Obrzęd oczyszczenia trędowatego
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: Należy go przyprowadzić do kapłana. 3 Kapłan wyjdzie poza obóz i go obejrzy. Jeżeli kapłan stwierdzi, że rana trądu u trędowatego się zagoiła, 4 to kapłan nakaże, aby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa żywe i czyste ptaki, drewno cedrowe, nitki karmazynowe i hizop. 5 Potem kapłan nakaże zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym wodą źródlaną. 6 Następnie weźmie żywego ptaka wraz z kawałkiem cedrowego drzewa, nitkami karmazynowymi oraz hizopem i to wszystko razem z żywym ptakiem zanurzy we krwi ptaka zabitego nad wodą źródlaną. 7 Potem pokropi siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu, i uzna go za czystego. Natomiast żywego ptaka wypuści na pole. 8 Ten zaś, który się oczyszcza, wypierze swoje ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale jeszcze przez siedem dni będzie mieszkał poza swoim namiotem. 9 Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy: na głowie, brodzie, zgoli też brwi; powinien zgolić wszystkie włosy. Następnie wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie czysty.
10 Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy, jedną owcę jednoroczną bez skazy, trzy dziesiąte efy najlepszej mąki na ofiarę pokarmową, zmieszanej z oliwą, i jeden log oliwy. 11 Kapłan dokonujący oczyszczenia postawi człowieka, który ma być oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania. 12 Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy, i wykona nimi obrzęd kołysania przed Panem. 13 Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym zabija się ofiary przebłagalne za grzech i ofiary całopalne, na miejscu świętym, bo zarówno ofiara przebłagalna za grzech, jak i ofiara zadośćuczynienia, należą do kapłana. Jest ona rzeczą najświętszą.
14 Potem kapłan weźmie trochę z krwi ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza i wielki palec jego prawej ręki oraz wielki palec jego prawej nogi. 15 Następnie weźmie z logu trochę oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń. 16 Potem palec prawej ręki kapłan umoczy w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem. 17 Resztą oliwy, która jest na jego dłoni, kapłan pomaże wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi nad miejscem pomazanym krwią ofiary zadośćuczynienia. 18 Oliwę, która jeszcze pozostała na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka, który się oczyszcza. Kapłan dokona przebłagania za niego przed obliczem Pana. 19 Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną za grzech i dokona przebłagania za tego, który się oczyszcza ze swojej nieczystości. Następnie złoży ofiarę całopalną. 20 Ofiarę całopalną wraz z ofiarą pokarmową kapłan złoży na ołtarzu i w ten sposób dokona przebłagania za niego. I zostanie oczyszczony.
21 Jeżeli jednak jest on ubogi i nie stać go na to, to weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia, by dokonać obrzędu kołysania jako przebłagania za niego oraz dziesiątą część efy najlepszej mąki zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową, log oliwy 22 i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, o ile może je nabyć. Jeden z nich będzie na ofiarę przebłagalną za grzech, a drugi na ofiarę całopalną. 23 Ósmego dnia przyniesie je do kapłana w celu dokonania swego oczyszczenia, przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana. 24 Kapłan weźmie baranka na ofiarę zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy i dokona nimi obrzędu kołysania przed Panem. 25 Potem zabije baranka na ofiarę zadośćuczynienia. Następnie kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza, wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. 26 Potem kapłan wyleje trochę oliwy na swoją lewą dłoń 27 i pokropi palcem prawej ręki umoczonym w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, siedem razy przed Panem. 28 Następnie kapłan pomaże oliwą, która jest na jego lewej dłoni, wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia. 29 Resztę zaś oliwy, która była na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę tego, który się oczyszcza, aby dokonać przebłagania za niego przed Panem. 30 Potem ofiaruje jedną synogarlicę albo jednego młodego gołębia, zależnie od tego, na co go było stać, 31 jako ofiarę przebłagalną za grzech, drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną razem z ofiarą pokarmową. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za tego, kto się oczyszcza, przed Panem. 32 To jest prawo dotyczące tego, który został dotknięty plagą trądu, a którego nie stać na ofiarę za oczyszczenie.
Trąd na domach
33 Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 34 Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, a Ja pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu w kraju należącym do was, 35 wówczas właściciel domu przyjdzie i powie kapłanowi: Jakaś plama ukazała mi się na domu. 36 Wtedy kapłan nakaże opróżnić dom, zanim przyjdzie i obejrzy plamę, aby nic z tego, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie obejrzeć dom. 37 Kapłan zbada plamę i kiedy stwierdzi, że plama na ścianach domu ma zielonkawe albo czerwonawe wgłębienia, jakby wklęśnięte, 38 wtedy kapłan wyjdzie z domu przed wejście i każe zamknąć dom na siedem dni. 39 Siódmego dnia kapłan powróci. Jeżeli zauważy, że plama rozszerzyła się na ścianach domu, 40 to nakaże wyrwać kamienie, na których jest plama, i wyrzucić je poza miasto, na miejsce nieczyste. 41 Potem każe oskrobać ten dom wewnątrz, a zeskrobany tynk wyrzucić poza miasto, na miejsce nieczyste. 42 Następnie należy wziąć inne kamienie i wstawić je zamiast tamtych kamieni, wziąć też inną zaprawę i otynkować dom.
