Popiół z czerwonej krowy
1 Następnie Pan przemówił do Mojżesza i Aarona: 2 Oto przepis Prawa, który Pan zarządził: Powiedz Izraelitom niech przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy i bez wady, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. 3 Przekażecie ją kapłanowi Eleazarowi. Potem zostanie wyprowadzona poza obóz i zabita w jego obecności. 4 Potem kapłan Eleazar weźmie trochę jej krwi na palec i tą krwią pokropi siedmiokrotnie w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania. 5 Krowa zostanie spalona w jego obecności, zarówno jej skóra, mięso, jak i krew oraz zawartość jelit. 6 Następnie kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop oraz nitkę karmazynową i wrzuci w ogień, w którym płonie krowa. 7 Potem wypierze kapłan swoje szaty i obmyje się w wodzie. Wtedy będzie mógł już wejść do obozu, pozostanie jednak nieczysty aż do wieczora. 8 Także ten, kto dokonał spalenia krowy, winien wyprać w wodzie swoje szaty i się obmyć. On także pozostanie nieczysty aż do wieczora. 9 Człowiek rytualnie czysty zbierze popiół z krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem. Popiół ten winien być przechowywany dla społeczności Izraelitów do przygotowania wody oczyszczenia; jest to ofiara przebłagalna za grzech. 10 Również ten, kto zbierał popiół z krowy, powinien wyprać swoje szaty i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Jest to ustawa na wieki zarówno dla Izraelitów, jak i dla przybysza przebywającego wśród was.
Przypadki powodujące stan nieczystości
11 Kto by się dotknął zmarłego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni. 12 Winien się oczyścić wodą oczyszczenia w trzecim i siódmym dniu. I będzie czysty. Jeśli nie dokona oczyszczenia w trzecim i siódmym dniu, nie będzie czysty. 13 Ktokolwiek dotknąłby się zmarłego, człowieka, który umarł, a nie dokonałby oczyszczenia, bezcześci Przybytek Pana. Człowiek taki powinien być usunięty spośród Izraela, gdyż nie został pokropiony wodą oczyszczenia. Pozostaje zatem nieczysty, a jego nieczystość jest nadal na nim. 14 Takie jest prawo, gdy jakiś człowiek umrze w namiocie: Każdy, kto wejdzie do tego namiotu lub kto w nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni. 15 Również każde otwarte naczynie, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. 16 Przez siedem dni nieczysty będzie każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, dotknie zmarłego, kości ludzkich albo grobu.
Woda oczyszczenia
17 W celu oczyszczenia każdego, kto stał się nieczysty, należy wziąć do naczynia trochę popiołu ze spalonej ofiary przebłagalnej za grzech i zalać wodą źródlaną. 18 Ktoś czysty rytualnie powinien wziąć hizop, zanurzyć go w wodzie i pokropić namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, a także tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. 19 Trzeciego i siódmego dnia powinien czysty rytualnie człowiek pokropić tego, który jest nieczysty, a w siódmym dniu będzie wolny od grzechu. Potem wypierze swoje szaty, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. 20 Gdyby jednak jakiś człowiek stał się nieczysty, lecz nie poddał się oczyszczeniu, zostanie usunięty ze zgromadzenia, ponieważ zbezcześcił świątynię Pana. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia i dlatego pozostaje nieczysty. 21 Będzie to dla nich ustawa na wieki. Ten, kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać swe szaty, a każdy, kto się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczysty aż do wieczora. 22 Ponadto wszystko czego się dotknie nieczysty, będzie nieczyste. Tak samo jak ten, kto by się go dotknął, będzie nieczysty aż do wieczora.
Popiół z czerwonej krowy
1 Następnie Pan przemówił do Mojżesza i Aarona: 2 Oto przepis Prawa, który Pan zarządził: Powiedz Izraelitom niech przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy i bez wady, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. 3 Przekażecie ją kapłanowi Eleazarowi. Potem zostanie wyprowadzona poza obóz i zabita w jego obecności. 4 Potem kapłan Eleazar weźmie trochę jej krwi na palec i tą krwią pokropi siedmiokrotnie w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania. 5 Krowa zostanie spalona w jego obecności, zarówno jej skóra, mięso, jak i krew oraz zawartość jelit. 6 Następnie kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop oraz nitkę karmazynową i wrzuci w ogień, w którym płonie krowa. 7 Potem wypierze kapłan swoje szaty i obmyje się w wodzie. Wtedy będzie mógł już wejść do obozu, pozostanie jednak nieczysty aż do wieczora. 8 Także ten, kto dokonał spalenia krowy, winien wyprać w wodzie swoje szaty i się obmyć. On także pozostanie nieczysty aż do wieczora. 9 Człowiek rytualnie czysty zbierze popiół z krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem. Popiół ten winien być przechowywany dla społeczności Izraelitów do przygotowania wody oczyszczenia; jest to ofiara przebłagalna za grzech. 10 Również ten, kto zbierał popiół z krowy, powinien wyprać swoje szaty i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Jest to ustawa na wieki zarówno dla Izraelitów, jak i dla przybysza przebywającego wśród was.
Przypadki powodujące stan nieczystości
11 Kto by się dotknął zmarłego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni. 12 Winien się oczyścić wodą oczyszczenia w trzecim i siódmym dniu. I będzie czysty. Jeśli nie dokona oczyszczenia w trzecim i siódmym dniu, nie będzie czysty. 13 Ktokolwiek dotknąłby się zmarłego, człowieka, który umarł, a nie dokonałby oczyszczenia, bezcześci Przybytek Pana. Człowiek taki powinien być usunięty spośród Izraela, gdyż nie został pokropiony wodą oczyszczenia. Pozostaje zatem nieczysty, a jego nieczystość jest nadal na nim. 14 Takie jest prawo, gdy jakiś człowiek umrze w namiocie: Każdy, kto wejdzie do tego namiotu lub kto w nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni. 15 Również każde otwarte naczynie, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. 16 Przez siedem dni nieczysty będzie każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, dotknie zmarłego, kości ludzkich albo grobu.
Woda oczyszczenia
17 W celu oczyszczenia każdego, kto stał się nieczysty, należy wziąć do naczynia trochę popiołu ze spalonej ofiary przebłagalnej za grzech i zalać wodą źródlaną. 18 Ktoś czysty rytualnie powinien wziąć hizop, zanurzyć go w wodzie i pokropić namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, a także tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. 19 Trzeciego i siódmego dnia powinien czysty rytualnie człowiek pokropić tego, który jest nieczysty, a w siódmym dniu będzie wolny od grzechu. Potem wypierze swoje szaty, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. 20 Gdyby jednak jakiś człowiek stał się nieczysty, lecz nie poddał się oczyszczeniu, zostanie usunięty ze zgromadzenia, ponieważ zbezcześcił świątynię Pana. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia i dlatego pozostaje nieczysty. 21 Będzie to dla nich ustawa na wieki. Ten, kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać swe szaty, a każdy, kto się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczysty aż do wieczora. 22 Ponadto wszystko czego się dotknie nieczysty, będzie nieczyste. Tak samo jak ten, kto by się go dotknął, będzie nieczysty aż do wieczora.