PSALM 1
PSALMY KSIĘGA PIERWSZA
Dwie drogi życia
1 Szczęśliwy, kto nie idzie za radą bezbożnych,
z grzesznikami mu nie po drodze
i nie zasiada w gronie szyderców,
2 lecz Prawo Pana nad wszystko ukochał,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
3 Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami,
które wydaje owoc we właściwym czasie,
a liście jego nie więdną.
I powiedzie się wszystko, cokolwiek uczyni.
4 Inaczej jest z bezbożnymi
– oni są jak plewy rozwiewane wiatrem.
5 Dlatego nie powstaną bezbożni na sądzie
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
6 Pan zna bowiem drogę sprawiedliwych,
droga bezbożnych zaś prowadzi do zguby.
PSALM 1
PSALMY KSIĘGA PIERWSZA
Dwie drogi życia
1 Szczęśliwy, kto nie idzie za radą bezbożnych,
z grzesznikami mu nie po drodze
i nie zasiada w gronie szyderców,
2 lecz Prawo Pana nad wszystko ukochał,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
3 Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami,
które wydaje owoc we właściwym czasie,
a liście jego nie więdną.
I powiedzie się wszystko, cokolwiek uczyni.
4 Inaczej jest z bezbożnymi
– oni są jak plewy rozwiewane wiatrem.
5 Dlatego nie powstaną bezbożni na sądzie
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
6 Pan zna bowiem drogę sprawiedliwych,
droga bezbożnych zaś prowadzi do zguby.