43 Jeżeli jednak plama powróci i rozszerzy się na domu, po wyrwaniu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu, 44 to kapłan przyjdzie i obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plama rozszerzyła się na domu, to jest to złośliwy trąd domu i ten dom jest nieczysty. 45 Należy więc dom zburzyć, a jego kamienie, drewno i cały tynk wynieść poza miasto, na miejsce nieczyste. 46 Gdyby ktoś wszedł do tego domu podczas jego zamknięcia, będzie nieczysty aż do wieczora. 47 Jeśliby ktoś spał w tym domu, to powinien wyprać swoje ubranie. Jeśliby ktoś jadł w tym domu, to też powinien wyprać swoje ubranie. 48 Jeżeli jednak kapłan przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, że plama się nie rozszerzyła w tym domu po jego otynkowaniu, to uzna ten dom za czysty, bo plaga została powstrzymana.
49 W celu oczyszczenia domu kapłan weźmie dwa ptaki, drewno cedrowe, nitki karmazynowe i hizop. 50 Jednego ptaka zabije nad naczyniem glinianym, nad wodą źródlaną. 51 Potem weźmie drewno cedrowe, hizop, nitki karmazynowe oraz żywego ptaka i zanurzy to we krwi zabitego ptaka oraz w wodzie źródlanej, a następnie pokropi dom siedem razy. 52 W ten sposób oczyści ten dom krwią ptaka, wodą źródlaną, żywym ptakiem, drewnem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi. 53 Żywego ptaka wypuści zaś poza miasto, na pole. Tak dokona przebłagania za dom i będzie on czysty.
54 Jest to prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i świerzbu, 55 trądu ubrania i domu, 56 obrzęku, wysypki i plamy, 57 dla pouczenia, kiedy coś jest nieczyste, a kiedy jest czyste. Takie jest prawo dotyczące trądu.
Obrzęd oczyszczenia trędowatego
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: Należy go przyprowadzić do kapłana. 3 Kapłan wyjdzie poza obóz i go obejrzy. Jeżeli kapłan stwierdzi, że rana trądu u trędowatego się zagoiła, 4 to kapłan nakaże, aby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa żywe i czyste ptaki, drewno cedrowe, nitki karmazynowe i hizop. 5 Potem kapłan nakaże zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym wodą źródlaną. 6 Następnie weźmie żywego ptaka wraz z kawałkiem cedrowego drzewa, nitkami karmazynowymi oraz hizopem i to wszystko razem z żywym ptakiem zanurzy we krwi ptaka zabitego nad wodą źródlaną. 7 Potem pokropi siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu, i uzna go za czystego. Natomiast żywego ptaka wypuści na pole. 8 Ten zaś, który się oczyszcza, wypierze swoje ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale jeszcze przez siedem dni będzie mieszkał poza swoim namiotem. 9 Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy: na głowie, brodzie, zgoli też brwi; powinien zgolić wszystkie włosy. Następnie wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie czysty.
10 Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy, jedną owcę jednoroczną bez skazy, trzy dziesiąte efy najlepszej mąki na ofiarę pokarmową, zmieszanej z oliwą, i jeden log oliwy. 11 Kapłan dokonujący oczyszczenia postawi człowieka, który ma być oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania. 12 Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy, i wykona nimi obrzęd kołysania przed Panem. 13 Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym zabija się ofiary przebłagalne za grzech i ofiary całopalne, na miejscu świętym, bo zarówno ofiara przebłagalna za grzech, jak i ofiara zadośćuczynienia, należą do kapłana. Jest ona rzeczą najświętszą.
14 Potem kapłan weźmie trochę z krwi ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza i wielki palec jego prawej ręki oraz wielki palec jego prawej nogi. 15 Następnie weźmie z logu trochę oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń. 16 Potem palec prawej ręki kapłan umoczy w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem. 17 Resztą oliwy, która jest na jego dłoni, kapłan pomaże wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi nad miejscem pomazanym krwią ofiary zadośćuczynienia. 18 Oliwę, która jeszcze pozostała na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka, który się oczyszcza. Kapłan dokona przebłagania za niego przed obliczem Pana. 19 Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną za grzech i dokona przebłagania za tego, który się oczyszcza ze swojej nieczystości. Następnie złoży ofiarę całopalną. 20 Ofiarę całopalną wraz z ofiarą pokarmową kapłan złoży na ołtarzu i w ten sposób dokona przebłagania za niego. I zostanie oczyszczony.
