Mowa misyjna
Powołanie Dwunastu
(Mk 3,13-19Łk 6,12-16)
1 Potem Jezus wezwał do siebie dwunastu swoich uczniów i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali z wszystkich chorób i wszelkich dolegliwości. 2 A oto imiona dwunastu apostołów: Najpierw Szymon, zwany Piotrem i jego brat Andrzej, dalej Jakub – syn Zebedeusza i brat jego Jan, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub – syn Alfeusza i Tadeusz, 4 Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota – ten, który Go zdradził.
Rozesłanie Dwunastu
(Mk 6,7-13Łk 9,1-6)
5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i omijajcie miasta samarytańskie. 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 7 Ruszajcie w drogę i rozgłaszajcie: Blisko już jest Królestwo Niebios! 8 Uzdrawiajcie chorych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 9 Nie bierzcie z sobą do sakiewek żadnych pieniędzy złotych, srebrnych ani miedzianych. 10 Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch koszul, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swego wyżywienia. 11 A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godny zaufania i u niego się zatrzymajcie, dopóki nie pójdziecie dalej. 12 Wchodząc, pozdrówcie domowników życzeniem pokoju. 13 Jeśli dom jest tego godny, niech wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie jest godny, niech wasz pokój powróci do was. 14 A jeśliby gdzieś nie chciano was przyjąć i nie dano posłuchu waszym słowom, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch ze swoich nóg. 15 Zapewniam was, mieszkańcom Sodomy i Gomory lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
Zapowiedź prześladowań
(Mk 13,9-13Łk 21,12-17)
16 Oto Ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc czujni jak węże i łagodni jak gołębie. 17 Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was bowiem wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z Mojego powodu, abyście mogli złożyć świadectwo wobec nich i obcych narodów. 19 A gdy was wydadzą, nie martwcie się, co i jak mówić. W tej samej godzinie dowiecie się, co macie powiedzieć, 20 bo nie wy będziecie mówili, lecz Duch waszego Ojca będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć, a ojciec dziecko. Dzieci zwrócą się przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. 22 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na Moje imię. Kto jednak wytrwa do końca, będzie ocalony. 23 Gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, zanim przyjdzie Syn Człowieczy.
24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu nazwali Beelzebulem, to o ileż bardziej jego domowników.
Kogo się bać
(Łk 12,2-7)
26 Nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic zatajonego, co nie zostałoby ujawnione ani też nic ukrytego, co nie zostałoby poznane. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie mówione szeptem, rozgłaszajcie na dachach. 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w Gehennie. 29 Czy nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież wbrew woli waszego Ojca żaden z nich nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. 31 Dlatego nie bójcie się: Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.
Wyznawanie Chrystusa przed ludźmi
(Łk 12,8-9)
32 Do każdego więc, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Moim Ojcem, który jest w niebie. 33 A kto by się wyrzekł Mnie przed ludźmi, tego i Ja wyrzeknę się przed Moim Ojcem w niebie.
Z Jezusem lub przeciw Niemu
(Łk 12,51-53Łk 14,26-27)
34 Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz. 35 Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna ojcu, córkę matce , a synową teściowej . 36 I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy .
37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. 38 Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godny. 39 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie ze względu na Mnie, zachowa je.
Nagroda
(Mk 9,41)
40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, dlatego że jest prorokiem, otrzyma nagrodę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego, dlatego że jest sprawiedliwy, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. 42 Kto by podał kubek zimnej wody jednemu z tych małych, dlatego że jest Moim uczniem, zapewniam was, nie ominie go nagroda.
Mowa misyjna
Powołanie Dwunastu
(Mk 3,13-19Łk 6,12-16)
1 Potem Jezus wezwał do siebie dwunastu swoich uczniów i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali z wszystkich chorób i wszelkich dolegliwości. 2 A oto imiona dwunastu apostołów: Najpierw Szymon, zwany Piotrem i jego brat Andrzej, dalej Jakub – syn Zebedeusza i brat jego Jan, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub – syn Alfeusza i Tadeusz, 4 Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota – ten, który Go zdradził.
Rozesłanie Dwunastu
(Mk 6,7-13Łk 9,1-6)
5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i omijajcie miasta samarytańskie. 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 7 Ruszajcie w drogę i rozgłaszajcie: Blisko już jest Królestwo Niebios! 8 Uzdrawiajcie chorych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 9 Nie bierzcie z sobą do sakiewek żadnych pieniędzy złotych, srebrnych ani miedzianych. 10 Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch koszul, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swego wyżywienia. 11 A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godny zaufania i u niego się zatrzymajcie, dopóki nie pójdziecie dalej. 12 Wchodząc, pozdrówcie domowników życzeniem pokoju. 13 Jeśli dom jest tego godny, niech wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie jest godny, niech wasz pokój powróci do was. 14 A jeśliby gdzieś nie chciano was przyjąć i nie dano posłuchu waszym słowom, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch ze swoich nóg. 15 Zapewniam was, mieszkańcom Sodomy i Gomory lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
Zapowiedź prześladowań
(Mk 13,9-13Łk 21,12-17)
16 Oto Ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc czujni jak węże i łagodni jak gołębie. 17 Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was bowiem wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z Mojego powodu, abyście mogli złożyć świadectwo wobec nich i obcych narodów. 19 A gdy was wydadzą, nie martwcie się, co i jak mówić. W tej samej godzinie dowiecie się, co macie powiedzieć, 20 bo nie wy będziecie mówili, lecz Duch waszego Ojca będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć, a ojciec dziecko. Dzieci zwrócą się przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. 22 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na Moje imię. Kto jednak wytrwa do końca, będzie ocalony. 23 Gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, zanim przyjdzie Syn Człowieczy.
24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu nazwali Beelzebulem, to o ileż bardziej jego domowników.
Kogo się bać
(Łk 12,2-7)
26 Nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic zatajonego, co nie zostałoby ujawnione ani też nic ukrytego, co nie zostałoby poznane. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie mówione szeptem, rozgłaszajcie na dachach. 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w Gehennie. 29 Czy nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież wbrew woli waszego Ojca żaden z nich nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. 31 Dlatego nie bójcie się: Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.
Wyznawanie Chrystusa przed ludźmi
(Łk 12,8-9)
32 Do każdego więc, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Moim Ojcem, który jest w niebie. 33 A kto by się wyrzekł Mnie przed ludźmi, tego i Ja wyrzeknę się przed Moim Ojcem w niebie.
Z Jezusem lub przeciw Niemu
(Łk 12,51-53Łk 14,26-27)
34 Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz. 35 Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna ojcu, córkę matce , a synową teściowej . 36 I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy .
37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. 38 Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godny. 39 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie ze względu na Mnie, zachowa je.
Nagroda
(Mk 9,41)
40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, dlatego że jest prorokiem, otrzyma nagrodę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego, dlatego że jest sprawiedliwy, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. 42 Kto by podał kubek zimnej wody jednemu z tych małych, dlatego że jest Moim uczniem, zapewniam was, nie ominie go nagroda.