Różne pouczenia
(Mt 18,6-7.Mt 21-22Mk 9,42)
1 Powiedział też do swoich uczniów: Niemożliwe jest, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez którego przychodzą. 2 Lepiej byłoby dla niego, gdyby uwiązano mu u szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych małych. 3 Uważajcie na siebie. Jeżeli twój brat zawini, upomnij go, a jeśli się opamięta, przebacz mu. 4 Gdyby nawet siedmiokrotnie w ciągu dnia zawinił wobec ciebie i siedmiokrotnie zwrócił się do ciebie, mówiąc: Zmieniam swoje postępowanie – przebacz mu.
5 Wtedy apostołowie powiedzieli do Pana: Dodaj nam wiary. 6 Pan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli do morwy: Wyrwij się z korzeniami i przesadź do morza – byłaby wam posłuszna.
7 Kto z was mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy ten powróci z pola: Chodź zaraz i spocznij sobie? 8 Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj, aż najem się i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? 9 Czy dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono? 10 Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, spełniliśmy swój obowiązek.
Oczyszczenie dziesięciu trędowatych
11 A idąc do Jeruzalem, przechodził między Samarią i Galileą. 12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych, którzy zatrzymali się z daleka 13 i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami! 14 Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich widząc, że został uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. 16 Upadł na twarz do Jego nóg i dziękował Mu. Był to Samarytanin. 17 A Jezus powiedział: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 18 Czy poza tym cudzoziemcem nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? 19 Jemu zaś oznajmił: Wstań, idź! Twoja wiara cię ocaliła.
Nadejście Królestwa Boga
(Mt 24,23-28.Mt 37-41)
20 Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie dostrzegalnie. 21 Nie powiedzą: Oto jest tutaj; lub: Oto jest tam – ponieważ Królestwo Boga jest pośród was. 22 A uczniom oznajmił: Nadejdzie czas, w którym zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. 23 Powiedzą wam: Oto jest tam; lub: Oto jest tutaj. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie. 24 Jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie z Synem Człowieczym w Jego dniu. 25 Przedtem jednak musi wiele wycierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. 26 Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: 27 jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop, i wszystkich wytracił. 28 Podobnie też było za dni Lota: jedli, pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i zgładził wszystkich. 30 Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. 31 Jeżeli w tym dniu ktoś będzie na dachu, a jego mienie w domu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca. 32 Przypomnijcie sobie żonę Lota. 33 Ten, kto będzie się starał o zachowanie swego życia, utraci je, a kto utraci swoje życie, odzyska je. 34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć na żarnach, jedna zostanie zabrana, a druga zostawiona. 37 Pytali Go: Gdzie, Panie? Odpowiedział im: Gdzie ciało, tam też zgromadzą się orły.
Różne pouczenia
(Mt 18,6-7.Mt 21-22Mk 9,42)
1 Powiedział też do swoich uczniów: Niemożliwe jest, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez którego przychodzą. 2 Lepiej byłoby dla niego, gdyby uwiązano mu u szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych małych. 3 Uważajcie na siebie. Jeżeli twój brat zawini, upomnij go, a jeśli się opamięta, przebacz mu. 4 Gdyby nawet siedmiokrotnie w ciągu dnia zawinił wobec ciebie i siedmiokrotnie zwrócił się do ciebie, mówiąc: Zmieniam swoje postępowanie – przebacz mu.
5 Wtedy apostołowie powiedzieli do Pana: Dodaj nam wiary. 6 Pan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli do morwy: Wyrwij się z korzeniami i przesadź do morza – byłaby wam posłuszna.
7 Kto z was mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy ten powróci z pola: Chodź zaraz i spocznij sobie? 8 Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj, aż najem się i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? 9 Czy dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono? 10 Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, spełniliśmy swój obowiązek.
Oczyszczenie dziesięciu trędowatych
11 A idąc do Jeruzalem, przechodził między Samarią i Galileą. 12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych, którzy zatrzymali się z daleka 13 i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami! 14 Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich widząc, że został uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. 16 Upadł na twarz do Jego nóg i dziękował Mu. Był to Samarytanin. 17 A Jezus powiedział: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 18 Czy poza tym cudzoziemcem nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? 19 Jemu zaś oznajmił: Wstań, idź! Twoja wiara cię ocaliła.
Nadejście Królestwa Boga
(Mt 24,23-28.Mt 37-41)
20 Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie dostrzegalnie. 21 Nie powiedzą: Oto jest tutaj; lub: Oto jest tam – ponieważ Królestwo Boga jest pośród was. 22 A uczniom oznajmił: Nadejdzie czas, w którym zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. 23 Powiedzą wam: Oto jest tam; lub: Oto jest tutaj. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie. 24 Jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie z Synem Człowieczym w Jego dniu. 25 Przedtem jednak musi wiele wycierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. 26 Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: 27 jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop, i wszystkich wytracił. 28 Podobnie też było za dni Lota: jedli, pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i zgładził wszystkich. 30 Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. 31 Jeżeli w tym dniu ktoś będzie na dachu, a jego mienie w domu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca. 32 Przypomnijcie sobie żonę Lota. 33 Ten, kto będzie się starał o zachowanie swego życia, utraci je, a kto utraci swoje życie, odzyska je. 34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć na żarnach, jedna zostanie zabrana, a druga zostawiona. 37 Pytali Go: Gdzie, Panie? Odpowiedział im: Gdzie ciało, tam też zgromadzą się orły.