JEROZOLIMA: NAUCZANIE, SPORY I TRUDNOŚCI
Triumfalny wjazd do Jerozolimy
(Mt 21,1-11Łk 19,28-40J 12,12-19)
1 A kiedy zbliżali się do Jerozolimy przez Górę Oliwną od strony Betfage i Betanii, posłał dwóch swoich uczniów 2 i polecił im: Idźcie do wsi, która jest przed wami. Jak tylko wejdziecie do niej, znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie. 3 A gdyby ktoś was zapytał, dlaczego to robicie, odpowiecie: Pan go potrzebuje, ale zaraz go odeśle. 4 Poszli więc i znaleźli osiołka uwiązanego przy bramie, na zewnątrz, od strony drogi, i odwiązali go. 5 A niektórzy z obecnych tam pytali: Co robicie? Dlaczego odwiązujecie osiołka? 6 Oni odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolono im. 7 Przyprowadzili więc osiołka do Jezusa i położyli na niego swoje płaszcze, a Jezus usiadł na nim. 8 Wielu też rozkładało swoje płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. 9 Ci, którzy szli przed Nim i podążali za Nim, wołali głośno:
Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!
10 Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida,
które nadchodzi!
Hosanna na wysokościach!
11 I wszedł do Jerozolimy, do świątyni. A gdy wszystko obejrzał, wieczorem wyszedł wraz z Dwunastoma do Betanii.
Nieurodzajne drzewo figowe
(Mt 21,18-19)
12 Na drugi dzień, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. 13 Kiedy więc z daleka dostrzegł drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł z zamiarem znalezienia czegoś na nim. Gdy jednak zbliżył się do niego, nie znalazł nic oprócz liści. Nie był to bowiem czas na figi. 14 Wtedy odezwał się do drzewa: Niech już nikt nigdy nie je twojego owocu. A słyszeli to Jego uczniowie.
Wypędzenie handlarzy ze świątyni
(Mt 21,12-17Łk 19,45-48J 2,13-22)
15 Potem przyszli do Jerozolimy. Wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedawców i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy wymieniali pieniądze, oraz ławy sprzedawców gołębi. 16 Nie pozwolił, aby ktokolwiek przenosił jakiś sprzęt przez świątynię. 17 I nauczał: Czy nie jest napisane:
Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów ?
Wy natomiast uczyniliście z niego jaskinię zbójców .
18 Usłyszeli o tym arcykapłani i nauczyciele Prawa i zastanawiali się, jak Go zgładzić. Bali się Go bowiem, gdyż cały lud zachwycał się Jego nauką. 19 A gdy zapadł wieczór, wyszli poza miasto.
Moc wiary
(Mt 21,20-22)
20 Rano, gdy przechodzili, zobaczyli drzewo figowe doszczętnie uschnięte. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie o nim i powiedział: Rabbi, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. 22 Jezus zaś odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. 23 Zapewniam was, że kto powie tej górze: Unieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że to, co mówi, się stanie, to tak będzie. 24 Dlatego mówię wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. 25 Kiedy zaś stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia.
