Miasta ucieczki
1 Pan przemówił do Jozuego: 2 Tak powiesz Izraelitom: Wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza, 3 aby mógł tam uciec zabójca, który by mimowolnie, nieumyślnie zabił człowieka. One będą dla was ucieczką przed mścicielem krwi. 4 Gdy zabójca ucieknie do jednego z tych miast, stanie u wejścia do bramy miasta i przedstawi swoją sprawę starszym miasta. Ci zaś przyjmą go do miasta i wyznaczą mu miejsce i zamieszka wśród nich. 5 A gdy będzie go ścigał mściciel krwi, to nie wydadzą zabójcy w jego ręce, ponieważ zabił swojego bliźniego nieumyślnie, a wcześniej nie czuł do niego nienawiści. 6 I będzie mieszkał w tym mieście, dopóki nie stanie przed społecznością na sąd, i aż do śmierci arcykapłana, sprawującego urząd w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swego miasta i do swego domu, do tego miasta, z którego uciekł.
7 Poświęcono więc Kadesz w Galilei, w górach Neftalego, i Sychem w górach Efraima, a także Kiriat-Arba, czyli Hebron, w górach judzkich. 8 Po drugiej stronie Jordanu, na wschód od Jerycha, na pustyni, wyznaczono Beser, na równinie należącej do plemienia Rubena oraz Ramot w Gileadzie z plemienia Gada i Golan w Baszanie z plemienia Manassesa.
9 Te właśnie miasta wyznaczono dla wszystkich Izraelitów i dla przybyszów, mieszkających wśrod nich, aby mógł tam uciec każdy, kto nieumyślnie zabił człowieka, i aby nie zginął z ręki mściciela krwi, zanim nie zostanie postawiony przed społecznością.
Miasta ucieczki
1 Pan przemówił do Jozuego: 2 Tak powiesz Izraelitom: Wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza, 3 aby mógł tam uciec zabójca, który by mimowolnie, nieumyślnie zabił człowieka. One będą dla was ucieczką przed mścicielem krwi. 4 Gdy zabójca ucieknie do jednego z tych miast, stanie u wejścia do bramy miasta i przedstawi swoją sprawę starszym miasta. Ci zaś przyjmą go do miasta i wyznaczą mu miejsce i zamieszka wśród nich. 5 A gdy będzie go ścigał mściciel krwi, to nie wydadzą zabójcy w jego ręce, ponieważ zabił swojego bliźniego nieumyślnie, a wcześniej nie czuł do niego nienawiści. 6 I będzie mieszkał w tym mieście, dopóki nie stanie przed społecznością na sąd, i aż do śmierci arcykapłana, sprawującego urząd w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swego miasta i do swego domu, do tego miasta, z którego uciekł.
7 Poświęcono więc Kadesz w Galilei, w górach Neftalego, i Sychem w górach Efraima, a także Kiriat-Arba, czyli Hebron, w górach judzkich. 8 Po drugiej stronie Jordanu, na wschód od Jerycha, na pustyni, wyznaczono Beser, na równinie należącej do plemienia Rubena oraz Ramot w Gileadzie z plemienia Gada i Golan w Baszanie z plemienia Manassesa.
9 Te właśnie miasta wyznaczono dla wszystkich Izraelitów i dla przybyszów, mieszkających wśrod nich, aby mógł tam uciec każdy, kto nieumyślnie zabił człowieka, i aby nie zginął z ręki mściciela krwi, zanim nie zostanie postawiony przed społecznością.