Bóg toczy spór ze swoim ludem
1 Słuchajcie tego, co mówi Pan:
Powstań, wytocz sprawę w obecności gór!
Niech twój głos usłyszą pagórki.
2 Słuchajcie, góry, sporu Pana
i nadstawcie uszu, trwałe fundamenty ziemi,
gdyż Pan toczy spór ze swoim ludem
i będzie rozprawiał się z Izraelem.
3 Ludu Mój, co ci uczyniłem
i czym ci się naprzykrzyłem?
Odpowiedz Mi!
4 Wyprowadziłem cię przecież z ziemi egipskiej
i wykupiłem z domu niewoli.
Posłałem przed tobą Mojżesza,
Aarona i Miriam.
5 Ludu Mój, przypomnij sobie,
co zamierzał Balak, król Moabu,
i co mu odpowiedział Balaam, syn Beora,
i co działo się od Szittim aż do Gilgal,
abyś poznał sprawiedliwość Pana!
Pan żąda sprawiedliwości, a nie ofiary
6 Z czym stanę przed Panem
i jak pokłonię się Bogu na wysokościach?
Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną,
z rocznymi cielcami?
7 Czy Pan będzie miał upodobanie
w tysiącach baranów,
w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy?
Czy mam oddać pierworodnego za mój występek,
złożyć własnego syna jako ofiarę za mój grzech?
8 Pouczono cię, człowiecze,
o tym, co jest dobre
i czego Pan żąda od ciebie.
Tylko tego, abyś czynił sprawiedliwość,
miłował życzliwość
i abyś postępował pokornie z twoim Bogiem.
Pan karze nieuczciwych i kłamców
9 Pan głośno woła do miasta
– a rozsądnie jest bać się Twojego imienia –
słuchajcie Jego rózgi
i Tego, który ją ustanowił.
10 Czy mogę znieść niegodziwie zgromadzone skarby
w domu bezbożnego
i pomniejszoną efę,
która niech będzie przeklęta?
11 Czy usprawiedliwię oszukańczą wagę,
a w worku fałszywe odważniki,
12 dzięki którym bogacze dopuszczają się wyzysku,
mieszkańcy miasta mówią kłamstwa,
a w ich ustach jest język zdradliwy?
13 I dlatego Ja zacząłem cię chłostać
i pustoszyć z powodu twoich grzechów.
14 Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz,
twoje wnętrzności będzie trawił głód.
Będziesz ratował swoje mienie, lecz nie ocalisz,
a to, co ocalisz, oddam pod miecz.
15 Będziesz siał, ale nie zbierzesz,
będziesz wytłaczał oliwę,
ale się nią nie namaścisz.
Będziesz wyciskał moszcz,
lecz nie napijesz się wina.
16 Przestrzegałeś ustaw Omriego,
wszystkich praktyk domu Achaba
i poszedłeś za ich radami.
Dlatego wydam cię na spustoszenie,
a mieszkańców kraju na pośmiewisko.
Zostaniecie obarczeni całą hańbą Mojego ludu!
Bóg toczy spór ze swoim ludem
1 Słuchajcie tego, co mówi Pan:
Powstań, wytocz sprawę w obecności gór!
Niech twój głos usłyszą pagórki.
2 Słuchajcie, góry, sporu Pana
i nadstawcie uszu, trwałe fundamenty ziemi,
gdyż Pan toczy spór ze swoim ludem
i będzie rozprawiał się z Izraelem.
3 Ludu Mój, co ci uczyniłem
i czym ci się naprzykrzyłem?
Odpowiedz Mi!
4 Wyprowadziłem cię przecież z ziemi egipskiej
i wykupiłem z domu niewoli.
Posłałem przed tobą Mojżesza,
Aarona i Miriam.
5 Ludu Mój, przypomnij sobie,
co zamierzał Balak, król Moabu,
i co mu odpowiedział Balaam, syn Beora,
i co działo się od Szittim aż do Gilgal,
abyś poznał sprawiedliwość Pana!
Pan żąda sprawiedliwości, a nie ofiary
6 Z czym stanę przed Panem
i jak pokłonię się Bogu na wysokościach?
Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną,
z rocznymi cielcami?
7 Czy Pan będzie miał upodobanie
w tysiącach baranów,
w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy?
Czy mam oddać pierworodnego za mój występek,
złożyć własnego syna jako ofiarę za mój grzech?
8 Pouczono cię, człowiecze,
o tym, co jest dobre
i czego Pan żąda od ciebie.
Tylko tego, abyś czynił sprawiedliwość,
miłował życzliwość
i abyś postępował pokornie z twoim Bogiem.
Pan karze nieuczciwych i kłamców
9 Pan głośno woła do miasta
– a rozsądnie jest bać się Twojego imienia –
słuchajcie Jego rózgi
i Tego, który ją ustanowił.
10 Czy mogę znieść niegodziwie zgromadzone skarby
w domu bezbożnego
i pomniejszoną efę,
która niech będzie przeklęta?
11 Czy usprawiedliwię oszukańczą wagę,
a w worku fałszywe odważniki,
12 dzięki którym bogacze dopuszczają się wyzysku,
mieszkańcy miasta mówią kłamstwa,
a w ich ustach jest język zdradliwy?
13 I dlatego Ja zacząłem cię chłostać
i pustoszyć z powodu twoich grzechów.
14 Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz,
twoje wnętrzności będzie trawił głód.
Będziesz ratował swoje mienie, lecz nie ocalisz,
a to, co ocalisz, oddam pod miecz.
15 Będziesz siał, ale nie zbierzesz,
będziesz wytłaczał oliwę,
ale się nią nie namaścisz.
Będziesz wyciskał moszcz,
lecz nie napijesz się wina.
16 Przestrzegałeś ustaw Omriego,
wszystkich praktyk domu Achaba
i poszedłeś za ich radami.
Dlatego wydam cię na spustoszenie,
a mieszkańców kraju na pośmiewisko.
Zostaniecie obarczeni całą hańbą Mojego ludu!