Przemienienie Jezusa
(Mk 9,2-13Łk 9,28-36)
1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i zaprowadził ich na wysoką górę, na miejsce odosobnione. 2 Tam w ich obecności został przemieniony: Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się białe jak światło. 3 Ukazali im się też Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. 4 Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 5 A kiedy to jeszcze mówił, osłonił ich świetlisty obłok i z obłoku rozległ się głos: Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! 6 Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 Jezus zaś zbliżył się do nich, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. 8 Gdy spojrzeli w górę, nikogo nie zobaczyli, tylko samego Jezusa.
9 A kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im: Nikomu nie opowiadajcie o tym, co widzieliście, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. 10 Wówczas uczniowie zapytali Go: Dlaczego więc nauczyciele Prawa mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz? 11 On zaś odpowiedział: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. 12 Mówię wam jednak, że Eliasz już przyszedł i nie rozpoznali go, ale postąpili z nim, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie przez nich cierpiał. 13 Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
Uzdrowienie chłopca opętanego przez demona
(Mk 9,14-29; Łk 9,37-43a)
14 Gdy przyszli do ludu, podszedł do Jezusa pewien człowiek, upadł przed Nim na kolana 15 i prosił: Panie, zlituj się nad moim synem, bo jest epileptykiem i bardzo cierpi. Często bowiem wpada do ognia lub wody. 16 Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie byli w stanie go uleczyć. 17 Jezus odpowiedział: O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj! 18 I rozkazał mu Jezus, i demon wyszedł z niego. Od tej też godziny chłopiec był zdrowy. 19 Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa i na osobności zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? 20 Odpowiedział im: Dlatego, że zbyt słaba jest wasza wiara. Zapewniam was, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiecie tej górze: Przesuń się tam – to się przesunie. I nic nie będzie dla was niemożliwe.
Druga zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania
(Mk 9,30-32Łk 9,43-45)
22 A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus powiedział do nich: Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, 23 którzy zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zasmuciło ich to bardzo.
Podatek świątynny
24 Gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego i zapytali: Czy wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy? 25 On odpowiedział: Płaci. A kiedy wszedł do domu, Jezus uprzedził go i powiedział: Jak myślisz Szymonie, od kogo królowie tego świata pobierają opłaty i podatki? Od swoich synów czy od obcych? 26 Gdy Piotr odpowiedział: Od obcych, Jezus mu oznajmił: A zatem synowie są wolni. 27 Aby jednak nie gorszyć tych ludzi, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą złowisz i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz tam statera. Zabierz go i daj im za Mnie i za siebie.
Przemienienie Jezusa
(Mk 9,2-13Łk 9,28-36)
1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i zaprowadził ich na wysoką górę, na miejsce odosobnione. 2 Tam w ich obecności został przemieniony: Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się białe jak światło. 3 Ukazali im się też Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. 4 Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 5 A kiedy to jeszcze mówił, osłonił ich świetlisty obłok i z obłoku rozległ się głos: Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! 6 Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 Jezus zaś zbliżył się do nich, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. 8 Gdy spojrzeli w górę, nikogo nie zobaczyli, tylko samego Jezusa.
9 A kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im: Nikomu nie opowiadajcie o tym, co widzieliście, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. 10 Wówczas uczniowie zapytali Go: Dlaczego więc nauczyciele Prawa mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz? 11 On zaś odpowiedział: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. 12 Mówię wam jednak, że Eliasz już przyszedł i nie rozpoznali go, ale postąpili z nim, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie przez nich cierpiał. 13 Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
Uzdrowienie chłopca opętanego przez demona
(Mk 9,14-29; Łk 9,37-43a)
14 Gdy przyszli do ludu, podszedł do Jezusa pewien człowiek, upadł przed Nim na kolana 15 i prosił: Panie, zlituj się nad moim synem, bo jest epileptykiem i bardzo cierpi. Często bowiem wpada do ognia lub wody. 16 Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie byli w stanie go uleczyć. 17 Jezus odpowiedział: O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj! 18 I rozkazał mu Jezus, i demon wyszedł z niego. Od tej też godziny chłopiec był zdrowy. 19 Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa i na osobności zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? 20 Odpowiedział im: Dlatego, że zbyt słaba jest wasza wiara. Zapewniam was, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiecie tej górze: Przesuń się tam – to się przesunie. I nic nie będzie dla was niemożliwe.
Druga zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania
(Mk 9,30-32Łk 9,43-45)
22 A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus powiedział do nich: Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, 23 którzy zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zasmuciło ich to bardzo.
Podatek świątynny
24 Gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego i zapytali: Czy wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy? 25 On odpowiedział: Płaci. A kiedy wszedł do domu, Jezus uprzedził go i powiedział: Jak myślisz Szymonie, od kogo królowie tego świata pobierają opłaty i podatki? Od swoich synów czy od obcych? 26 Gdy Piotr odpowiedział: Od obcych, Jezus mu oznajmił: A zatem synowie są wolni. 27 Aby jednak nie gorszyć tych ludzi, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą złowisz i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz tam statera. Zabierz go i daj im za Mnie i za siebie.