Przepisy dotyczące składania ślubów
1 Mojżesz mówił Izraelitom zgodnie z tym wszystkim, co Pan mu nakazał. 2 Powiedział więc Mojżesz do wodzów plemion Izraelitów: To jest to, co Pan nakazał: 3 Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się przysięgą do powstrzymania się od czegoś, nie może łamać swego słowa. Powinien uczynić zgodnie z tym, co wyszło z jego ust. 4 Jeśli natomiast kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakieś zobowiązanie za młodu, mieszkając w domu ojca, 5 a ojciec dowie się o jej ślubie czy zobowiązaniu, którym się związała, i nie wyrazi sprzeciwu, to wszelki złożony przez nią ślub czy też podjęte zobowiązanie staną się ważne. 6 Jeżeli jednak wyraziłby sprzeciw w dniu, w którym się dowiedział, wtedy wszystkie śluby i zobowiązania, których się podjęła, stają się nieważne. Pan jej przebaczy, ponieważ ojciec jej tego zabronił. 7 A jeśli wyjdzie za mąż, będąc już związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, 8 wtedy jej ślub czy zobowiązanie będą ważne, jeśli mąż dowiadując się o tym, nie okaże sprzeciwu w dniu, w którym się dowiedział. 9 Gdyby jednak mąż okazał sprzeciw w dniu, w którym się dowiedział, wówczas unieważnia wiążący ją ślub i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała, a Pan jej przebaczy. 10 Ślub i wszelkie zobowiązanie wdowy albo kobiety rozwiedzionej pozostają w mocy. 11 Jeśliby jednak złożyła ślub lub uczyniła jakieś zobowiązanie w domu swego męża, 12 a ten, po tym kiedy się dowiedział, milczałby i nie okazałby sprzeciwu, to każdy jej ślub czy podjęte zobowiązanie będą ważne. 13 Jeżeli jednak mąż unieważniłby je tego samego dnia, w którym się o nich dowiedział, to wszystkie wypowiedziane śluby i zobowiązania stają się nieważne. Pan jej przebaczy, ponieważ jej mąż je unieważnił. 14 Mężowi wolno unieważnić lub potwierdzić jakikolwiek ślub czy zobowiązanie zaciągnięte przez przysięgę. 15 Jeśli jednak mąż milczałby do następnego dnia, to tym samym zatwierdza ważność ślubów i zobowiązań, jakie zaciągnęła. Potwierdził je, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział. 16 Lecz jeśliby chciał je unieważnić w jakiś czas po tym, kiedy się dowiedział, to poniesie jej winę. 17 Takie są ustawy, które Pan nakazał Mojżeszowi w sprawach pomiędzy mężem a żoną oraz pomiędzy ojcem a jego córką, która – będąc w młodym wieku – przebywa w domu swego ojca.
Przepisy dotyczące składania ślubów
1 Mojżesz mówił Izraelitom zgodnie z tym wszystkim, co Pan mu nakazał. 2 Powiedział więc Mojżesz do wodzów plemion Izraelitów: To jest to, co Pan nakazał: 3 Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się przysięgą do powstrzymania się od czegoś, nie może łamać swego słowa. Powinien uczynić zgodnie z tym, co wyszło z jego ust. 4 Jeśli natomiast kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakieś zobowiązanie za młodu, mieszkając w domu ojca, 5 a ojciec dowie się o jej ślubie czy zobowiązaniu, którym się związała, i nie wyrazi sprzeciwu, to wszelki złożony przez nią ślub czy też podjęte zobowiązanie staną się ważne. 6 Jeżeli jednak wyraziłby sprzeciw w dniu, w którym się dowiedział, wtedy wszystkie śluby i zobowiązania, których się podjęła, stają się nieważne. Pan jej przebaczy, ponieważ ojciec jej tego zabronił. 7 A jeśli wyjdzie za mąż, będąc już związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, 8 wtedy jej ślub czy zobowiązanie będą ważne, jeśli mąż dowiadując się o tym, nie okaże sprzeciwu w dniu, w którym się dowiedział. 9 Gdyby jednak mąż okazał sprzeciw w dniu, w którym się dowiedział, wówczas unieważnia wiążący ją ślub i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała, a Pan jej przebaczy. 10 Ślub i wszelkie zobowiązanie wdowy albo kobiety rozwiedzionej pozostają w mocy. 11 Jeśliby jednak złożyła ślub lub uczyniła jakieś zobowiązanie w domu swego męża, 12 a ten, po tym kiedy się dowiedział, milczałby i nie okazałby sprzeciwu, to każdy jej ślub czy podjęte zobowiązanie będą ważne. 13 Jeżeli jednak mąż unieważniłby je tego samego dnia, w którym się o nich dowiedział, to wszystkie wypowiedziane śluby i zobowiązania stają się nieważne. Pan jej przebaczy, ponieważ jej mąż je unieważnił. 14 Mężowi wolno unieważnić lub potwierdzić jakikolwiek ślub czy zobowiązanie zaciągnięte przez przysięgę. 15 Jeśli jednak mąż milczałby do następnego dnia, to tym samym zatwierdza ważność ślubów i zobowiązań, jakie zaciągnęła. Potwierdził je, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział. 16 Lecz jeśliby chciał je unieważnić w jakiś czas po tym, kiedy się dowiedział, to poniesie jej winę. 17 Takie są ustawy, które Pan nakazał Mojżeszowi w sprawach pomiędzy mężem a żoną oraz pomiędzy ojcem a jego córką, która – będąc w młodym wieku – przebywa w domu swego ojca.