Prawo do nauczania
(Mt 21,23-27Łk 20,1-8)
27 Znowu przyszli do Jerozolimy. A gdy przechadzał się w świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, nauczyciele Prawa i starsi 28 I zapytali: Jakim prawem to czynisz? Albo kto Ci dał taką władzę, żeby to czynić? 29 Jezus im odpowiedział: Ja także zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi, a powiem, jakim prawem to czynię. 30 Chrzest Janowy pochodził z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie Mi. 31 Oni rozważali to między sobą: Jeżeli powiemy, że z nieba, to zapyta: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? 32 A gdybyśmy powiedzieli, że od ludzi? – Bali się jednak tłumu, gdyż wszyscy byli przekonani, że Jan rzeczywiście był prorokiem. 33 Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Wtedy Jezus powiedział im: To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
JEROZOLIMA: NAUCZANIE, SPORY I TRUDNOŚCI
Triumfalny wjazd do Jerozolimy
(Mt 21,1-11Łk 19,28-40J 12,12-19)
1 A kiedy zbliżali się do Jerozolimy przez Górę Oliwną od strony Betfage i Betanii, posłał dwóch swoich uczniów 2 i polecił im: Idźcie do wsi, która jest przed wami. Jak tylko wejdziecie do niej, znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie. 3 A gdyby ktoś was zapytał, dlaczego to robicie, odpowiecie: Pan go potrzebuje, ale zaraz go odeśle. 4 Poszli więc i znaleźli osiołka uwiązanego przy bramie, na zewnątrz, od strony drogi, i odwiązali go. 5 A niektórzy z obecnych tam pytali: Co robicie? Dlaczego odwiązujecie osiołka? 6 Oni odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolono im. 7 Przyprowadzili więc osiołka do Jezusa i położyli na niego swoje płaszcze, a Jezus usiadł na nim. 8 Wielu też rozkładało swoje płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. 9 Ci, którzy szli przed Nim i podążali za Nim, wołali głośno:
Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!
10 Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida,
które nadchodzi!
Hosanna na wysokościach!
11 I wszedł do Jerozolimy, do świątyni. A gdy wszystko obejrzał, wieczorem wyszedł wraz z Dwunastoma do Betanii.
Nieurodzajne drzewo figowe
(Mt 21,18-19)
12 Na drugi dzień, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. 13 Kiedy więc z daleka dostrzegł drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł z zamiarem znalezienia czegoś na nim. Gdy jednak zbliżył się do niego, nie znalazł nic oprócz liści. Nie był to bowiem czas na figi. 14 Wtedy odezwał się do drzewa: Niech już nikt nigdy nie je twojego owocu. A słyszeli to Jego uczniowie.
Wypędzenie handlarzy ze świątyni
(Mt 21,12-17Łk 19,45-48J 2,13-22)
15 Potem przyszli do Jerozolimy. Wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedawców i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy wymieniali pieniądze, oraz ławy sprzedawców gołębi. 16 Nie pozwolił, aby ktokolwiek przenosił jakiś sprzęt przez świątynię. 17 I nauczał: Czy nie jest napisane:
Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów ?
Wy natomiast uczyniliście z niego jaskinię zbójców .
18 Usłyszeli o tym arcykapłani i nauczyciele Prawa i zastanawiali się, jak Go zgładzić. Bali się Go bowiem, gdyż cały lud zachwycał się Jego nauką. 19 A gdy zapadł wieczór, wyszli poza miasto.
Moc wiary
(Mt 21,20-22)
20 Rano, gdy przechodzili, zobaczyli drzewo figowe doszczętnie uschnięte. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie o nim i powiedział: Rabbi, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. 22 Jezus zaś odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. 23 Zapewniam was, że kto powie tej górze: Unieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że to, co mówi, się stanie, to tak będzie. 24 Dlatego mówię wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. 25 Kiedy zaś stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia.
Prawo do nauczania
(Mt 21,23-27Łk 20,1-8)
27 Znowu przyszli do Jerozolimy. A gdy przechadzał się w świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, nauczyciele Prawa i starsi 28 I zapytali: Jakim prawem to czynisz? Albo kto Ci dał taką władzę, żeby to czynić? 29 Jezus im odpowiedział: Ja także zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi, a powiem, jakim prawem to czynię. 30 Chrzest Janowy pochodził z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie Mi. 31 Oni rozważali to między sobą: Jeżeli powiemy, że z nieba, to zapyta: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? 32 A gdybyśmy powiedzieli, że od ludzi? – Bali się jednak tłumu, gdyż wszyscy byli przekonani, że Jan rzeczywiście był prorokiem. 33 Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Wtedy Jezus powiedział im: To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.