Zakaz bałwochwalstwa i nakaz święcenia szabatów oraz szacunku do świątyni
1 Nie będziecie sobie sporządzali bożków ani nie będziecie stawiali sobie posągów, ani stel. Nie będziecie umieszczać na waszej ziemi kamieni z płaskorzeźbami, aby oddawać im pokłon, bo Ja jestem Panem, waszym Bogiem. 2 Będziecie przestrzegać Moich szabatów i otaczać czcią Mój Przybytek. Ja jestem Panem.
Obietnica błogosławieństwa za posłuszeństwo
3 Jeżeli będziecie postępować według Moich ustaw oraz przestrzegać Moich przykazań i je wypełniać, 4 to dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia przyniesie swój plon, a drzewo polne wyda swój owoc. 5 Młócenie trwać będzie u was aż do winobrania, winobranie trwać będzie aż do siewu, i będziecie spożywać chleb do sytości oraz bezpiecznie mieszkać w swoim kraju.
6 Obdarzę pokojem tę ziemię, będziecie kłaść się do snu i nikt was nie przestraszy. Usunę z tej ziemi dzikie zwierzęta i miecz nie przejdzie przez waszą ziemię. 7 Będziecie ścigać waszych nieprzyjaciół, a oni padną przed wami od miecza. 8 Pięciu z was będzie ścigać stu, a stu z was będzie ścigać dziesięć tysięcy. Wasi wrogowie padną przed wami od miecza. 9 Zwrócę się do was, uczynię was płodnymi, rozmnożę was, umocnię Moje przymierze z wami. 10 Będziecie spożywać zboże ze starych zbiorów, a kiedy się zestarzeje, usuniecie stare, aby zrobić miejsce dla nowego. 11 Umieszczę wśród was Mój Przybytek i nie będę się wami brzydził. 12 Będę przechadzał się wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie Moim ludem. 13 Ja jestem Panem, waszym Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście nie byli ich niewolnikami. Ja połamałem drążki waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową.
Groźba przekleństwa za nieposłuszeństwo
14 Jeżeli jednak nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać wszystkich tych przykazań, 15 jeżeli będziecie gardzić Moimi ustawami, jeżeli będziecie brzydzić się Moimi nakazami i nie będziecie wypełniać Moich przykazań oraz złamiecie Moje przymierze 16 – oto co Ja wam uczynię: Ześlę na was trwogę, wycieńczenie i gorączkę, które zniszczą wam oczy i zrujnują życie. Na próżno będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. 17 Zwrócę Moje oblicze przeciwko wam i pobiją was wasi nieprzyjaciele. Zapanują nad wami ci, którzy was nienawidzą, a wy będziecie uciekać, chociaż nikt nie będzie was ścigał.
18 Jeżeli zaś nadal nie będziecie Mnie słuchać, to będę was karał siedem razy więcej za wasze grzechy. 19 Zetrę waszą dumną potęgę i sprawię, że wasze niebo będzie jak z żelaza, a ziemia jak miedź. 20 Daremna będzie praca, wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo na ziemi nie da swego owocu.
21 Jeżeli będziecie postępować na przekór Mnie i nie będziecie Mnie słuchać, to ukarzę was siedmiokrotnie mocniej za wasze grzechy. 22 Ześlę na was dzikie zwierzęta, które pozbawią was dzieci, zniszczą wasze bydło, sprawią, że zostanie was niewielu i wasze drogi opustoszeją.
23 Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować na przekór Mnie, 24 to i Ja postąpię na przekór wam i Ja także będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. 25 Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze. Gdy zgromadzicie się w waszych miastach, ześlę zarazę na was i będziecie wydani w ręce nieprzyjaciół. 26 Złamię wam podporę chleba, dziesięć kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb odważony, tak że będziecie jeść, lecz się nie nasycicie.
27 Jeżeli i po tym nie będziecie Mnie słuchać i będziecie postępować na przekór Mnie, 28 to i Ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. 29 Będziecie jedli ciała waszych synów, będziecie również jeść ciała waszych córek. 30 Zniszczę wasze wyżyny, rozwalę wasze obeliski, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, będę się wami brzydził. 31 Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie przyjmę więcej miłej woni waszych ofiar. 32 Ja sam spustoszę ziemię i zdumieją się nad nią wasi nieprzyjaciele, którzy na niej zamieszkają. 33 A was rozproszę wśród narodów i dobędę na was miecza, wasza ziemia opustoszeje, a wasze miasta będą zburzone.
