1 Mądry syn przyjmuje karcenie ojca,
szyderca nie słucha napomnień.
2 Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobro,
dążeniem wiarołomnych jest przemoc.
3 Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie,
kto za dużo mówi, sprowadza na siebie nieszczęście.
4 Leniwy pożąda i nic nie ma,
pragnienie pracowitych będzie zaspokojone.
5 Sprawiedliwy nienawidzi kłamstwa,
niegodziwy postępuje ohydnie i bezwstydnie.
6 Sprawiedliwość strzeże postępującego nieskazitelnie,
niegodziwość powala grzesznika.
7 Jeden mieni się bogatym, a nic nie ma,
drugi wydaje się biedny, a ma wielkie bogactwa.
8 Bogactwo bywa okupem za życie człowieka,
biedny nie słucha gróźb.
9 Światło sprawiedliwych promieniuje radością,
lampa niegodziwych gaśnie.
10 Pycha prowadzi tylko do kłótni,
mądrość jest z tymi, którzy przyjmują rady.
11 Bogactwo łatwo zdobyte zanika,
kto gromadzi powoli, ten je pomnaża.
12 Niespełniona nadzieja zadaje ranę sercu,
spełnione pragnienie jest drzewem życia.
13 Kto gardzi słowem, popadnie w ruinę,
kto liczy się z nakazami, będzie nagrodzony.
14 Nauka mądrego jest źródłem życia,
pozwala uniknąć sideł śmierci.
15 Zdrowy rozsądek zjednuje przychylność,
drogi wiarołomnych nie da się zmienić.
16 Każdy roztropny postępuje rozsądnie,
głupiec popisuje się głupotą.
17 Niegodziwy wysłannik sprowadza nieszczęście,
wierny posłaniec – uzdrowienie.
18 Nędza i wstyd dla tego, kto odrzuca karcenie,
chwała temu, kto przyjmuje napomnienie.
19 Spełnione pragnienie jest miłe dla duszy,
wstrętne dla głupich jest porzucenie zła.
20 Kto przestaje z mądrymi, staje się mądry,
kto brata się z głupcami, staje się zły.
21 Grzeszników ściga nieszczęście,
dobro jest nagrodą sprawiedliwych.
22 Dobry pozostawia dziedzictwo wnukom,
bogactwo grzesznika przypadnie sprawiedliwemu.
23 Pole uprawiane przez ubogich daje wiele pożywienia,
bywa jednak, że zostaje zniszczone z braku sprawiedliwości.
24 Kto oszczędza rózgi, nienawidzi swego syna,
kocha go ten, kto w porę go karci.
25 Sprawiedliwy je, aż się nasyci,
brzuch niegodziwych cierpi niedostatek.
1 Mądry syn przyjmuje karcenie ojca,
szyderca nie słucha napomnień.
2 Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobro,
dążeniem wiarołomnych jest przemoc.
3 Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie,
kto za dużo mówi, sprowadza na siebie nieszczęście.
4 Leniwy pożąda i nic nie ma,
pragnienie pracowitych będzie zaspokojone.
5 Sprawiedliwy nienawidzi kłamstwa,
niegodziwy postępuje ohydnie i bezwstydnie.
6 Sprawiedliwość strzeże postępującego nieskazitelnie,
niegodziwość powala grzesznika.
7 Jeden mieni się bogatym, a nic nie ma,
drugi wydaje się biedny, a ma wielkie bogactwa.
8 Bogactwo bywa okupem za życie człowieka,
biedny nie słucha gróźb.
9 Światło sprawiedliwych promieniuje radością,
lampa niegodziwych gaśnie.
10 Pycha prowadzi tylko do kłótni,
mądrość jest z tymi, którzy przyjmują rady.
11 Bogactwo łatwo zdobyte zanika,
kto gromadzi powoli, ten je pomnaża.
12 Niespełniona nadzieja zadaje ranę sercu,
spełnione pragnienie jest drzewem życia.
13 Kto gardzi słowem, popadnie w ruinę,
kto liczy się z nakazami, będzie nagrodzony.
14 Nauka mądrego jest źródłem życia,
pozwala uniknąć sideł śmierci.
15 Zdrowy rozsądek zjednuje przychylność,
drogi wiarołomnych nie da się zmienić.
16 Każdy roztropny postępuje rozsądnie,
głupiec popisuje się głupotą.
17 Niegodziwy wysłannik sprowadza nieszczęście,
wierny posłaniec – uzdrowienie.
18 Nędza i wstyd dla tego, kto odrzuca karcenie,
chwała temu, kto przyjmuje napomnienie.
19 Spełnione pragnienie jest miłe dla duszy,
wstrętne dla głupich jest porzucenie zła.
20 Kto przestaje z mądrymi, staje się mądry,
kto brata się z głupcami, staje się zły.
21 Grzeszników ściga nieszczęście,
dobro jest nagrodą sprawiedliwych.
22 Dobry pozostawia dziedzictwo wnukom,
bogactwo grzesznika przypadnie sprawiedliwemu.
23 Pole uprawiane przez ubogich daje wiele pożywienia,
bywa jednak, że zostaje zniszczone z braku sprawiedliwości.
24 Kto oszczędza rózgi, nienawidzi swego syna,
kocha go ten, kto w porę go karci.
25 Sprawiedliwy je, aż się nasyci,
brzuch niegodziwych cierpi niedostatek.