Betlejem miastem obiecanego króla
1 A Ty, Betlejem Efrata,
choć jesteś najmniejsze wśród rodów Judy,
z ciebie wyjdzie Ten,
który będzie panował w Izraelu,
a Jego pochodzenie od początku,
od dni najdawniejszych.
2 Dlatego wyda ich aż do czasu,
kiedy urodzi ta, która spodziewa się dziecka.
Wówczas reszta Jego braci
powróci do Izraela.
3 On zaś powstanie
i będzie pasł w mocy Pana,
w majestacie imienia Pana, swego Boga.
Będą mieszkać spokojnie,
ponieważ będzie wielkim w tym czasie
aż po krańce ziemi.
4 On będzie pokojem!
Gdy Asyria wtargnie do naszego kraju
i wkroczy do naszych pałaców,
wtedy wzbudzimy przeciwko niej siedmiu pasterzy
i ośmiu książąt ludu.
5 Będą paść ziemię asyryjską mieczem,
a kraj Nimroda
obnażonym ostrzem.
W ten sposób On ocali nas od Asyryjczyków,
którzy wtargną do naszej ziemi
i przekroczą nasze granice.
Reszta Izraela pośród narodów
6 Reszta Jakuba będzie
wśród licznych ludów
jak rosa od Pana,
jak ulewa na trawę,
które nie oczekują niczego od człowieka
ani nie pokładają nadziei w ludziach.
7 Reszta Jakuba będzie pośród narodów,
wśród licznych ludów,
jak lew wśród zwierząt leśnych,
jak lwiątko w stadzie owiec,
które – gdy wtargnie – depce
i rozszarpuje, a nie ma nikogo, kto by je ocalił.
8 Podniesiesz rękę na swoich ciemięzców,
a wszyscy twoi nieprzyjaciele zostaną zniszczeni.
Pan uwolni Izraela od bałwochwalstwa
9 W tym dniu – wyrocznia Pana
wytracę twoje konie
i zniszczę twoje rydwany.
10 Zburzę miasta na twojej ziemi
i rozwalę wszystkie twoje warownie.
11 Pozbawię cię magii
i nie będzie już u ciebie wróżbitów.
12 Zniszczę twoje posągi i twoje stele,
nie będziesz już oddawał pokłonu
dziełom rąk swoich.
13 Wyrwę spośród ciebie twoje aszery
i zburzę twoje miasta.
14 Dokonam zemsty w gniewie i uniesieniu
na narodach, które nie były Mi posłuszne.
Betlejem miastem obiecanego króla
1 A Ty, Betlejem Efrata,
choć jesteś najmniejsze wśród rodów Judy,
z ciebie wyjdzie Ten,
który będzie panował w Izraelu,
a Jego pochodzenie od początku,
od dni najdawniejszych.
2 Dlatego wyda ich aż do czasu,
kiedy urodzi ta, która spodziewa się dziecka.
Wówczas reszta Jego braci
powróci do Izraela.
3 On zaś powstanie
i będzie pasł w mocy Pana,
w majestacie imienia Pana, swego Boga.
Będą mieszkać spokojnie,
ponieważ będzie wielkim w tym czasie
aż po krańce ziemi.
4 On będzie pokojem!
Gdy Asyria wtargnie do naszego kraju
i wkroczy do naszych pałaców,
wtedy wzbudzimy przeciwko niej siedmiu pasterzy
i ośmiu książąt ludu.
5 Będą paść ziemię asyryjską mieczem,
a kraj Nimroda
obnażonym ostrzem.
W ten sposób On ocali nas od Asyryjczyków,
którzy wtargną do naszej ziemi
i przekroczą nasze granice.
Reszta Izraela pośród narodów
6 Reszta Jakuba będzie
wśród licznych ludów
jak rosa od Pana,
jak ulewa na trawę,
które nie oczekują niczego od człowieka
ani nie pokładają nadziei w ludziach.
7 Reszta Jakuba będzie pośród narodów,
wśród licznych ludów,
jak lew wśród zwierząt leśnych,
jak lwiątko w stadzie owiec,
które – gdy wtargnie – depce
i rozszarpuje, a nie ma nikogo, kto by je ocalił.
8 Podniesiesz rękę na swoich ciemięzców,
a wszyscy twoi nieprzyjaciele zostaną zniszczeni.
Pan uwolni Izraela od bałwochwalstwa
9 W tym dniu – wyrocznia Pana
wytracę twoje konie
i zniszczę twoje rydwany.
10 Zburzę miasta na twojej ziemi
i rozwalę wszystkie twoje warownie.
11 Pozbawię cię magii
i nie będzie już u ciebie wróżbitów.
12 Zniszczę twoje posągi i twoje stele,
nie będziesz już oddawał pokłonu
dziełom rąk swoich.
13 Wyrwę spośród ciebie twoje aszery
i zburzę twoje miasta.
14 Dokonam zemsty w gniewie i uniesieniu
na narodach, które nie były Mi posłuszne.