34 Wtedy ziemia dopełni swoich szabatów przez wszystkie dni spustoszenia, a wy będziecie w ziemi waszych nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i dopełni swoich szabatów. 35 Przez wszystkie dni spustoszenia będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała podczas waszych szabatów, gdy wy mieszkaliście na niej. 36 Serca zaś tych, którzy pozostaną, napełnię strachem w ziemi ich nieprzyjaciół. Przestraszy ich szelest unoszonego się liścia, będą uciekać jak przed mieczem i padać, chociaż nikt nie będzie ich ścigał. 37 Będą się przewracać jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chociaż nikt ich nie będzie ścigał. Nie oprzecie się waszym nieprzyjaciołom. 38 Zginiecie wśród narodów, pochłonie was ziemia waszych nieprzyjaciół. 39 Ci z was, którzy pozostaną, zgniją na ziemiach swoich nieprzyjaciół, z powodu swojej nieprawości oraz z powodu nieprawości swoich przodków, zgniją jak oni.
Nawrócenie i przebaczenie
40 Dopiero wtedy uznają swoją nieprawość i nieprawość swoich przodków, zdradę, której się dopuścili wobec Mnie, i to, że postępowali na przekór Mnie. 41 Dlatego i Ja postąpiłem na przekór im i zaprowadziłem ich do ziemi ich nieprzyjaciół, aby upokorzyć ich nieobrzezane serce i aby zadośćuczynili za swoje nieprawości. 42 Wtedy wspomnę na Moje przymierze z Jakubem, na Moje przymierze z Izaakiem i wspomnę na Moje przymierze z Abrahamem. Wspomnę również na tę ziemię. 43 Ale ziemia zostanie przez nich opuszczona i będzie dopełniać swoich szabatów, ponieważ opustoszeje przez nich, a oni będą spłacać swoją nieprawość, gdyż odrzucili Moje nakazy i wzgardzili Moimi ustawami.
44 Ale nawet wtedy, kiedy będą w ziemi swoich nieprzyjaciół, nie odrzucę ich i nie będę się nimi brzydził tak, aby ich całkowicie wyniszczyć i zerwać Moje przymierze z nimi, gdyż Ja jestem Panem, ich Bogiem. 45 Ze względu na nich wspomnę na przymierze z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem. Ja jestem Panem.
46 Takie są ustawy, nakazy i prawa, które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.
Zakaz bałwochwalstwa i nakaz święcenia szabatów oraz szacunku do świątyni
1 Nie będziecie sobie sporządzali bożków ani nie będziecie stawiali sobie posągów, ani stel. Nie będziecie umieszczać na waszej ziemi kamieni z płaskorzeźbami, aby oddawać im pokłon, bo Ja jestem Panem, waszym Bogiem. 2 Będziecie przestrzegać Moich szabatów i otaczać czcią Mój Przybytek. Ja jestem Panem.
Obietnica błogosławieństwa za posłuszeństwo
3 Jeżeli będziecie postępować według Moich ustaw oraz przestrzegać Moich przykazań i je wypełniać, 4 to dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia przyniesie swój plon, a drzewo polne wyda swój owoc. 5 Młócenie trwać będzie u was aż do winobrania, winobranie trwać będzie aż do siewu, i będziecie spożywać chleb do sytości oraz bezpiecznie mieszkać w swoim kraju.
6 Obdarzę pokojem tę ziemię, będziecie kłaść się do snu i nikt was nie przestraszy. Usunę z tej ziemi dzikie zwierzęta i miecz nie przejdzie przez waszą ziemię. 7 Będziecie ścigać waszych nieprzyjaciół, a oni padną przed wami od miecza. 8 Pięciu z was będzie ścigać stu, a stu z was będzie ścigać dziesięć tysięcy. Wasi wrogowie padną przed wami od miecza. 9 Zwrócę się do was, uczynię was płodnymi, rozmnożę was, umocnię Moje przymierze z wami. 10 Będziecie spożywać zboże ze starych zbiorów, a kiedy się zestarzeje, usuniecie stare, aby zrobić miejsce dla nowego. 11 Umieszczę wśród was Mój Przybytek i nie będę się wami brzydził. 12 Będę przechadzał się wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie Moim ludem. 13 Ja jestem Panem, waszym Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście nie byli ich niewolnikami. Ja połamałem drążki waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową.
