PSALM 101 [100]
Wzór władcy
1 Dawida. Psalm.
Chcę śpiewać o łasce i sprawiedliwości,
chcę grać Tobie, Panie,
2 chcę kroczyć drogą nieskalaną
– kiedy do mnie przyjdziesz?
Będę postępował w swoim domu
według wskazań mego niewinnego serca.
3 Nie będę się przyglądał niegodziwościom,
nienawidzę popełnianych przestępstw
– one do mnie nie przylgną.
4 Serce przewrotne będzie daleko ode mnie,
– nie chcę znać zła!
5 Zniszczę tego, kto skrycie oczernia bliźniego,
nie zniosę wyniosłych oczu i pysznego serca.
6 Zwrócę oczy ku wiernym w moim kraju,
aby mieszkali ze mną.
Kto postępuje nieskazitelną drogą,
będzie mi służył.
7 Oszust nie zamieszka w moim domu,
oszczerca nie pozostanie przed moimi oczami.
8 Każdego ranka będę tępił wszystkich grzeszników tego kraju,
by wszystkich złoczyńców wyplenić z miasta Pana.
PSALM 101 [100]
Wzór władcy
1 Dawida. Psalm.
Chcę śpiewać o łasce i sprawiedliwości,
chcę grać Tobie, Panie,
2 chcę kroczyć drogą nieskalaną
– kiedy do mnie przyjdziesz?
Będę postępował w swoim domu
według wskazań mego niewinnego serca.
3 Nie będę się przyglądał niegodziwościom,
nienawidzę popełnianych przestępstw
– one do mnie nie przylgną.
4 Serce przewrotne będzie daleko ode mnie,
– nie chcę znać zła!
5 Zniszczę tego, kto skrycie oczernia bliźniego,
nie zniosę wyniosłych oczu i pysznego serca.
6 Zwrócę oczy ku wiernym w moim kraju,
aby mieszkali ze mną.
Kto postępuje nieskazitelną drogą,
będzie mi służył.
7 Oszust nie zamieszka w moim domu,
oszczerca nie pozostanie przed moimi oczami.
8 Każdego ranka będę tępił wszystkich grzeszników tego kraju,
by wszystkich złoczyńców wyplenić z miasta Pana.