21 Jeżeli jednak jest on ubogi i nie stać go na to, to weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia, by dokonać obrzędu kołysania jako przebłagania za niego oraz dziesiątą część efy najlepszej mąki zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową, log oliwy 22 i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, o ile może je nabyć. Jeden z nich będzie na ofiarę przebłagalną za grzech, a drugi na ofiarę całopalną. 23 Ósmego dnia przyniesie je do kapłana w celu dokonania swego oczyszczenia, przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana. 24 Kapłan weźmie baranka na ofiarę zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy i dokona nimi obrzędu kołysania przed Panem. 25 Potem zabije baranka na ofiarę zadośćuczynienia. Następnie kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza, wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. 26 Potem kapłan wyleje trochę oliwy na swoją lewą dłoń 27 i pokropi palcem prawej ręki umoczonym w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, siedem razy przed Panem. 28 Następnie kapłan pomaże oliwą, która jest na jego lewej dłoni, wierzch prawego ucha tego, który się oczyszcza, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia. 29 Resztę zaś oliwy, która była na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę tego, który się oczyszcza, aby dokonać przebłagania za niego przed Panem. 30 Potem ofiaruje jedną synogarlicę albo jednego młodego gołębia, zależnie od tego, na co go było stać, 31 jako ofiarę przebłagalną za grzech, drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną razem z ofiarą pokarmową. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za tego, kto się oczyszcza, przed Panem. 32 To jest prawo dotyczące tego, który został dotknięty plagą trądu, a którego nie stać na ofiarę za oczyszczenie.
Trąd na domach
33 Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 34 Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, a Ja pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu w kraju należącym do was, 35 wówczas właściciel domu przyjdzie i powie kapłanowi: Jakaś plama ukazała mi się na domu. 36 Wtedy kapłan nakaże opróżnić dom, zanim przyjdzie i obejrzy plamę, aby nic z tego, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie obejrzeć dom. 37 Kapłan zbada plamę i kiedy stwierdzi, że plama na ścianach domu ma zielonkawe albo czerwonawe wgłębienia, jakby wklęśnięte, 38 wtedy kapłan wyjdzie z domu przed wejście i każe zamknąć dom na siedem dni. 39 Siódmego dnia kapłan powróci. Jeżeli zauważy, że plama rozszerzyła się na ścianach domu, 40 to nakaże wyrwać kamienie, na których jest plama, i wyrzucić je poza miasto, na miejsce nieczyste. 41 Potem każe oskrobać ten dom wewnątrz, a zeskrobany tynk wyrzucić poza miasto, na miejsce nieczyste. 42 Następnie należy wziąć inne kamienie i wstawić je zamiast tamtych kamieni, wziąć też inną zaprawę i otynkować dom.
43 Jeżeli jednak plama powróci i rozszerzy się na domu, po wyrwaniu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu, 44 to kapłan przyjdzie i obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plama rozszerzyła się na domu, to jest to złośliwy trąd domu i ten dom jest nieczysty. 45 Należy więc dom zburzyć, a jego kamienie, drewno i cały tynk wynieść poza miasto, na miejsce nieczyste. 46 Gdyby ktoś wszedł do tego domu podczas jego zamknięcia, będzie nieczysty aż do wieczora. 47 Jeśliby ktoś spał w tym domu, to powinien wyprać swoje ubranie. Jeśliby ktoś jadł w tym domu, to też powinien wyprać swoje ubranie. 48 Jeżeli jednak kapłan przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, że plama się nie rozszerzyła w tym domu po jego otynkowaniu, to uzna ten dom za czysty, bo plaga została powstrzymana.
49 W celu oczyszczenia domu kapłan weźmie dwa ptaki, drewno cedrowe, nitki karmazynowe i hizop. 50 Jednego ptaka zabije nad naczyniem glinianym, nad wodą źródlaną. 51 Potem weźmie drewno cedrowe, hizop, nitki karmazynowe oraz żywego ptaka i zanurzy to we krwi zabitego ptaka oraz w wodzie źródlanej, a następnie pokropi dom siedem razy. 52 W ten sposób oczyści ten dom krwią ptaka, wodą źródlaną, żywym ptakiem, drewnem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi. 53 Żywego ptaka wypuści zaś poza miasto, na pole. Tak dokona przebłagania za dom i będzie on czysty.
54 Jest to prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i świerzbu, 55 trądu ubrania i domu, 56 obrzęku, wysypki i plamy, 57 dla pouczenia, kiedy coś jest nieczyste, a kiedy jest czyste. Takie jest prawo dotyczące trądu.