Opór i brak zrozumienia
1 Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby w ich miastach nauczać i głosić Słowo Boże.
Poselstwo Jana Chrzciciela
(Łk 7,18-35)
2 Tymczasem Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa. Posłał więc swoich uczniów 3 z pytaniem: Czy to Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? 4 Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i widzicie. 5 Niewidomi znowu widzą, kulawi dobrze chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim jest głoszona Dobra Nowina. 6 Szczęśliwy jest ten, kto nie gorszy się z Mojego powodu. 7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: Po co poszliście na pustynię? Oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze? 8 Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Przecież ci, którzy noszą wytworne szaty, mieszkają w pałacach królewskich. 9 Po co więc poszliście? Zobaczyć proroka? O tak! Zapewniam was, że nawet więcej niż proroka. 10 To jest ten, o którym mówi Pismo: Oto Ja posyłam przed Tobą Mojego wysłannika, który Tobie przygotuje drogę.
11 Zapewniam was: Wśród urodzonych z kobiet nie pojawił się nikt większy od Jana Chrzciciela. Najmniejszy jednak w Królestwie Niebios znaczy więcej niż on. 12 Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy zagarniają je siłą. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie uznać, on jest Eliaszem, który miał przyjść. 15 Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. 16 Z kim porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom: 17 Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać. 18 Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demon go opętał. 19 Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: Ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Oto cała ich mądrość!
Ostrzeżenie dla miast
(Łk 10,13-15)
20 Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonał najwięcej niezwykłych czynów, gdyż się nie opamiętały: 21 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Gdyby bowiem w Tyrze i Sydonie dokonały się cuda, które działy się u was, dawno już w worze pokutnym i w popiele okazałyby skruchę. 22 Ale mówię wam: Tyrowi i Sydonowi będzie lżej w dniu sądu niż wam. 23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone? Aż do Hadesu będziesz strącone.
Gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które działy się w tobie, przetrwałaby aż do dzisiaj. 24 Ale mówię wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dniu sądu niż tobie.
Wezwanie Zbawiciela
(Łk 10,21-22)
25 W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. 26 Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. 27 Wszystko zostało Mi przekazane przez Mojego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn postanowi to objawić. 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 29 Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. 30 Jarzmo Moje bowiem jest miłe, a Moje brzemię lekkie.
Opór i brak zrozumienia
1 Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby w ich miastach nauczać i głosić Słowo Boże.
Poselstwo Jana Chrzciciela
(Łk 7,18-35)
2 Tymczasem Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa. Posłał więc swoich uczniów 3 z pytaniem: Czy to Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? 4 Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i widzicie. 5 Niewidomi znowu widzą, kulawi dobrze chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim jest głoszona Dobra Nowina. 6 Szczęśliwy jest ten, kto nie gorszy się z Mojego powodu. 7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: Po co poszliście na pustynię? Oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze? 8 Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Przecież ci, którzy noszą wytworne szaty, mieszkają w pałacach królewskich. 9 Po co więc poszliście? Zobaczyć proroka? O tak! Zapewniam was, że nawet więcej niż proroka. 10 To jest ten, o którym mówi Pismo: Oto Ja posyłam przed Tobą Mojego wysłannika, który Tobie przygotuje drogę.
11 Zapewniam was: Wśród urodzonych z kobiet nie pojawił się nikt większy od Jana Chrzciciela. Najmniejszy jednak w Królestwie Niebios znaczy więcej niż on. 12 Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy zagarniają je siłą. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie uznać, on jest Eliaszem, który miał przyjść. 15 Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. 16 Z kim porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom: 17 Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać. 18 Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demon go opętał. 19 Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: Ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Oto cała ich mądrość!
Ostrzeżenie dla miast
(Łk 10,13-15)
20 Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonał najwięcej niezwykłych czynów, gdyż się nie opamiętały: 21 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Gdyby bowiem w Tyrze i Sydonie dokonały się cuda, które działy się u was, dawno już w worze pokutnym i w popiele okazałyby skruchę. 22 Ale mówię wam: Tyrowi i Sydonowi będzie lżej w dniu sądu niż wam. 23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone? Aż do Hadesu będziesz strącone.
Gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które działy się w tobie, przetrwałaby aż do dzisiaj. 24 Ale mówię wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dniu sądu niż tobie.
Wezwanie Zbawiciela
(Łk 10,21-22)
25 W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. 26 Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. 27 Wszystko zostało Mi przekazane przez Mojego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn postanowi to objawić. 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 29 Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. 30 Jarzmo Moje bowiem jest miłe, a Moje brzemię lekkie.