Nieczystość fizjologiczna mężczyzn
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 2 Powiedzcie Izraelitom, co następuje: Jeżeli jakiś mężczyzna ma wyciek ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. 3 Nieczystość jego wycieku jest zarówno wtedy, gdy jego ciało wydziela wyciek, jak i wtedy, gdy jego ciało zatrzymuje wyciek. Jest to jego nieczystość. 4 Każde łóżko, na którym spocznie ten, który miał wyciek, będzie nieczyste i każdy przedmiot, na którym on siedział, będzie nieczysty. 5 Ktokolwiek dotknie się jego łóżka, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 6 Ktokolwiek też usiądzie na przedmiocie, na którym siedział ten, który miał wyciek, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 7 Ktokolwiek też dotknie się ciała tego, który ma wyciek, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 8 Jeżeli ten, który ma wyciek, splunie na czystego, ten wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 9 Każde siodło, na którym siedział ten, który ma wyciek, będzie nieczyste. 10 Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co miał pod sobą, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto nosi takie przedmioty, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 11 Również każdy, kogo dotknie mający wyciek, który nie umył rąk wodą, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 12 Naczynie gliniane, dotknięte przez tego, który miał wyciek, będzie rozbite, natomiast każde naczynie drewniane należy obmyć wodą.
13 Gdy mający wyciek oczyści się ze swojego wycieku, odliczy siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie źródlanej i stanie się czysty. 14 W ósmym dniu weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, przyjdzie przed Pana, przed wejście do Namiotu Spotkania i odda je kapłanowi. 15 Kapłan złoży je w ofierze: jednego na ofiarę przebłagalną za grzech, drugiego zaś na ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona przed Panem przebłagania za wycieki.
16 Mężczyzna, z którego wypłynie nasienie, obmyje całe swoje ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 17 Wszelką odzież, wszelką skórę, na której było nasienie, należy obmyć wodą i będą nieczyste aż do wieczora. 18 Jeżeli mężczyzna współżył z kobietą i miał upływ nasienia, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora.
Nieczystość fizjologiczna kobiet
19 Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe miesięczne krwawienie z jej ciała, to przez siedem dni będzie uważana za nieczystą. Każdy zaś, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. 20 Wszystko, na czym ona się położy w okresie swojej nieczystości, będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. 21 Każdy, kto się dotknie jej łóżka, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 22 Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 23 Jeżeli ktoś dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na sprzęcie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. 24 A jeżeli jakiś mężczyzna będzie z nią współżył i dotknie go jej nieczystość, to pozostanie nieczysty przez siedem dni. Także każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste.
25 Jeżeli kobieta ma upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to w czasie jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, podobnie jak w czasie swojej nieczystości. 26 Każde łóżko, na którym się położy w dni swojego upływu, będzie takie jak łóżko w czasie jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, podobnie jak w czasie jej nieczystości. 27 Każdy, kto się tych rzeczy dotyka, będzie nieczysty. Wypierze zatem swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
28 Gdy zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu, odliczy siedem dni i potem będzie czysta. 29 Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie i przyniesie je do kapłana, przed wejście do Namiotu Spotkania. 30 Kapłan złoży w ofierze: jednego na ofiarę przebłagalną za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona przed Panem przebłagania za jej nieczysty upływ.
31 Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością, aby nie umarli wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc Mój Przybytek, który jest pośród nich. 32 Jest to prawo dotyczące tego, który ma wyciek, i tego, który ma upływ nasienia, i przez to staje się nieczysty, 33 oraz kobiety, która jest nieczysta podczas swojej nieczystości, i w ogóle mężczyzny lub kobiety, którzy mają wyciek, a ponadto mężczyzny, który współżyje z kobietą nieczystą.
Nieczystość fizjologiczna mężczyzn
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 2 Powiedzcie Izraelitom, co następuje: Jeżeli jakiś mężczyzna ma wyciek ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. 3 Nieczystość jego wycieku jest zarówno wtedy, gdy jego ciało wydziela wyciek, jak i wtedy, gdy jego ciało zatrzymuje wyciek. Jest to jego nieczystość. 4 Każde łóżko, na którym spocznie ten, który miał wyciek, będzie nieczyste i każdy przedmiot, na którym on siedział, będzie nieczysty. 5 Ktokolwiek dotknie się jego łóżka, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 6 Ktokolwiek też usiądzie na przedmiocie, na którym siedział ten, który miał wyciek, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 7 Ktokolwiek też dotknie się ciała tego, który ma wyciek, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 8 Jeżeli ten, który ma wyciek, splunie na czystego, ten wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 9 Każde siodło, na którym siedział ten, który ma wyciek, będzie nieczyste. 10 Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co miał pod sobą, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto nosi takie przedmioty, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 11 Również każdy, kogo dotknie mający wyciek, który nie umył rąk wodą, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 12 Naczynie gliniane, dotknięte przez tego, który miał wyciek, będzie rozbite, natomiast każde naczynie drewniane należy obmyć wodą.
13 Gdy mający wyciek oczyści się ze swojego wycieku, odliczy siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie źródlanej i stanie się czysty. 14 W ósmym dniu weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, przyjdzie przed Pana, przed wejście do Namiotu Spotkania i odda je kapłanowi. 15 Kapłan złoży je w ofierze: jednego na ofiarę przebłagalną za grzech, drugiego zaś na ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona przed Panem przebłagania za wycieki.
16 Mężczyzna, z którego wypłynie nasienie, obmyje całe swoje ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 17 Wszelką odzież, wszelką skórę, na której było nasienie, należy obmyć wodą i będą nieczyste aż do wieczora. 18 Jeżeli mężczyzna współżył z kobietą i miał upływ nasienia, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora.
Nieczystość fizjologiczna kobiet
19 Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe miesięczne krwawienie z jej ciała, to przez siedem dni będzie uważana za nieczystą. Każdy zaś, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. 20 Wszystko, na czym ona się położy w okresie swojej nieczystości, będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. 21 Każdy, kto się dotknie jej łóżka, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 22 Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 23 Jeżeli ktoś dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na sprzęcie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. 24 A jeżeli jakiś mężczyzna będzie z nią współżył i dotknie go jej nieczystość, to pozostanie nieczysty przez siedem dni. Także każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste.
25 Jeżeli kobieta ma upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to w czasie jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, podobnie jak w czasie swojej nieczystości. 26 Każde łóżko, na którym się położy w dni swojego upływu, będzie takie jak łóżko w czasie jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, podobnie jak w czasie jej nieczystości. 27 Każdy, kto się tych rzeczy dotyka, będzie nieczysty. Wypierze zatem swoje ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
28 Gdy zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu, odliczy siedem dni i potem będzie czysta. 29 Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie i przyniesie je do kapłana, przed wejście do Namiotu Spotkania. 30 Kapłan złoży w ofierze: jednego na ofiarę przebłagalną za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona przed Panem przebłagania za jej nieczysty upływ.
31 Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością, aby nie umarli wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc Mój Przybytek, który jest pośród nich. 32 Jest to prawo dotyczące tego, który ma wyciek, i tego, który ma upływ nasienia, i przez to staje się nieczysty, 33 oraz kobiety, która jest nieczysta podczas swojej nieczystości, i w ogóle mężczyzny lub kobiety, którzy mają wyciek, a ponadto mężczyzny, który współżyje z kobietą nieczystą.