Kuszenie Jezusa
(Mt 4,1-11Mk 1,12-13)
1 Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu. Duch wodził Go po pustyni 2 przez czterdzieści dni, a diabeł poddawał próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, poczuł głód. 3 Wtedy diabeł zwrócił się do Niego: Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, żeby zamienił się w chleb. 4 Jezus jednak odpowiedział: Napisane jest: Nie samym chlebem będzie żył człowiek. 5 Potem diabeł wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili ukazał Mu wszystkie królestwa świata. 6 Następnie powiedział: Tobie dam całą ich potęgę i chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je, komu chcę. 7 Jeśli więc złożysz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. 8 Lecz Jezus mu odpowiedział: Napisane jest: Panu, Bogu twemu będziesz składał pokłon i Jemu samemu będziesz służył. 9 Potem zaprowadził Go do Jeruzalem, postawił na szczycie narożnika świątyni i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się stąd w dół. 10 Napisane jest przecież: Aniołom swoim rozkaże, aby Cię strzegli 11 oraz: Na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził swojej stopy o kamień. 12 Jezus jednak mu oznajmił: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. 13 Wtedy diabeł skończył całe kuszenie i odstąpił od Niego aż do oznaczonego czasu.
JEZUS W GALILEI
Początek działalności w Galilei
(Mt 4,12-17Mk 1,14-15)
14 Jezus zaś wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 15 I nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich.
Odrzucenie Jezusa w Nazarecie
(Mt 13,53-58Mk 6,1-6)
16 Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
18 Duch Pana nade mną,
dlatego namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim Dobrą Nowinę.
Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie
i niewidomym przejrzenie,
abym uciśnionych wypuścił na wolność
19 i ogłosił rok miłosierdzia Pana.
20 Następnie zwinął zwój, podał go słudze i usiadł, a wszyscy w synagodze utkwili w Nim wzrok. 21 Wtedy zaczął do nich mówić: Dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. 22 Wszyscy przytakiwali Mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał, a także pytali: Czy nie jest to syn Józefa? 23 Wówczas powiedział im: Zapewne przytoczycie Mi przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj i tu, w swojej ojczyźnie tego, co miało miejsce, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. 24 I dodał: Zapewniam was, że żaden prorok nie znajduje uznania w swojej ojczyźnie. 25 Mówię wam otwarcie: Za dni Eliasza, kiedy przez trzy i pół roku zamknięte było niebo, a całą ziemię dotknął wielki głód, wiele wdów było w Izraelu, 26 ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy z Sarepty koło Sydonu. 27 I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, ale żaden nie doznał oczyszczenia, tylko Naaman Syryjczyk. 28 Gdy usłyszeli to wszyscy obecni w synagodze, zawrzeli gniewem, 29 porwali się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i chcąc strącić w przepaść, zaciągnęli aż na krawędź góry, na której było zbudowane ich miasto. 30 On jednak przeszedł pomiędzy nimi i się oddalił.
Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum
(Mk 1,21-28)
31 Potem zszedł do Kafarnaum, miasta galilejskiego i nauczał w dzień szabatu. 32 Zdumiewali się z powodu Jego nauki, gdyż przemawiał z mocą. 33 A był w synagodze człowiek mający nieczystego ducha, demona. Ten zaczął krzyczeć z całej siły: 34 Ha! Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kto jesteś: Święty Boga! 35 Jezus jednak zgromił go: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. 36 A wszyscy zdumieli się i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą? 37 I wieść o Nim rozchodziła się po całej okolicy.
Uzdrowienie teściowej Piotra oraz innych chorych
(Mt 8,14-17Mk 1,29-34)
38 Po wyjściu z synagogi poszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, więc Go prosili, aby jej pomógł. 39 Wtedy pochylił się nad nią, rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. I od razu teściowa wstała, i usługiwała im. 40 A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na różne choroby, przyprowadzali ich do Niego. On zaś uzdrawiał, kładąc na każdego ręce. 41 Z wielu wychodziły też demony, wykrzykując: Ty jesteś Synem Boga! Jezus jednak ganił je i zakazywał im to mówić. Wiedziały bowiem, że On jest Mesjaszem.
Nauczanie w Galilei
(Mk 1,35-39)
42 Gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na odludne miejsce. Tłumy jednak Go poszukiwały. Przybyły do Niego i zatrzymywały, aby od nich nie odchodził. 43 Lecz On powiedział do nich: W innych miastach również muszę zwiastować Dobrą Nowinę o Królestwie Boga, bo po to zostałem posłany. 44 I nauczał w synagogach Judei.
