1 Serce króla jest jak strumień wody w ręku Pana,
dokąd chce, tam je kieruje.
2 Człowiekowi wszystkie jego drogi wydają się właściwe,
lecz Pan osądza serca.
3 Czynienie sprawiedliwości i wypełnianie prawa
milsze są Panu niż krwawe ofiary.
4 Wyniosłe spojrzenie i pyszne serce
– lampa niegodziwych – są grzechem.
5 Plany człowieka pracowitego prowadzą do zysku,
każdy, kto się śpieszy, popadnie w ubóstwo.
6 Skarby gromadzone za pomocą kłamstwa
są zanikającym oddechem tych, którzy szukają śmierci.
7 Przemoc niegodziwych pociągnie ich za sobą,
bo zaniechali postępowania zgodnego z prawem.
8 Kręta jest droga przestępcy,
szczere – postępowanie niewinnego.
9 Lepiej jest mieszkać w kącie na dachu
niż z kłótliwą żoną we wspólnym domu.
10 Dusza niegodziwego skłania się do zła,
w jego oczach bliźni nie znajduje litości.
11 Gdy karci się szydercę, mądrzeje bezmyślny,
gdy poucza się mądrego, zdobywa on wiedzę.
12 Przygląda się Sprawiedliwy domowi niegodziwego,
wtrąca niegodziwych w nieszczęście.
13 Ten, kto zatyka uszy na krzyk biednego,
gdy sam będzie wołał, nie otrzyma odpowiedzi.
14 Upominek potajemnie dany łagodzi gniew,
dar z zanadrza – wielką wściekłość.
15 Wypełnianie prawa jest radością dla sprawiedliwego,
ruiną – dla czyniących nieprawość.
16 Człowiek, który porzuca drogę rozsądku,
znajdzie się w zgromadzeniu zmarłych.
17 Kto kocha rozkosze, będzie cierpiał niedostatek,
kto kocha wino i oliwę, ten się nie wzbogaci.
18 Niegodziwy jest okupem za sprawiedliwego,
za prawych – niewierny.
19 Lepiej jest mieszkać na pustyni
niż z kobietą kłótliwą i drażliwą.
20 W mieszkaniu mądrego jest drogocenny skarb i oliwa,
głupi człowiek je trwoni.
21 Kto szuka sprawiedliwości i dobroci,
znajdzie życie, sprawiedliwość i chwałę.
22 Mądry wchodzi do miasta wojowników
i obala potęgę, której ufali.
23 Kto panuje nad ustami i językiem,
ten zachowa od nieszczęść swoje życie.
24 Pyszny, dumny – szyderca jego imię,
w działaniu jest nadmiernie zuchwały.
25 Pragnienia leniwego zabijają go,
gdyż jego ręce nie rwą się do pracy.
26 Cały dzień chciwie pożąda,
sprawiedliwy zaś daje i nie żałuje.
27 Ofiary niegodziwych są wstrętne,
tym bardziej gdy są składane w złych zamiarach.
28 Fałszywy świadek zginie,
człowiek, który umie słuchać, może zawsze mówić.
29 Niegodziwy przybiera kamienną twarz,
prawy rozważa swoją drogę.
30 Nie ma mądrości ani zrozumienia,
ani rady wbrew Panu.
31 Koń jest przygotowany na dzień bitwy,
zwycięstwo jednak zależy od Pana.
1 Serce króla jest jak strumień wody w ręku Pana,
dokąd chce, tam je kieruje.
2 Człowiekowi wszystkie jego drogi wydają się właściwe,
lecz Pan osądza serca.
3 Czynienie sprawiedliwości i wypełnianie prawa
milsze są Panu niż krwawe ofiary.
4 Wyniosłe spojrzenie i pyszne serce
– lampa niegodziwych – są grzechem.
5 Plany człowieka pracowitego prowadzą do zysku,
każdy, kto się śpieszy, popadnie w ubóstwo.
6 Skarby gromadzone za pomocą kłamstwa
są zanikającym oddechem tych, którzy szukają śmierci.
7 Przemoc niegodziwych pociągnie ich za sobą,
bo zaniechali postępowania zgodnego z prawem.
8 Kręta jest droga przestępcy,
szczere – postępowanie niewinnego.
9 Lepiej jest mieszkać w kącie na dachu
niż z kłótliwą żoną we wspólnym domu.
10 Dusza niegodziwego skłania się do zła,
w jego oczach bliźni nie znajduje litości.
11 Gdy karci się szydercę, mądrzeje bezmyślny,
gdy poucza się mądrego, zdobywa on wiedzę.
12 Przygląda się Sprawiedliwy domowi niegodziwego,
wtrąca niegodziwych w nieszczęście.
13 Ten, kto zatyka uszy na krzyk biednego,
gdy sam będzie wołał, nie otrzyma odpowiedzi.
14 Upominek potajemnie dany łagodzi gniew,
dar z zanadrza – wielką wściekłość.
15 Wypełnianie prawa jest radością dla sprawiedliwego,
ruiną – dla czyniących nieprawość.
16 Człowiek, który porzuca drogę rozsądku,
znajdzie się w zgromadzeniu zmarłych.
17 Kto kocha rozkosze, będzie cierpiał niedostatek,
kto kocha wino i oliwę, ten się nie wzbogaci.
18 Niegodziwy jest okupem za sprawiedliwego,
za prawych – niewierny.
19 Lepiej jest mieszkać na pustyni
niż z kobietą kłótliwą i drażliwą.
20 W mieszkaniu mądrego jest drogocenny skarb i oliwa,
głupi człowiek je trwoni.
21 Kto szuka sprawiedliwości i dobroci,
znajdzie życie, sprawiedliwość i chwałę.
22 Mądry wchodzi do miasta wojowników
i obala potęgę, której ufali.
23 Kto panuje nad ustami i językiem,
ten zachowa od nieszczęść swoje życie.
24 Pyszny, dumny – szyderca jego imię,
w działaniu jest nadmiernie zuchwały.
25 Pragnienia leniwego zabijają go,
gdyż jego ręce nie rwą się do pracy.
26 Cały dzień chciwie pożąda,
sprawiedliwy zaś daje i nie żałuje.
27 Ofiary niegodziwych są wstrętne,
tym bardziej gdy są składane w złych zamiarach.
28 Fałszywy świadek zginie,
człowiek, który umie słuchać, może zawsze mówić.
29 Niegodziwy przybiera kamienną twarz,
prawy rozważa swoją drogę.
30 Nie ma mądrości ani zrozumienia,
ani rady wbrew Panu.
31 Koń jest przygotowany na dzień bitwy,
zwycięstwo jednak zależy od Pana.