Groźba przekleństwa za nieposłuszeństwo
14 Jeżeli jednak nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać wszystkich tych przykazań, 15 jeżeli będziecie gardzić Moimi ustawami, jeżeli będziecie brzydzić się Moimi nakazami i nie będziecie wypełniać Moich przykazań oraz złamiecie Moje przymierze 16 – oto co Ja wam uczynię: Ześlę na was trwogę, wycieńczenie i gorączkę, które zniszczą wam oczy i zrujnują życie. Na próżno będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. 17 Zwrócę Moje oblicze przeciwko wam i pobiją was wasi nieprzyjaciele. Zapanują nad wami ci, którzy was nienawidzą, a wy będziecie uciekać, chociaż nikt nie będzie was ścigał.
18 Jeżeli zaś nadal nie będziecie Mnie słuchać, to będę was karał siedem razy więcej za wasze grzechy. 19 Zetrę waszą dumną potęgę i sprawię, że wasze niebo będzie jak z żelaza, a ziemia jak miedź. 20 Daremna będzie praca, wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo na ziemi nie da swego owocu.
21 Jeżeli będziecie postępować na przekór Mnie i nie będziecie Mnie słuchać, to ukarzę was siedmiokrotnie mocniej za wasze grzechy. 22 Ześlę na was dzikie zwierzęta, które pozbawią was dzieci, zniszczą wasze bydło, sprawią, że zostanie was niewielu i wasze drogi opustoszeją.
23 Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować na przekór Mnie, 24 to i Ja postąpię na przekór wam i Ja także będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. 25 Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze. Gdy zgromadzicie się w waszych miastach, ześlę zarazę na was i będziecie wydani w ręce nieprzyjaciół. 26 Złamię wam podporę chleba, dziesięć kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb odważony, tak że będziecie jeść, lecz się nie nasycicie.
27 Jeżeli i po tym nie będziecie Mnie słuchać i będziecie postępować na przekór Mnie, 28 to i Ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. 29 Będziecie jedli ciała waszych synów, będziecie również jeść ciała waszych córek. 30 Zniszczę wasze wyżyny, rozwalę wasze obeliski, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, będę się wami brzydził. 31 Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie przyjmę więcej miłej woni waszych ofiar. 32 Ja sam spustoszę ziemię i zdumieją się nad nią wasi nieprzyjaciele, którzy na niej zamieszkają. 33 A was rozproszę wśród narodów i dobędę na was miecza, wasza ziemia opustoszeje, a wasze miasta będą zburzone.
34 Wtedy ziemia dopełni swoich szabatów przez wszystkie dni spustoszenia, a wy będziecie w ziemi waszych nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i dopełni swoich szabatów. 35 Przez wszystkie dni spustoszenia będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała podczas waszych szabatów, gdy wy mieszkaliście na niej. 36 Serca zaś tych, którzy pozostaną, napełnię strachem w ziemi ich nieprzyjaciół. Przestraszy ich szelest unoszonego się liścia, będą uciekać jak przed mieczem i padać, chociaż nikt nie będzie ich ścigał. 37 Będą się przewracać jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chociaż nikt ich nie będzie ścigał. Nie oprzecie się waszym nieprzyjaciołom. 38 Zginiecie wśród narodów, pochłonie was ziemia waszych nieprzyjaciół. 39 Ci z was, którzy pozostaną, zgniją na ziemiach swoich nieprzyjaciół, z powodu swojej nieprawości oraz z powodu nieprawości swoich przodków, zgniją jak oni.
Nawrócenie i przebaczenie
40 Dopiero wtedy uznają swoją nieprawość i nieprawość swoich przodków, zdradę, której się dopuścili wobec Mnie, i to, że postępowali na przekór Mnie. 41 Dlatego i Ja postąpiłem na przekór im i zaprowadziłem ich do ziemi ich nieprzyjaciół, aby upokorzyć ich nieobrzezane serce i aby zadośćuczynili za swoje nieprawości. 42 Wtedy wspomnę na Moje przymierze z Jakubem, na Moje przymierze z Izaakiem i wspomnę na Moje przymierze z Abrahamem. Wspomnę również na tę ziemię. 43 Ale ziemia zostanie przez nich opuszczona i będzie dopełniać swoich szabatów, ponieważ opustoszeje przez nich, a oni będą spłacać swoją nieprawość, gdyż odrzucili Moje nakazy i wzgardzili Moimi ustawami.
44 Ale nawet wtedy, kiedy będą w ziemi swoich nieprzyjaciół, nie odrzucę ich i nie będę się nimi brzydził tak, aby ich całkowicie wyniszczyć i zerwać Moje przymierze z nimi, gdyż Ja jestem Panem, ich Bogiem. 45 Ze względu na nich wspomnę na przymierze z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem. Ja jestem Panem.
46 Takie są ustawy, nakazy i prawa, które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.