1 Człowiek, który mimo ostrzeżeń pozostaje nieugięty,
nagle zostanie zniszczony
i nie doświadczy uzdrowienia.
2 Gdy jest wielu sprawiedliwych, ludzie się cieszą,
kiedy rządzi niegodziwy, ludzie narzekają.
3 Kto kocha mądrość, raduje ojca,
kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek.
4 Dzięki prawu król umacnia kraj,
kto wymusza daniny, ten go rujnuje.
5 Człowiek, który schlebia swojemu bliźniemu,
zastawia sidła na jego nogi.
6 Przestępstwo jest pułapką dla złego człowieka,
sprawiedliwy wznosi okrzyki radości.
7 Sprawiedliwy troszczy się o sprawy ubogich,
niegodziwy nie okazuje dla nich zrozumienia.
8 Szydercy wywołują wzburzenie w mieście,
mądrzy uśmierzają gniew.
9 Gdy mądry wiedzie spór z głupcem,
ten się denerwuje, śmieje i nie ma porozumienia.
10 Ludzie żądni krwi nienawidzą nieskazitelnego,
prawi troszczą się o jego życie.
11 Głupiec okazuje cały swój gniew,
mądry potrafi nad nim panować.
12 Jeśli rządzący daje posłuch słowom kłamliwym,
to wszyscy jego słudzy stają się niegodziwi.
13 Biedny i ciemiężca spotykają się ze sobą,
Pan daje światło oczom obydwu.
14 Król, który sądzi ubogich sprawiedliwie,
umacnia swój tron na wieki.
15 Rózga i karcenie dają mądrość,
młodzieniec pozostawiony sobie przynosi wstyd matce.
16 Gdy mnożą się niegodziwi, mnożą się przestępstwa
– sprawiedliwi jednak ujrzą ich upadek.
17 Upominaj swojego syna, a będzie ci wsparciem
i przysporzy ci dużo radości.
18 Gdy brak prorockiej wizji, naród ulega rozprzężeniu,
szczęśliwy, kto zachowuje Prawo.
19 Samymi słowami nie poprawisz sługi,
bo choć je rozumie, nie będzie posłuszny.
20 Widziałeś człowieka szybkiego w mowie?
Więcej można oczekiwać od głupca niż od niego.
21 Jeśli pobłaża się słudze od młodości,
to w końcu stanie się niewdzięcznikiem.
22 Człowiek gniewny wzbudza kłótnie,
porywczy popełnia wiele przestępstw.
23 Pycha poniża człowieka,
pokorny dostąpi chwały.
24 Kto współdziała ze złodziejem, nienawidzi siebie samego,
słyszy przekleństwo, lecz nic nie mówi.
25 Strach człowieka jest pułapką,
kto ufa Panu, będzie bezpieczny.
26 Wielu zabiega o względy u władcy,
lecz to Pan osądza człowieka.
27 Niesprawiedliwy budzi wstręt u sprawiedliwych,
a postępowanie prawe budzi wstręt u niegodziwego.
1 Człowiek, który mimo ostrzeżeń pozostaje nieugięty,
nagle zostanie zniszczony
i nie doświadczy uzdrowienia.
2 Gdy jest wielu sprawiedliwych, ludzie się cieszą,
kiedy rządzi niegodziwy, ludzie narzekają.
3 Kto kocha mądrość, raduje ojca,
kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek.
4 Dzięki prawu król umacnia kraj,
kto wymusza daniny, ten go rujnuje.
5 Człowiek, który schlebia swojemu bliźniemu,
zastawia sidła na jego nogi.
6 Przestępstwo jest pułapką dla złego człowieka,
sprawiedliwy wznosi okrzyki radości.
7 Sprawiedliwy troszczy się o sprawy ubogich,
niegodziwy nie okazuje dla nich zrozumienia.
8 Szydercy wywołują wzburzenie w mieście,
mądrzy uśmierzają gniew.
9 Gdy mądry wiedzie spór z głupcem,
ten się denerwuje, śmieje i nie ma porozumienia.
10 Ludzie żądni krwi nienawidzą nieskazitelnego,
prawi troszczą się o jego życie.
11 Głupiec okazuje cały swój gniew,
mądry potrafi nad nim panować.
12 Jeśli rządzący daje posłuch słowom kłamliwym,
to wszyscy jego słudzy stają się niegodziwi.
13 Biedny i ciemiężca spotykają się ze sobą,
Pan daje światło oczom obydwu.
14 Król, który sądzi ubogich sprawiedliwie,
umacnia swój tron na wieki.
15 Rózga i karcenie dają mądrość,
młodzieniec pozostawiony sobie przynosi wstyd matce.
16 Gdy mnożą się niegodziwi, mnożą się przestępstwa
– sprawiedliwi jednak ujrzą ich upadek.
17 Upominaj swojego syna, a będzie ci wsparciem
i przysporzy ci dużo radości.
18 Gdy brak prorockiej wizji, naród ulega rozprzężeniu,
szczęśliwy, kto zachowuje Prawo.
19 Samymi słowami nie poprawisz sługi,
bo choć je rozumie, nie będzie posłuszny.
20 Widziałeś człowieka szybkiego w mowie?
Więcej można oczekiwać od głupca niż od niego.
21 Jeśli pobłaża się słudze od młodości,
to w końcu stanie się niewdzięcznikiem.
22 Człowiek gniewny wzbudza kłótnie,
porywczy popełnia wiele przestępstw.
23 Pycha poniża człowieka,
pokorny dostąpi chwały.
24 Kto współdziała ze złodziejem, nienawidzi siebie samego,
słyszy przekleństwo, lecz nic nie mówi.
25 Strach człowieka jest pułapką,
kto ufa Panu, będzie bezpieczny.
26 Wielu zabiega o względy u władcy,
lecz to Pan osądza człowieka.
27 Niesprawiedliwy budzi wstręt u sprawiedliwych,
a postępowanie prawe budzi wstręt u niegodziwego.