RYTUAŁ SKŁADANIA OFIAR
Ofiary całopalne
1 Pan wezwał Mojżesza i przemówił do niego z Namiotu Spotkania: 2 Tak powiedz Izraelitom: Jeżeli ktoś z was chce złożyć Panu dar ofiarny, to niech złoży swój dar ofiarny ze zwierząt spośród bydła lub owiec. 3 Jeżeli jego ofiara całopalna ma być z bydła, to niech weźmie samca bez skazy, przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, aby znaleźć upodobanie u Pana. 4 Niech położy rękę na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby została przyjęta z upodobaniem jako przebłaganie za niego. 5 Potem zabije młodego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią nią dokoła ołtarz, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania. 6 Następnie ze zwierzęcia złożonego na ofiarę całopalną zdejmie skórę i pokroi ją na części. 7 Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. 8 Potem synowie Aarona, kapłani, położą te części wraz z głową i tłuszczem na drwach, które są na ogniu, na ołtarzu. 9 Natomiast jego wnętrzności oraz jego nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.
10 Jeżeli zaś jego dar na całopalenie ma być z trzody, z owiec lub kóz, to niech przyprowadzi samca bez skazy. 11 Niech go zabije przed Panem po północnej stronie ołtarza, a synowie Aarona, kapłani, jego krwią pokropią ołtarz dokoła. 12 Potem pokroją go na części. Kapłan ułoży go wraz z głową i tłuszczem na drwach, które są na ogniu, na ołtarzu. 13 Wnętrzności i nogi obmyje wodą. Kapłan to wszystko ofiaruje i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.
14 Jeżeli zaś jego ofiara całopalna dla Pana ma być z ptaka, to należy ją złożyć z synogarlic lub młodych gołębi. 15 Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu. Natomiast krew ptaka wyciśnie na ścianę ołtarza. 16 Potem usunie wole oraz pióra i wyrzuci je na popielisko, znajdujące się po wschodniej stronie ołtarza. 17 Wreszcie kapłan naderwie mu skrzydła, ale tak aby nie oderwać ich całkowicie, i spali go na ołtarzu, na drwach, które są na ogniu. Jest to ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.
RYTUAŁ SKŁADANIA OFIAR
Ofiary całopalne
1 Pan wezwał Mojżesza i przemówił do niego z Namiotu Spotkania: 2 Tak powiedz Izraelitom: Jeżeli ktoś z was chce złożyć Panu dar ofiarny, to niech złoży swój dar ofiarny ze zwierząt spośród bydła lub owiec. 3 Jeżeli jego ofiara całopalna ma być z bydła, to niech weźmie samca bez skazy, przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, aby znaleźć upodobanie u Pana. 4 Niech położy rękę na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby została przyjęta z upodobaniem jako przebłaganie za niego. 5 Potem zabije młodego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią nią dokoła ołtarz, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania. 6 Następnie ze zwierzęcia złożonego na ofiarę całopalną zdejmie skórę i pokroi ją na części. 7 Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. 8 Potem synowie Aarona, kapłani, położą te części wraz z głową i tłuszczem na drwach, które są na ogniu, na ołtarzu. 9 Natomiast jego wnętrzności oraz jego nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.
10 Jeżeli zaś jego dar na całopalenie ma być z trzody, z owiec lub kóz, to niech przyprowadzi samca bez skazy. 11 Niech go zabije przed Panem po północnej stronie ołtarza, a synowie Aarona, kapłani, jego krwią pokropią ołtarz dokoła. 12 Potem pokroją go na części. Kapłan ułoży go wraz z głową i tłuszczem na drwach, które są na ogniu, na ołtarzu. 13 Wnętrzności i nogi obmyje wodą. Kapłan to wszystko ofiaruje i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.
14 Jeżeli zaś jego ofiara całopalna dla Pana ma być z ptaka, to należy ją złożyć z synogarlic lub młodych gołębi. 15 Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu. Natomiast krew ptaka wyciśnie na ścianę ołtarza. 16 Potem usunie wole oraz pióra i wyrzuci je na popielisko, znajdujące się po wschodniej stronie ołtarza. 17 Wreszcie kapłan naderwie mu skrzydła, ale tak aby nie oderwać ich całkowicie, i spali go na ołtarzu, na drwach, które są na ogniu. Jest to ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.