Misja zwiadowcza do Kanaanu
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Wyślij ludzi i niech zbadają ziemię Kanaan, którą daję Izraelitom. Wyślijcie po jednym z każdego plemienia – samych przywódców. 3 Tak więc Mojżesz wysłał ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy oni byli naczelnikami Izraelitów. 4 A oto ich imiona: Z plemienia Rubena, Szammua, syn Zakkura; 5 z plemienia Symeona Szafat, syn Choriego; 6 z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego; 7 z plemienia Issachara Jigeal, syn Józefa; 8 z plemienia Efraima Ozeasz, syn Nuna; 9 z plemienia Beniamina Palti, syn Rafu; 10 z plemienia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego; 11 z plemienia Józefa: z plemienia Manassesa Gaddi, syn Susiego; 12 z plemienia Dana Ammiel, syn Gemalliego; 13 z plemienia Asera Setur, syn Miszaela; 14 z plemienia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego; 15 z plemienia Gada Geuel, syn Makiego. 16 To właśnie imiona mężczyzn, których posłał Mojżesz, by przeprowadzili rozpoznanie w tej ziemi. Wtedy też Mojżesz nadał Ozeaszowi, synowi Nuna, imię Jozue. 17 Mojżesz wysłał ich zatem, by przeprowadzili rozpoznanie ziemi Kanaan, mówiąc im: Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry. 18 Obejrzyjcie, jaki jest ten kraj: czy lud, który w nim mieszka, jest silny czy słaby, czy jest liczny, czy raczej nieliczny. 19 Jaka jest ziemia, na której on mieszka: dobra czy zła; jakie są miasta, w których żyje: warowne czy bez murów? 20 Czy gleba jest urodzajna czy też nie, zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i postarajcie się przynieść coś z owoców tej ziemi. A był to właśnie czas dojrzewania winogron. 21 Wyprawili się więc i przeprowadzili rozpoznanie w tej ziemi od pustyni Sin aż do Rechob, u wejścia do Chamat. 22 Przeszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie zamieszkiwali Anakici: Achiman, Szeszaj i Talmaj. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. 23 Gdy dotarli aż do doliny Eszkol, odcięli tam gałąź krzewu winnego razem z kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drągu. Zabrali także trochę jabłek granatu oraz fig. 24 Miejsce to nazwano doliną Eszkol, ze względu na kiść winogron, którą Izraelici tam odcięli. 25 Po czterdziestu dniach wyruszyli w drogę powrotną z rozpoznania tej ziemi.
Sprawozdanie zwiadowców
26 Kiedy po marszu dotarli do Kadesz na pustyni Paran, do Mojżesza, Aarona i całej społeczności Izraelitów i złożyli im oraz całej społeczności sprawozdanie, i pokazali owoce tej ziemi, 27 tak powiedzieli Mojżeszowi: Udaliśmy się do ziemi, do której nas posłałeś, i rzeczywiście jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca, a takie są jej owoce. 28 Tylko że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są warowne i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. 29 Amalekici zamieszkują Negeb, natomiast w górach mieszkają Chittyci, Jebusyci i Amoryci. Kananejczycy natomiast mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. 30 Wtedy Kaleb próbował uspokoić lud sprzeciwiający się Mojżeszowi. Powiedział: Gdy wyruszymy, weźmiemy ją w posiadanie, bo z pewnością zdołamy ją zająć. 31 Lecz ci, którzy razem z nim poszli, odpowiedzieli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest od nas silniejszy. 32 I zaczęli rozgłaszać złe wieści o ziemi, w której przeprowadzili zwiad, mówiąc do Izraelitów: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby przeprowadzić zwiad, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Poza tym wszyscy ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. 33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów – Anakici pochodzą od olbrzymów. I wydawało się nam, że przy nich jesteśmy mali jak szarańcza. Za takich również oni nas uważali.
Misja zwiadowcza do Kanaanu
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Wyślij ludzi i niech zbadają ziemię Kanaan, którą daję Izraelitom. Wyślijcie po jednym z każdego plemienia – samych przywódców. 3 Tak więc Mojżesz wysłał ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy oni byli naczelnikami Izraelitów. 4 A oto ich imiona: Z plemienia Rubena, Szammua, syn Zakkura; 5 z plemienia Symeona Szafat, syn Choriego; 6 z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego; 7 z plemienia Issachara Jigeal, syn Józefa; 8 z plemienia Efraima Ozeasz, syn Nuna; 9 z plemienia Beniamina Palti, syn Rafu; 10 z plemienia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego; 11 z plemienia Józefa: z plemienia Manassesa Gaddi, syn Susiego; 12 z plemienia Dana Ammiel, syn Gemalliego; 13 z plemienia Asera Setur, syn Miszaela; 14 z plemienia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego; 15 z plemienia Gada Geuel, syn Makiego. 16 To właśnie imiona mężczyzn, których posłał Mojżesz, by przeprowadzili rozpoznanie w tej ziemi. Wtedy też Mojżesz nadał Ozeaszowi, synowi Nuna, imię Jozue. 17 Mojżesz wysłał ich zatem, by przeprowadzili rozpoznanie ziemi Kanaan, mówiąc im: Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry. 18 Obejrzyjcie, jaki jest ten kraj: czy lud, który w nim mieszka, jest silny czy słaby, czy jest liczny, czy raczej nieliczny. 19 Jaka jest ziemia, na której on mieszka: dobra czy zła; jakie są miasta, w których żyje: warowne czy bez murów? 20 Czy gleba jest urodzajna czy też nie, zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i postarajcie się przynieść coś z owoców tej ziemi. A był to właśnie czas dojrzewania winogron. 21 Wyprawili się więc i przeprowadzili rozpoznanie w tej ziemi od pustyni Sin aż do Rechob, u wejścia do Chamat. 22 Przeszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie zamieszkiwali Anakici: Achiman, Szeszaj i Talmaj. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. 23 Gdy dotarli aż do doliny Eszkol, odcięli tam gałąź krzewu winnego razem z kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drągu. Zabrali także trochę jabłek granatu oraz fig. 24 Miejsce to nazwano doliną Eszkol, ze względu na kiść winogron, którą Izraelici tam odcięli. 25 Po czterdziestu dniach wyruszyli w drogę powrotną z rozpoznania tej ziemi.
Sprawozdanie zwiadowców
26 Kiedy po marszu dotarli do Kadesz na pustyni Paran, do Mojżesza, Aarona i całej społeczności Izraelitów i złożyli im oraz całej społeczności sprawozdanie, i pokazali owoce tej ziemi, 27 tak powiedzieli Mojżeszowi: Udaliśmy się do ziemi, do której nas posłałeś, i rzeczywiście jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca, a takie są jej owoce. 28 Tylko że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są warowne i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. 29 Amalekici zamieszkują Negeb, natomiast w górach mieszkają Chittyci, Jebusyci i Amoryci. Kananejczycy natomiast mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. 30 Wtedy Kaleb próbował uspokoić lud sprzeciwiający się Mojżeszowi. Powiedział: Gdy wyruszymy, weźmiemy ją w posiadanie, bo z pewnością zdołamy ją zająć. 31 Lecz ci, którzy razem z nim poszli, odpowiedzieli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest od nas silniejszy. 32 I zaczęli rozgłaszać złe wieści o ziemi, w której przeprowadzili zwiad, mówiąc do Izraelitów: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby przeprowadzić zwiad, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Poza tym wszyscy ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. 33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów – Anakici pochodzą od olbrzymów. I wydawało się nam, że przy nich jesteśmy mali jak szarańcza. Za takich również oni nas uważali.