1 Kto kocha karność, kocha wiedzę,
kto nienawidzi napomnienia, jest głupi.
2 Dobry otrzyma nagrodę od Pana,
człowiek o złych zamiarach będzie potępiony.
3 Nikt nie umocni się niegodziwością,
korzeń sprawiedliwych pozostanie niewzruszony.
4 Dzielna żona jest koroną męża,
postępująca haniebnie jest jak próchnica jego kości.
5 Zamysły sprawiedliwych są słuszne,
porady niegodziwych zdradliwe.
6 Słowa niegodziwych są śmiertelną zasadzką,
usta prawych niosą wybawienie.
7 Niegodziwi przewracają się i giną,
dom sprawiedliwych stoi.
8 Ceni się człowieka za jego roztropność,
gardzi się sercem przewrotnym.
9 Lepiej niewiele znaczyć i mieć sługę,
niż się wywyższać i nie mieć chleba.
10 Sprawiedliwy troszczy się o swoje bydło,
litość niegodziwych jest okrutna.
11 Kto uprawia rolę, nasyci się chlebem,
kto podąża za próżnościami, jest pozbawiony rozumu.
12 Niegodziwy pożąda łupu złych,
korzeń sprawiedliwych wyda owoce.
13 W przestępstwie warg tkwi zgubna pułapka,
sprawiedliwy wyjdzie z opresji.
14 Owoc ust człowieka nasyca go dobrem,
dzieło jego rąk powróci do niego.
15 Głupi uważa swoją drogę za słuszną,
kto słucha rad jest mądry.
16 Głupi od razu ujawnia gniew,
kto nie zważa na obelgę jest roztropny.
17 Kto mówi prawdę głosi sprawiedliwość,
fałszywy świadek oszukuje.
18 Kto mówi nierozważnie, rani jak mieczem,
język mądrych – uzdrawia.
19 Usta prawdomówne istnieją wiecznie,
język kłamliwy trwa przez chwilę.
20 Zdrada jest w sercu tych, którzy knują zło,
ci, którzy doradzają pokój, mają radość.
21 Sprawiedliwego nie spotka żadne nieszczęście,
zło wypełnia niegodziwych.
22 Usta kłamliwe są odrazą dla Pana,
podobają Mu się ci, którzy postępują wiernie.
23 Człowiek roztropny ukrywa swą wiedzę,
serce głupców obwieszcza głupotę.
24 Ręka pracowitych trzyma władzę,
ręka leniwego będzie przymuszona do pracy.
25 Niepokój serca przygnębia człowieka,
dobre słowo rozwesela.
26 Sprawiedliwy wyszukuje dla siebie przyjaciela,
droga niegodziwych sprowadza ich na manowce.
27 Leniwy nie upiecze upolowanej zwierzyny,
cennym bogactwem człowieka jest jego pracowitość.
28 Na ścieżce sprawiedliwości jest życie,
na drodze, którą ona wyznacza, nie ma śmierci.
1 Kto kocha karność, kocha wiedzę,
kto nienawidzi napomnienia, jest głupi.
2 Dobry otrzyma nagrodę od Pana,
człowiek o złych zamiarach będzie potępiony.
3 Nikt nie umocni się niegodziwością,
korzeń sprawiedliwych pozostanie niewzruszony.
4 Dzielna żona jest koroną męża,
postępująca haniebnie jest jak próchnica jego kości.
5 Zamysły sprawiedliwych są słuszne,
porady niegodziwych zdradliwe.
6 Słowa niegodziwych są śmiertelną zasadzką,
usta prawych niosą wybawienie.
7 Niegodziwi przewracają się i giną,
dom sprawiedliwych stoi.
8 Ceni się człowieka za jego roztropność,
gardzi się sercem przewrotnym.
9 Lepiej niewiele znaczyć i mieć sługę,
niż się wywyższać i nie mieć chleba.
10 Sprawiedliwy troszczy się o swoje bydło,
litość niegodziwych jest okrutna.
11 Kto uprawia rolę, nasyci się chlebem,
kto podąża za próżnościami, jest pozbawiony rozumu.
12 Niegodziwy pożąda łupu złych,
korzeń sprawiedliwych wyda owoce.
13 W przestępstwie warg tkwi zgubna pułapka,
sprawiedliwy wyjdzie z opresji.
14 Owoc ust człowieka nasyca go dobrem,
dzieło jego rąk powróci do niego.
15 Głupi uważa swoją drogę za słuszną,
kto słucha rad jest mądry.
16 Głupi od razu ujawnia gniew,
kto nie zważa na obelgę jest roztropny.
17 Kto mówi prawdę głosi sprawiedliwość,
fałszywy świadek oszukuje.
18 Kto mówi nierozważnie, rani jak mieczem,
język mądrych – uzdrawia.
19 Usta prawdomówne istnieją wiecznie,
język kłamliwy trwa przez chwilę.
20 Zdrada jest w sercu tych, którzy knują zło,
ci, którzy doradzają pokój, mają radość.
21 Sprawiedliwego nie spotka żadne nieszczęście,
zło wypełnia niegodziwych.
22 Usta kłamliwe są odrazą dla Pana,
podobają Mu się ci, którzy postępują wiernie.
23 Człowiek roztropny ukrywa swą wiedzę,
serce głupców obwieszcza głupotę.
24 Ręka pracowitych trzyma władzę,
ręka leniwego będzie przymuszona do pracy.
25 Niepokój serca przygnębia człowieka,
dobre słowo rozwesela.
26 Sprawiedliwy wyszukuje dla siebie przyjaciela,
droga niegodziwych sprowadza ich na manowce.
27 Leniwy nie upiecze upolowanej zwierzyny,
cennym bogactwem człowieka jest jego pracowitość.
28 Na ścieżce sprawiedliwości jest życie,
na drodze, którą ona wyznacza, nie ma śmierci.