Zmartwychwstanie Jezusa
(Mt 28,1-8Łk 24,1-12J 20,1-10)
1 Kiedy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome kupiły aromatyczne olejki, żeby pójść i Go namaścić. 2 W pierwszy dzień tygodnia wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu. 3 Mówiły do siebie: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobowca? 4 Gdy jednak spojrzały, zobaczyły kamień odsunięty, a był bardzo wielki. 5 Weszły więc do grobowca, ujrzały młodzieńca ubranego w białą szatę, siedzącego po prawej stronie, i przeraziły się. 6 Lecz on powiedział do nich: Nie trwóżcie się! Szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go położono. 7 Pójdźcie i oznajmijcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie, jak wam powiedział. 8 Wyszły więc i uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie oznajmiły, ponieważ się bały.
Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
(Mt 28,9-10J 20,11-18)
9 Po swoim zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem demonów. 10 Następnie ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. 11 Oni jednak słysząc, że żyje i że Go widziała, nie chcieli jej uwierzyć.
Jezus ukazuje się dwom uczniom
(Łk 24,13-35)
12 Po tym wszystkim w innej postaci ukazał się dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. 13 Oni także powrócili i opowiedzieli o tym pozostałym. Im jednak również nie uwierzyli.
Rozesłanie uczniów
(Mt 28,16-20Łk 24,36-49J 20,19-23Dz 1,6-8)
14 Na końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy byli przy stole i wypomniał im brak wiary i upór, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. 17 Tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć takie znaki: w Moje imię będą wyrzucać złe duchy, będą mówić nowymi językami, 18 węże będą brać do rąk, a jeśliby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce i ci odzyskają zdrowie.
Wniebowstąpienie Jezusa
(Łk 24,50-53Dz 1,9-11)
19 Gdy im to Pan Jezus powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili wszędzie Dobrą Nowinę, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły.
Zmartwychwstanie Jezusa
(Mt 28,1-8Łk 24,1-12J 20,1-10)
1 Kiedy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome kupiły aromatyczne olejki, żeby pójść i Go namaścić. 2 W pierwszy dzień tygodnia wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu. 3 Mówiły do siebie: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobowca? 4 Gdy jednak spojrzały, zobaczyły kamień odsunięty, a był bardzo wielki. 5 Weszły więc do grobowca, ujrzały młodzieńca ubranego w białą szatę, siedzącego po prawej stronie, i przeraziły się. 6 Lecz on powiedział do nich: Nie trwóżcie się! Szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go położono. 7 Pójdźcie i oznajmijcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie, jak wam powiedział. 8 Wyszły więc i uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie oznajmiły, ponieważ się bały.
Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
(Mt 28,9-10J 20,11-18)
9 Po swoim zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem demonów. 10 Następnie ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. 11 Oni jednak słysząc, że żyje i że Go widziała, nie chcieli jej uwierzyć.
Jezus ukazuje się dwom uczniom
(Łk 24,13-35)
12 Po tym wszystkim w innej postaci ukazał się dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. 13 Oni także powrócili i opowiedzieli o tym pozostałym. Im jednak również nie uwierzyli.
Rozesłanie uczniów
(Mt 28,16-20Łk 24,36-49J 20,19-23Dz 1,6-8)
14 Na końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy byli przy stole i wypomniał im brak wiary i upór, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. 17 Tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć takie znaki: w Moje imię będą wyrzucać złe duchy, będą mówić nowymi językami, 18 węże będą brać do rąk, a jeśliby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce i ci odzyskają zdrowie.
Wniebowstąpienie Jezusa
(Łk 24,50-53Dz 1,9-11)
19 Gdy im to Pan Jezus powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili wszędzie Dobrą Nowinę, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły.