Pan jest Bogiem groźnym a równocześnie dobrym
1 Wyrocznia dotycząca Niniwy. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.
Pan jest Bogiem dobrym i groźnym
Alef 2 Pan jest Bogiem zazdrosnym i mściwym,
Pan jest mściwy i okazuje gniew,
Pan mści się na swoich wrogach
i pała gniewem do swoich nieprzyjaciół.
3 Pan jest cierpliwy i potężny,
Pan niczego nie puści bezkarnie.
Bet Jego droga – w burzy i wichrze,
a prochem pod Jego stopami są obłoki.
Gimel 4 Gromi morze i wysusza,
i wszystkie rzeki wysychają.
Dalet Więdnie Baszan i Karmel,
więdnie kwiat Libanu.
He 5 Góry drżą przed Nim,
a pagórki truchleją.
Waw Podnosi się ziemia przed Jego obliczem,
świat i wszyscy jego mieszkańcy.
Zajin 6 Kto się ostoi przed Jego gniewem
i kto wytrzyma Jego zapalczywość?
Chet Jego gniew wylewa się jak ogień,
a skały rozpadają się przed Nim.
Tet 7 Pan jest dobry,
wspiera w dniu niedoli.
Jod On zna tych, którzy pokładają w Nim nadzieję.
8 Ześle wezbraną powódź,
Kaf by dokonać zagłady,
a swoich nieprzyjaciół będzie ścigał ciemnością.
Orędzie do Niniwy i Judy
9 Co zamyślacie przeciw Panu?
On sprowadzi na was zagładę!
Po raz drugi niedola nie nastanie!
10 Zostaną zniszczeni jak splątane ciernie,
jak upojeni winem pijacy
i jak całkowicie wyschnięte rżysko.
11 Z ciebie wyszedł ten,
który obmyślił zło przeciw Panu
i niegodziwie doradzał.
12 Tak mówi Pan:
Chociaż są wspaniali i jakże liczni,
zostaną jednak wycięci w pień i przeminą.
Upokorzyłem cię,
ale już więcej tego nie uczynię.
13 A teraz połamię jego jarzmo,
które ciąży na tobie
i rozerwę twoje więzy.
14 Pan wydał rozkaz przeciwko tobie:
Nie będzie już więcej potomstwa,
które nosiłoby twoje imię.
Z domu twego boga usunę
posągi i bożki,
przygotuję ci grób, bo jesteś podły.
Pan jest Bogiem groźnym a równocześnie dobrym
1 Wyrocznia dotycząca Niniwy. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.
Pan jest Bogiem dobrym i groźnym
Alef 2 Pan jest Bogiem zazdrosnym i mściwym,
Pan jest mściwy i okazuje gniew,
Pan mści się na swoich wrogach
i pała gniewem do swoich nieprzyjaciół.
3 Pan jest cierpliwy i potężny,
Pan niczego nie puści bezkarnie.
Bet Jego droga – w burzy i wichrze,
a prochem pod Jego stopami są obłoki.
Gimel 4 Gromi morze i wysusza,
i wszystkie rzeki wysychają.
Dalet Więdnie Baszan i Karmel,
więdnie kwiat Libanu.
He 5 Góry drżą przed Nim,
a pagórki truchleją.
Waw Podnosi się ziemia przed Jego obliczem,
świat i wszyscy jego mieszkańcy.
Zajin 6 Kto się ostoi przed Jego gniewem
i kto wytrzyma Jego zapalczywość?
Chet Jego gniew wylewa się jak ogień,
a skały rozpadają się przed Nim.
Tet 7 Pan jest dobry,
wspiera w dniu niedoli.
Jod On zna tych, którzy pokładają w Nim nadzieję.
8 Ześle wezbraną powódź,
Kaf by dokonać zagłady,
a swoich nieprzyjaciół będzie ścigał ciemnością.
Orędzie do Niniwy i Judy
9 Co zamyślacie przeciw Panu?
On sprowadzi na was zagładę!
Po raz drugi niedola nie nastanie!
10 Zostaną zniszczeni jak splątane ciernie,
jak upojeni winem pijacy
i jak całkowicie wyschnięte rżysko.
11 Z ciebie wyszedł ten,
który obmyślił zło przeciw Panu
i niegodziwie doradzał.
12 Tak mówi Pan:
Chociaż są wspaniali i jakże liczni,
zostaną jednak wycięci w pień i przeminą.
Upokorzyłem cię,
ale już więcej tego nie uczynię.
13 A teraz połamię jego jarzmo,
które ciąży na tobie
i rozerwę twoje więzy.
14 Pan wydał rozkaz przeciwko tobie:
Nie będzie już więcej potomstwa,
które nosiłoby twoje imię.
Z domu twego boga usunę
posągi i bożki,
przygotuję ci grób, bo jesteś podły.