wiadomości,
Nun jego serce jest mocne, zaufało Panu.
Samek 8 Jego serce jest spokojne, nie będzie się lękać,
Ajin gdy spojrzy z góry na swych nieprzyjaciół.
Pe 9 On rozdaje, obdarza ubogich,
Sade jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki,
Kof jego potęga sięgnie wielkiej chwały.
Resz 10 Niegodziwiec złości się, gdy to widzi,
Szin zgrzyta zębami i zanika.
Taw Pragnienie niegodziwców wniwecz się obróci.