Granice Kanaanu
1 Pan powiedział do Mojżesza:
2 Wydaj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, to ta ziemia przypadnie wam jako dziedzictwo, ziemia Kanaan w swoich granicach. 3 Południowa strona waszej ziemi będzie się rozciągać od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza granica na południu będzie prowadzić od krańców Morza Słonego na wschodzie. 4 Następnie wasza granica skręci na południe ku Wzgórzu Skorpionów, biec będzie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd skieruje się do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon. 5 Od Asmon granica skręci w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.
6 Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze – to jest dla was granica zachodnia. 7 Taka z kolei będzie wasza granica północna: poprowadzicie ją od Wielkiego Morza do góry Hor. 8 Od góry Hor prowadźcie ją do Wejścia do Chamat, a granica będzie sięgać do Sedad. 9 Następnie pobiegnie w kierunku Zifron i zakończy się w Chasar-Enan – to będzie wasza północna granica.
10 Wschodnią granicę poprowadzicie od Chasar-Enan do Szefam. 11 Od Szefam pobiegnie granica w dół w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem zejdzie zboczem wzgórza do jeziora Kinneret na wschodzie. 12 Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasza ziemia ze swymi granicami dokoła. 13 Mojżesz wydał taki rozkaz Izraelitom: To jest ziemia, którą otrzymacie jako dziedzictwo poprzez losowanie, a którą Pan nakazał dać dziewięciu i pół plemieniu. 14 Plemię Rubenitów bowiem otrzymało już posiadłość dla swoich rodów, podobnie plemię Gadytów i połowa plemienia Manassesa. Oni przejęli już swoje dziedzictwo. 15 Dwa i pół plemienia otrzymało swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.
Odpowiedzialni za podział ziemi
16 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 17 Oto imiona ludzi, którzy podzielą dla was ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. 18 Weźmiecie także z każdego plemienia jednego przywódcę dla dokonania podziału.
19 A oto imiona tych ludzi: Dla plemienia Judy – Kaleb, syn Jefunnego. 20 Dla plemienia Symeona – Samuel, syn Ammihuda. 21 Dla plemienia Beniamina – Elidad, syn Kislona. 22 Dla plemienia Dana – przywódca Bukki, syn Jogliego. 23 Dla potomków Józefa: dla plemienia Manassesa – przywódca Channiel, syn Efoda; 24 dla plemienia Efraima – przywódca Kemuel, syn Sziftana. 25 Dla plemienia Zabulona – przywódca Elisafan, syn Parnaka. 26 Dla plemienia Issachara – przywódca Paltiel, syn Azzana. 27 Dla plemienia Asera – przywódca Achiud, syn Szelomiego. 28 Dla plemienia Neftalego – przywódca Pedahel, syn Ammihuda.
29 Tych właśnie Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.
Granice Kanaanu
1 Pan powiedział do Mojżesza:
2 Wydaj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, to ta ziemia przypadnie wam jako dziedzictwo, ziemia Kanaan w swoich granicach. 3 Południowa strona waszej ziemi będzie się rozciągać od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza granica na południu będzie prowadzić od krańców Morza Słonego na wschodzie. 4 Następnie wasza granica skręci na południe ku Wzgórzu Skorpionów, biec będzie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd skieruje się do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon. 5 Od Asmon granica skręci w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.
6 Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze – to jest dla was granica zachodnia. 7 Taka z kolei będzie wasza granica północna: poprowadzicie ją od Wielkiego Morza do góry Hor. 8 Od góry Hor prowadźcie ją do Wejścia do Chamat, a granica będzie sięgać do Sedad. 9 Następnie pobiegnie w kierunku Zifron i zakończy się w Chasar-Enan – to będzie wasza północna granica.
10 Wschodnią granicę poprowadzicie od Chasar-Enan do Szefam. 11 Od Szefam pobiegnie granica w dół w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem zejdzie zboczem wzgórza do jeziora Kinneret na wschodzie. 12 Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasza ziemia ze swymi granicami dokoła. 13 Mojżesz wydał taki rozkaz Izraelitom: To jest ziemia, którą otrzymacie jako dziedzictwo poprzez losowanie, a którą Pan nakazał dać dziewięciu i pół plemieniu. 14 Plemię Rubenitów bowiem otrzymało już posiadłość dla swoich rodów, podobnie plemię Gadytów i połowa plemienia Manassesa. Oni przejęli już swoje dziedzictwo. 15 Dwa i pół plemienia otrzymało swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.
Odpowiedzialni za podział ziemi
16 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 17 Oto imiona ludzi, którzy podzielą dla was ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. 18 Weźmiecie także z każdego plemienia jednego przywódcę dla dokonania podziału.
19 A oto imiona tych ludzi: Dla plemienia Judy – Kaleb, syn Jefunnego. 20 Dla plemienia Symeona – Samuel, syn Ammihuda. 21 Dla plemienia Beniamina – Elidad, syn Kislona. 22 Dla plemienia Dana – przywódca Bukki, syn Jogliego. 23 Dla potomków Józefa: dla plemienia Manassesa – przywódca Channiel, syn Efoda; 24 dla plemienia Efraima – przywódca Kemuel, syn Sziftana. 25 Dla plemienia Zabulona – przywódca Elisafan, syn Parnaka. 26 Dla plemienia Issachara – przywódca Paltiel, syn Azzana. 27 Dla plemienia Asera – przywódca Achiud, syn Szelomiego. 28 Dla plemienia Neftalego – przywódca Pedahel, syn Ammihuda.
29 Tych właśnie Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.