Kuszenie Jezusa
(Mt 4,1-11Mk 1,12-13)
1 Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu. Duch wodził Go po pustyni 2 przez czterdzieści dni, a diabeł poddawał próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, poczuł głód. 3 Wtedy diabeł zwrócił się do Niego: Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, żeby zamienił się w chleb. 4 Jezus jednak odpowiedział: Napisane jest: Nie samym chlebem będzie żył człowiek. 5 Potem diabeł wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili ukazał Mu wszystkie królestwa świata. 6 Następnie powiedział: Tobie dam całą ich potęgę i chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je, komu chcę. 7 Jeśli więc złożysz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. 8 Lecz Jezus mu odpowiedział: Napisane jest: Panu, Bogu twemu będziesz składał pokłon i Jemu samemu będziesz służył. 9 Potem zaprowadził Go do Jeruzalem, postawił na szczycie narożnika świątyni i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się stąd w dół. 10 Napisane jest przecież: Aniołom swoim rozkaże, aby Cię strzegli 11 oraz: Na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził swojej stopy o kamień. 12 Jezus jednak mu oznajmił: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. 13 Wtedy diabeł skończył całe kuszenie i odstąpił od Niego aż do oznaczonego czasu.
JEZUS W GALILEI
Początek działalności w Galilei
(Mt 4,12-17Mk 1,14-15)
14 Jezus zaś wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 15 I nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich.
Odrzucenie Jezusa w Nazarecie
(Mt 13,53-58Mk 6,1-6)
16 Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
18 Duch Pana nade mną,
dlatego namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim Dobrą Nowinę.
Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie
i niewidomym przejrzenie,
abym uciśnionych wypuścił na wolność
19 i ogłosił rok miłosierdzia Pana.
20 Następnie zwinął zwój, podał go słudze i usiadł, a wszyscy w synagodze utkwili w Nim wzrok. 21 Wtedy zaczął do nich mówić: Dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. 22 Wszyscy przytakiwali Mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał, a także pytali: Czy nie jest to syn Józefa? 23 Wówczas powiedział im: Zapewne przytoczycie Mi przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj i tu, w swojej ojczyźnie tego, co miało miejsce, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. 24 I dodał: Zapewniam was, że żaden prorok nie znajduje uznania w swojej ojczyźnie. 25 Mówię wam otwarcie: Za dni Eliasza, kiedy przez trzy i pół roku zamknięte było niebo, a całą ziemię dotknął wielki głód, wiele wdów było w Izraelu, 26 ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy z Sarepty koło Sydonu. 27 I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, ale żaden nie doznał oczyszczenia, tylko Naaman Syryjczyk. 28 Gdy usłyszeli to wszyscy obecni w synagodze, zawrzeli gniewem, 29 porwali się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i chcąc strącić w przepaść, zaciągnęli aż na krawędź góry, na której było zbudowane ich miasto. 30 On jednak przeszedł pomiędzy nimi i się oddalił.
Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum
(Mk 1,21-28)
31 Potem zszedł do Kafarnaum, miasta galilejskiego i nauczał w dzień szabatu. 32 Zdumiewali się z powodu Jego nauki, gdyż przemawiał z mocą. 33 A był w synagodze człowiek mający nieczystego ducha, demona. Ten zaczął krzyczeć z całej siły: 34 Ha! Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kto jesteś: Święty Boga! 35 Jezus jednak zgromił go: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. 36 A wszyscy zdumieli się i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą? 37 I wieść o Nim rozchodziła się po całej okolicy.
Uzdrowienie teściowej Piotra oraz innych chorych
(Mt 8,14-17Mk 1,29-34)
38 Po wyjściu z synagogi poszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, więc Go prosili, aby jej pomógł. 39 Wtedy pochylił się nad nią, rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. I od razu teściowa wstała, i usługiwała im. 40 A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na różne choroby, przyprowadzali ich do Niego. On zaś uzdrawiał, kładąc na każdego ręce. 41 Z wielu wychodziły też demony, wykrzykując: Ty jesteś Synem Boga! Jezus jednak ganił je i zakazywał im to mówić. Wiedziały bowiem, że On jest Mesjaszem.
Nauczanie w Galilei
(Mk 1,35-39)
42 Gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na odludne miejsce. Tłumy jednak Go poszukiwały. Przybyły do Niego i zatrzymywały, aby od nich nie odchodził. 43 Lecz On powiedział do nich: W innych miastach również muszę zwiastować Dobrą Nowinę o Królestwie Boga, bo po to zostałem posłany. 44 I nauczał w synagogach Judei.